viracocha-drawings-statues.png

Pro incké a předincké kultury byl Virakoča nejvyšší stvořitel, který nebyl ani muž, ani žena. Věřící zřídkakdy používali jméno Virakoča kvůli jeho posvátné povaze. Místo toho mohli boha označovat jako Ilya (světlo), Ticci (počátek) a Wiraqocha Pacayacaciq (instruktor).

V předinckých dobách byly vysoce rozvinuté civilizace v Jižní Americe odborníky na zlato. Bylo pro ně součástí náboženských rituálů. Bohužel tento zájem o zlato vedl po příchodu španělských konkvistadorů k jejich pádu. Pro konkvistadory byla víra ve Virakoču nebo jiné bohy kacířstvím, které je třeba zničit.

V roce 1533 Francisco Pizarro popravil posledního inckého císaře Atahualpu a uškrtil ho poté, co ho přinutil roztavit incké zlato a přestoupit na křesťanství.

Dlouho poté, co Inkové zmizeli, byla posvátná povaha zlata téměř zapomenuta. Místo toho mezinárodní pašerácké operace s krvavým zlatem (podobně jako s krvavými diamanty) devastují místní komunity, kde bylo kdysi zlato zbožštěné.

Mimozemšťan se zlatou krví

Pro zastánce teorií o dávných astronautech byl Virakoča mimozemšťan se zlatem v krvi. Jako takový zní povědomě příběhům o Anunnaki, nejvyšších bozích mezopotámského panteonu.

Podle testů ze starověkých sumerských destiček přišli mimozemšťané zvaní Anunnaki na Zemi těžit zlato. Čistý prvek by jim mohl pomoci zachránit atmosféru jejich domovské planety.

"Na své planetě Nibiru se Anunnaki potýkali se situací, s níž se možná brzy budeme potýkat i my na Zemi - ekologický úpadek stále více znemožňoval život. Bylo potřeba ochránit jejich ztenčující se atmosféru a jediným řešením se zdálo být vytvoření jakéhosi štítu z rozprášených částic zlata."

Zecharia Sitchin - Genesis Revisited

Zastánci těchto teorií se také domnívají, že jednoatomové zlato odemklo cestu k nesmrtelnosti. Například staří Egypťané zlato požívali a věřili, že je to kůže a maso bohů, podobně jako Inkové.

Myšlenka zlaté krve Virakoči je tedy spojením se starověkými vírami po celém světě.

Od starověku se zlato používalo jako lék po tisíce let. Dnes lidé platí statisíce dolarů za pokrmy zdobené jedlým 23karátovým zlatem. Přesto nemá žádnou chuť ani výživovou hodnotu. Není však známo, jakou hodnotu, pokud vůbec nějakou, by mělo požití zlata nebo nanočástic zlata.

Virakoča a Anunnaki

Odkud ale Virakoča pocházel? Někdy bývá popisován jako bůh s plnovousem, ačkoliv většinou zůstával jeho obličej skrytý za maskou. V některých případech je Virakoča označován jako starý vousatý muž s dlouhým pláštěm a holí. Jeho vyobrazení tedy připomíná čaroděje. Pozoruhodné je, že vousy mohly být vnímány také jako symbol vodních bohů. Virakoča totiž v překladu znamená "mořská pěna".

Podle některých legend se bůh vynořil z jezera Titikaka poblíž starověkého naleziště Tiwanaku, kde se nachází portálu podobná Sluneční brána.

Na stejném místě je také k nalezení monolitická socha, která by mohla být zpodobněním Virakoči, připomínající vousatého Anunnakiho. Její vzhled výrazně připomíná podobné sochy nalezené po celém světě, například v Turecku a na Velikonočním ostrově.

Socha Virakoči v Tiwanaku

Socha Virakoči v Tiwanaku

Sluneční brána však zobrazuje Virakoču, jak stojí mocně s holí v každé ruce a je obklopen 48 okřídlenými chasquis neboli "božími posly". Jistě se nabízí srovnání s biblickými anděly a strážci z knihy Henochovy. Co ale představují tyto hole a proč jsou dvě? Jde snad o nějakou technologii, která slouží k přemisťování masivních kamenů z nichž je celé místo postaveno?

Nedaleko pod bránou zdobí obrovskou zeď řada kamenných hlav podobných mimozemšťanům. Každá z nich pravděpodobně představuje jinou mimozemskou nebo lidskou rasu. Zvláštní je, že jedna z nich se nápadně podobá moderním vyobrazením šedého mimozemšťana.

Virakoča a Achnaton

Pro Inky byl oficiálním náboženstvím kult slunce, stejně jako v Egyptě, kde faraon Achnaton vytvořil první monoteistické státní náboženství. Pro Achnatona byl sluneční disk Aten stvořitelem veškeré přírody a byl jejím pozemským představitelem. Inkové zatím uctívali sluneční božstvo Inti, které bylo po Virakočovi druhým stvořitelem veškeré přírody a lidstva.

Mimozemsky vyhlížející Achnaton vládl podle konvenčních časových linií 17 let mezi lety 1353 př. n. l. a 1335 př. n. l.. Stejně jako Virakoča se i Achnatonovo pohlaví na mnoha starověkých vyobrazeních jeví jako nepohlavní. Podobnosti mezi nimi jsou opět zarážející.

Když Chanca zaútočil, císař Virakoča uprchl se svým nejstarším synem. Poté mladší bratr Pachacuti s pomocí zrcadlového slunečního disku vyzval boha Virakoču, aby mu pomohl postavit se na odpor.

Podle legendy Virakoču odpověděl Pachacutimu a vytvořil armádu levitujících kamenných vojáků zvaných Pururaucas, aby porazili Chancovy útočníky. Nedaleko, v Puerta de Hayu Marca, pak podle legendy incký kněz a král Aramu Muru použil sluneční disk, aby otevřel portál a zmizel.

Povodeň a slib, že se jednoho dne vrátí

Věřící tvrdí, že Virakoča stvořil zemi a oblohu u jezera Titikaka. Podle některých verzí příběhu Virakoča stvořil rasu lidí - obrů. Ti se však bohu znelíbili, a proto zaplavil svět potopou, aby obry zničil. Máme zde tedy známý příběh o potopě podobný Eposu o Gilgamešovi a Nefilim v Bibli.

Poté, co stvořil Slunce, Měsíc a hvězdy, putoval Virakoča po světě, aby naučil lidi budovat civilizaci. Jistě, pokud se Virakoča mohl toulat po světě, mohlo by to vysvětlovat, proč existují podobné příběhy na místech, jako je Egypt a starověký Sumer.

Nakonec Virakoča odešel přes Pacifik, ale slíbil, že se jednoho dne vrátí. Do té doby budou Slunce, Inti, a Měsíc, Quilla, držet stráž.

Možná se jednoho dne Virakoča opravdu znovu objeví a tajemství moci tohoto boha bude odhaleno. Pokud ano, dozvíme se konečně, proč je tolik příběhů o stvoření světa tak podobných?