Rámův most

Rámův most

Bývalý ředitel Indického geologického institutu věří, že našel nepopiratelný důkaz existence 1,7 milionu let starého mostu, který ukazuje že lidstvo existuje na zemi o miliony let déle než si myslíme, a mělo schopnost stavět "sofistikované" stavby dávno před tím, než připouštějí odborníci.

Toto tvrzení však jde přímo proti všemu, co jsme se učili, protože podle oficiálně uznávaných teorií je lidstvo na zemi přítomno posledních zhruba 200 000 let, nicméně tento most vyvolává spousty otázek.

Tato údajná struktura, která je viditelná i z vesmíru, zabírá relativně velké území rozkládající se od Indie po Srí Lanku.

Rámův most

Rámův most

Zajímavé je, že staré hindské legendy hovoří o tom, že král Ráma, Hinduistický bůh, vybudoval most podobných rozměrů před více než milionem let.

Podle hindské tradice je tento "pruh země" mostem vytvořeným bohem Rámou a vypráví o něm Hidský epos Rámájana. Ráma je jednou z nejslavnějších reprezentací nejvyššího Boha a je uctíván jako obraz, duch a vědomí hinduismu, jednoho z nejstarších náboženství na Zemi.

Toto je místo je ve skutečnosti už od starověku známo jako "Rámův most", neboli "Rama Setu".

Indický epos Rámájana vypráví příběh o mostu a o tom, jak byl vybudován aby sloužil bohu Rámovi k překročení vod a cestě na velký ostrov, kde zachránil svoji milovanou ze spárů ďábelského krále Rávany.

Jak se zdá, je to příběh o lásce, hrdinských skutcích a neuvěřitelných stavbách.

B yl vytvořen člověkem, nebo se jedná o přírodní útvar? Odborníci se nemohou shodnout.

B yl vytvořen člověkem, nebo se jedná o přírodní útvar? Odborníci se nemohou shodnout.

Někteří tento údajný most nazývají Rama Setu, zatímco jiní ho nazývají Adamovým mostem a mnozí věří, že jde o jeden z nejlepších důkazů toho, že lidstvo existuje na Zemi o miliony let déle, než připouštíme.

Nicméně kdo je ten kdo tvrdí, že se jedná skutečně o most?

Doktor Saikrishna Badrinarayanan je bývalý ředitel Indického geologického institutu a bývalý koordinátor průzkumné divize Národního oceánografického institutu (NIOT). Studovat jádra z vrtů provedených v oblasti mostu a je pevně přesvědčen, že se nedíváme na přírodní formaci, ale člověkem postavenou stavbu která byla vybudována před více než milionem let.

Podle zpráv doktor Badrinarayanan provedl průzkum této stavby a zjistil že je skutečně vytvořená člověkem. On a jeho tým vrtali na 10ti různých místech mostu a odebrali vzorky mostu i podloží. Jejich výsledky jsou šokující. Zhruba 6 metrů pod povrchem našli jednolitou vrstvu materiálu tvořeného vápenatým pískovcem, korály a kameny. O dalších 4 až 5 metrů níže objevily vrstvu nezpevněného písku, což bylo veliké překvapení, a pod ní tvrdé skalní podloží.

Tým potápěčů se poté vydal prozkoumat most. Kameny které most tvoří a které pozorovali však neměly podobu typickou pro balvany na mořském dně. Namísto toho nápadně připomínaly kameny materiál nalézající se na začátku a konci údajného mostu. Potápěči také pod vodou narazili na stopy těžby a opracovávání kamenů. Jeho tým z těchto nálezů vyvodil, že kameny byly naskládány na písčité podložíaby vytvořily jakýsi násep.

Ramas-bridge-3.png

Doktor Badrinarayanan k tomu řekl:

"Tohle určitě není přírodní formace - vrchní část rozhodně vypadá jako člověkem vytvořená stavba."

"Abyste rozuměli tomu jak je to myšleno z geologického pohledu, musíte pochopit několik věcí."

"Struktura známá jako Adamův most je původně přírodním útvarem, který odděluje Bengálský záliv od Indického oceánu na jihu. Tento útvar má tedy na každé straně jiný geologický charakter."

"Našli jsme vzorky mořského písku ve svrchní i spodní části, které tvořila směs korálů, vápenatého pískovce a kamenů."

"Pod tím, v hloubce 4 až 5 metrů, však překvapivě bl opět nezpevněný písek a po něm skalnaté podloží."

"Pokud jsou vrstvy takto naskládány na sebe, nemůže se jednat o přírodní formaci. Z geologického hlediska není vznik něčeho takového možný."

Nicméně Rámův most byl údajně vybudován na dřevěných základech (které byly umístěny na existující přírodní vyvýšeniny) a poté byl překryt velkými a malými kameny.

Nicméně očividně je zde spousta těch, kteří s doktorem Badrinarayanan nesouhlasí.

Jedním z nich je Suvrat Kher, geolog který se specializuje na mořské formace, a který je přesvědčen že se nedíváme na nic jiného, než na pouhý přírodní úkaz.

Ve svém dopise se k údajnému mostu vyjádřil následovně: "V období Pleistocénu zapříčinila tvorba a tání ledovců pohyb hladin moří v rozmezí desítek metrů, což spustilo několikerou tvorbu a rozklad korálových útesů na stejném místě. Během období extrémně nízké hladiny moří pak v tomto místě existovalo spojení mezi Indií a Srí Lankou. Nicméně na konci Wisconsinského zalednění se hladiny moří začaly opětovně zvedat a toto spojení bylo zatopeno."