I celosvětově známý židovský svátek Chanuka připomíná zázrak lampy se zásobou oleje na pouhý jeden den, která však vydržela hořet celých 8 dnů.

Co způsobilo, že olejové lampy hořely i bez paliva?

Co způsobilo, že olejové lampy hořely i bez paliva?

Tyto starověké stále hořící lampy byly obvykle nalezeny, když byla otevřena hrobka nebo jiné podobně uzavřené místo a lampa v něm byla nalezena hořící, i když byla uzavřena i více než stovky stovky let.

O těchto úkazech máme až na výjimky bohužel jen velmi stručné informace a zkazky, které neposkytují téměř žádné detaily a které většinou ani není možné ověřit.

Pallasova hrobka

V roce 140 našeho letopočtu byla otevřena hrobka Pallase, syna italského krále. V blízkosti mrtvoly byla nalezena jediná hořící lampa. Vyděšené shromáždění se pokusilo lampu uhasit. Zjistili, že plamen nelze uhasit vodou ani sfouknout. Plamen nakonec zhasl až když z podstavce lampy vypustili neznámou tekutinu.

Lampa hořící 550 let

Za vlády císaře Justiniána údajně narazil oddíl vojáků na lampu hořící v hrobce, která byla podle nápisu na hrobce zapálena téměř před 550 lety. Vojáci nemohli přijít na to, jak je to možné a nenašli ani nic, co by mohlo být považováno za palivo pro tuto lampu.

Hrobka Konstantina Chlora

V hrobce Konstantina Chlora byla údajně nalezena starověká stále hořící lampa.

V hrobce Konstantina Chlora byla údajně nalezena starověká stále hořící lampa.

V Anglii založil král Jindřich VIII. po odluce od římskokatolické církve anglikánskou církev. Brzy poté požadoval, aby bylo mnoho katolických kostelů a společenství zničeno nebo začleněno do jeho nové církve

V jednom případě byla otevřena hrobka Konstantina Chlora, který zemřel kolem roku 300 n. l., a byla v ní nalezena lampa, která stále hořela.

Lampa v ukryté hrobce

Okolo roku 1600 se ve Francii objevila písemná kronika švýcarského vojáka, který objevil dlouho ukrytou hrobku. Uvnitř našel jedinou hořící lampu. Lampu vyndal a ta dále hořela bez jakéhokoliv paliva několik měsíců, dokud se náhodou nerozbila a tím také nezhasla.

Rabín Jechiel

Nejzáhadnější postavou historie těchto záhadných lamp je pravděpodobně rabín ze 13. století jménem Jechiel. V dobových dokumentech se uvádí, že před jeho domem stála lampa, která hořela nepřetržitě bez zjevného přísunu oleje. Když byl Jechiel dotazován na fungování této zázračné lampy, odmítl se o mechanismu lampy bavit.

Lampa nebyla jediným záhadným prvkem rabínova domu. Soudobé zprávy uvádějí, že klepadlo na jeho vchodových dveřích mohlo při příchodu nevítaných návštěvníků vydávat jiskry. Moderní teoretici se domnívají, že Jechiel nějakým způsobem používal primitivní formu elektřiny.

Bohužel neznáme žádné případy, kdy by byly takovéto lampy nalezeny v moderní době. I z toho důvodu zůstávají tyto lampy spíše legendou a jejich princip fungování záhadou