Alien-Megastructure.jpg

KIC 8462852, označovaná také jako Tabbyina hvězda, vyvolává ve vědecké komunitě nevídané pozdvižení už od roku 2015, kdy tým astronomů objevil, že světlo této hvězdy často slábne až o 20%, jako kdyby ji obíhal nějaký obrovský objekt.

Nyní bylo pozorováno nové zeslábnutí světla hvězdy, které vedlo vědce opět ke spekulacím o tom, zda vyspělá mimozemská civilizace nestaví kolem hvězdy obří stavbu, která má zachycovat její energii.

Co způsobuje slábnutí světla hvězdy zůstává jednou z největších astronomických záhad současnosti.

Když astronomové toto slábnutí světla hvězdy poprvé zaregistrovali, vyvolalo to veliký zmatek. Tabetha Boyajian, postdoktorandka na univerzitě v Yale, k tomu řekla: "Nikdy jsme neviděli nic podobného. Bylo to opravdu divné. Mysleli jsme si, že máme chybná data, nebo že za to může pohyb teleskopu který pozorování prováděl, ale kontrolami jsme všechny tyto příčiny vyloučili."

Jason Wright, který slábnutí hvězdy pravidelně sleduje a zkoumá si myslí, že jeho příčinou mohou být gigantické stavby, které staví vyspělá mimozemská civilizace.

Jak poznamenal server Space.com "Vědci přišli s hypotézami, že za slábnutí hvězdy může kometární roj, který z našeho pohledu přechází před hvězdou, že jeho zdrojem je silná magnetická aktivita která ohýbá světlo, nebo že za to může obrovská stavba budovaná mimozemšťany. Neobjevila se však žádná přesvědčivá teorie, takže vědci se nyní snaží co nejdetailněji analyzovat světlo, které k nám od hvězdy přichází během chvil kdy se stmívá."

Jedna z teorií snažících se toto stmívání vysvětlit samozřejmě zahrnuje mimozemskou civilizaci. Nedávno ji prezentoval profesor Zaza Osmanov, astronom z univerzity v Tbilisi, který si myslí, že se díváme na mimozemskou megastavbu která způsobuje stmívání hvězdy a že naše současné technologie by nám toho mohla potvrdit odhalením infračerveného záření takové stavby.

Podle profesora Osmanova bychom skutečně mohli najít důkazy tohoto tvrzení pomocí našich současných teleskopů.

Profesor Osmanov zaujal vědeckou komunitu v roce 2016, kdy publikoval studii, ve které uvádí, že takovéto stavby budou mít spíše tvar tenkých disků obíhajících hvězdu, než kompletně uzavřené kulovité schránky.

Takováto stavba by mohla vysvětlit, proč světlo hvězdy slábne nepravidelně. Zároveň by taková stavba byla mnohem jednodušeji realizovatelná, než kulovitá schránka obepínající celou hvězdu.