Monte-Prama-Giants.jpg

Zajímavé je, že neexistují žádné psané záznamy o této civilizaci, kromě pravděpodobně několika krátkých epigrafických dokumentů spadajících do jejího pozdního období.

Výzkumníci se zatím neshodli na tom, zda se Nuragická civilizace vyvinula přímo na Sardinii, nebo zda se jedná o potomky bájných Mořských lidí, kteří terorizovali Středomoří mezi 14. a 13. stoletím před naším letopočtem.

Pokud by byla pravdivá druhá možnost, pravděpodobně by dorazili na Sardinii po své nezdařené invazi do Egypta mezi 13. a 12. stoletím před naším letopočtem.

Obři z Kolosi, jak tyto sochy někteří učenci nazývají, byli nalezeni v roce 1974 poblíž města Cabras na západě ostrova. Představují válečníky, lučištníky a bojovníky se štíty.

Nicméně jedním z jejich nejzajímavějších znaků, kromě jejich obrovské velikosti, jsou oči tvořené dvěma soustřednými kruhy.

1280px-Busto_pugile_Monte_prama1.jpg

Odborníci si nejsou jisti, zda masivní sochy představují mytologické hrdiny, nebo bohy. Některé z nich byly nalezeny vedle hrobek, což vedlo odborníky k názoru, že by zde sochy mohly být umístěny jako strážci.

Nicméně nikdo nedokáže s jistotou říct, co jsou tyto sochy vlastně zač. Také mohly být původně umístěny v chrámu, který nebyl dosud nalezen. Odhaduje se, že sochy byly vytvořeny někdy v 11. až 8. století před naším letopočtem.

V březnu 2015 byly Obři, po 40 letech zkoumání s restaurování, představeni v Národním archeologickém muzeu v Cagliari a v muzeu Goat.

Ze zhruba 5 000 nalezených fragmentů se podařilo poskládat 33 soch. Další dvě nové sochy byly nalezeny v září 2016, přičemž jsou relativně nepoškozené.

Rozdíle oproti dříve nalezeným obrům je v tom, že tyto dvě nové sochy mají štíty připevněné k boku, namísto jejich pozice nad hlavou. V pozici, která je velice podobná podobným Nuragickým bronzovým soškám nalezeným ve Viterbu (severně od Říma), které jsou datovány do 9. století před naším letopočtem.

Boxer_monte_prama1.jpg

Pokud je mezi nimi skutečně spojení, byli bychom postaveni před nejstarší ukázku kolosů nalezených ve Středomoří, o několik století starších, než Řecké kolosy - prozatím nejstarší antropomorfní sochy z oblasti Středozemního moře.

Nicméně tyto sochy jsou opředeny i dalšími tajemstvími s podivnou historií.

Odborníci věří, že sochy původně měly masky, velice podobné těm, které se dodnes používají na Sardinii při tradičních oslavách. Ačkoliv nebyly úplně stejné, ukazovalo by to na to, že některé tradice a rituály na ostrově přežily více než 3 000 let.