phantom-Island.jpg

Příběhy o ostrově kolovaly po Evropě po celá staletí a vyprávělo se o něm, že je zaslíbenou zemí svatých nebo rájem, kde žije vyspělá civilizace.

Na většině map se ostrov nacházel zhruba 321 km od západního pobřeží Irska v severním Atlantiku. Jedním z nejvýraznějších geografických rysů Hy-Brasilu na těchto mapách je, že se často zobrazuje jako kruh, přes který vede kanál (nebo řeka) z východu na západ.

Hy-Brasil na mapě z roku 1325.

Hy-Brasil na mapě z roku 1325.

Tajemný ostrov mnoha jmen

Hy-Brasil (nazývaný také Hy-Breasal, Hy-Brazil, Hy-Breasil a Brazir) je odvozen od jména Breasal, které v keltské historii znamená Nejvyšší král světa. Na mapách jej zaznamenal již v roce 1325 janovský kartograf Angelino Dulcert, kde byl označen jako "Bracile". Později se objevil v Katalánském atlase z roku 1375, kde byl umístěn jako dva samostatné ostrovy se stejným názvem "Illa de brasil".

V roce 1436 se na benátské mapě kartografa Andrey Bianca objevil jako "Sola De Brasil". Ten byl připojen k jednomu z větších ostrovů v Atlantiku a po určitou dobu byl ztotožňován s ostrovem Mater. Znovu se objevil v roce 1595 na Orteliově mapě Evropy a na mapě Europa Mercator a v průběhu času se občas objevoval na různých mapách na mírně odlišných místech.

Hy-Brasil (zde jednoduše Brasil), detail Orteliovy mapy Evropy z roku 1572.

Hy-Brasil (zde jednoduše Brasil), detail Orteliovy mapy Evropy z roku 1572.

Expedice za Hy-Brasilem

V roce 1480 se John Jay Jr. vydal z anglického Bristolu na cestu za bájným ostrovem, ale po dvou měsících strávených na moři se vrátil s prázdnou. V roce 1481 vypluly z Bristolu další dvě lodě, Trinity a George, na výpravu s cílem najít Hy-Brasil, ale také bez úspěchu.

Zajímavé je, že v roce 1497 španělský diplomat Pedro de Ayala oznámil katolickým španělským panovníkům, že John Cabot (první Evropan, který navštívil Severní Ameriku od dob Vikingů) "objevil v minulosti muže z Bristolu, kteří našli Brasil". To znamenalo, že se někomu z bristolských výprav skutečně podařilo ostrov najít.

Námořní mapa západní Evropy (1473) zobrazuje Hy-Brasil ve tvaru kruhu.

Námořní mapa západní Evropy (1473) zobrazuje Hy-Brasil ve tvaru kruhu.

O téměř dvě století později skotský námořní kapitán John Nisbet tvrdil, že Hy-Brasil spatřil při své plavbě z Francie do Irska v roce 1674. Údajně poslal čtyřčlennou skupinu na břeh, kde námořníci strávili na ostrově celý den.

Velcí černí králíci a tajemný kouzelník

Námořníci prý na tajemném ostrově potkali moudrého starce, který jim poskytl zlato a stříbro. Podivné je, že podle kapitána ostrov obývají velcí černí králíci a tajemný kouzelník, který žije sám ve velkém kamenném hradě. Následnou výpravu vedl kapitán Alexander Johnson, který rovněž tvrdil, že našel Hy-Brasil, a potvrdil tak Nisbetovy poznatky.

V následujících letech se Hy-Brasil stáhl do anonymity. Protože pokusy o jeho nalezení opět selhaly, začali ho tvůrci map vynechávat z většiny námořních map. Když byl naposledy pozorován na mapě v roce 1865, byl jednoduše označen jako "Brazilská skála".

Poslední doložené pozorování Hy-Brasilu provedli v roce 1872 Robert O'Flaherty a T. J. Westropp. Westropp tvrdil, že ostrov navštívil již třikrát a byl jím natolik uchvácen, že s sebou vzal i svou rodinu, aby si jej mohli prohlédnout osobně. Všichni ttehdy údajně byli svědky toho, jak se ostrov z ničeho nic objevil, aby vzápětí před jejich očima zase zmizel.

Mýty a legendy o Hy-Brasilu

Kolem Hy-Brasilu koluje mnoho mýtů a legend. V některých z nich je ostrov domovem irských bohů. V jiných je obýván kněžími nebo mnichy, o nichž se říká, že mají starobylé znalosti, které jim umožnily vytvořit vyspělou civilizaci. Někteří se domnívají, že slavná plavba svatého Brendana za "zemí zaslíbenou" mohla směřovat právě na Hy-Brasil.

Umělecké ztvárnění toho, jak mohl Hy-Brasil vypadat.

Umělecké ztvárnění toho, jak mohl Hy-Brasil vypadat.

Při jednom ze slavných setkání s UFO , známém jako incident v Rendleshamském lese, údajně u americké vojenské základny ve Velké Británii přistálo podivné plavidlo. Seržant Jim Penniston tvrdí, že se tohoto plavidla dotkl a telepaticky přijal do své mysli 16 stránek binárního kódu. Druhý den si kód zapsal a o desítky let později si ho nechal přeložit. Kód prý uváděl velmi konkrétní souřadnice Hy-Brasilu a uváděl místo, kde ho měli zmapované starověcí kartografové. Ve zprávě byly uvedeny také souřadnice několika dalších starověkých míst po celém světě, jako jsou pyramidy v Gíze a linie Nazca . Na samém konci zprávy byly opět uvedeny souřadnice Hy-Brasilu spolu s rokem vzniku 8100.

Binární kód zobrazující souřadnice Hy-Brasilu a dalších několika míst.

Binární kód zobrazující souřadnice Hy-Brasilu a dalších několika míst.

Hy-Brasil jako irská Atlantida

Zatímco Atlantida je možná nejznámější ztracenou civilizací, Hy-Brasil je lépe zdokumentovaným případem který má za sebou vícero svědectví očitých svědků.

Tato legenda by mohla původně vycházet z příběhu, který se předával z generace na generaci od konce poslední doby ledové, kdy byla hladina moře nižší. Například takzvaný Dikobrazí břeh, objevený v roce 1862, byl zřejmě v určitém období ostrovem. Nachází se asi 193 km západně od Irska, je to mělčina odkrytá při extrémním odlivu a na mapě z roku 1830 se na ní nachází útvar pojmenovaný "Brazil Rock".

Dnes už žádný ostrov s názvem Hy-Brasil na mapách nenajdete a není už nikdo, kdo by byl o jeho existenci přesvědčen. Přesto se jedná o velice zajímavou záhadu, o které se bude pravděpodobně diskutovat i v budoucnu.