Jakou zprávu skrývá stéla z Montora vysoká 1,5 metru?

Jakou zprávu skrývá stéla z Montora vysoká 1,5 metru? [Leonardo García Sanjuán and Marta Díaz-Guardamino / Antiquity 2017]

Označovaná jako Stéla z Montora byla tato záhadná kamenná deska nalezena na poli farmáře v jižním Španělsku.

Odborníci věří, že symboly které jsou na ní vyryty mohou představovat vůbec nejstarší písmo na Pyrenejském poloostrově. Nikdo zatím ale nebyl schopen zjistit, co tyto symboly znamenají. Stéla obsahuje symboly připomínající jiné znaky které byly nalezeny o půl světa dále na Americkém kontinentě, kde se nachází nespočet kruhů, spirál, linek a jiných tvarů vyrytých dávnými civilizacemi do kamenů a hor po celém kontinentě.

Petroglyfy které po sobě v Americe zanechali příslušníci lidu Jornada Mogollon

Petroglyfy které po sobě v Americe zanechali příslušníci lidu Jornada Mogollon

Mnohem zajímavější je fakt, že Stéla z Montora nápadně připomíná kámen Cochno, který se nachází ve Skotsku - masivní kamennou desku starou více než 5 000 let.

Kámen Cochno

Kámen Cochno

Kruhovité a šálkovité značky na kameni Cochno.

Kruhovité a šálkovité značky na kameni Cochno.

Vědci věří, že tato starověká stéla vznikla okolo roku 300 před naším letopočtem a obsahuje prvky Španělského, Řeckého, Iberského, Kananitského a Arabského jazyka, což z ní činní nesmírně drahocenný nález.

Stéla sama o sobě není zrovna malá - na výšku měří 1,5 metru a je široká 85 centimetrů.

Podle serveru Cambridge Antiquity byly symboly do desky vyryty někdy mezi lety 900 a 300 před naším letopočtem.

Odborníci při studiu desky popsali, že "nápisy na ní obsahují prvky severovýchodních paleo-hispánských písem, řecko-iberských písem, proto-sinajských písem a proto-kananitských písem, společně s epigrafikou připomínající arabská písma a fénické písmo."

Stéla z Montora

Stéla z Montora

Tento záhadný artefakt byl nalezen farmářem v jižním Španělsku v roce 2002. Stéla byla nicméně vyhozena na okraj pole kde zůstala až do roku 2004, kdy si dva lesníci všimli podivných vzorů a rozhodli se stélu odvézt do Archeologického muzea v Montoru, kde zůstala dalších 8 let.

Stéla byla pečlivě prozkoumána v roce 2012, kdy doktor Garcia Sanjuán ze Sevilské univerzity zjistil, že symboly zdobící povrch stély pocházejí z různých jazyků.

"Je opravdu výjimečné najít něco takového - nápisy na stéle není možné přečíst. To není jediný nápis který by dával nějaký smysl. Vypadá to jako kolekce grafických symbolů převzatých z různých písem a společně vytesaných do tohoto kamene." uvedl doktor Sanjuán.

Odborníci jsou touto stélou ohromeni a zmateni - nemají nejmenší tušení proč byly symboly vyryty a jaké poselství skrývají.

Stéla z Montora

Stéla z Montora

Podle doktora Sanjuána může být ale vysvětlení vcelku prosté.

"To co tu máme je pravděpodobně dílem místních lidí, která neuměli psát a prostě okopírovali značky které viděli nebo o kterých slyšeli vyprávět, a kterým pravděpodobně ani nerozuměli. To by naznačovalo velmi raný kontakt místních obyvatel s obyvateli mimo Pyrenejský poloostrov - nejspíše s Féničany z východního středomoří."