Sakwala-Chakraya.jpg

Badatelé však v posledních letech podnikli významné kroky k tomu, aby získali poznatky alespoň o některých zdejších záhadách.

První komplex na tomto území vznikl v roce 377 př. n. l. a jeho ruiny jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Tento komplex byl srdcem buddhistické kultury na Srí Lance. Dnes je tato destinace hojně navštěvována turisty z celého světa. Vyznavači a poutníci sem přicházejí navštívit starobylé buddhistické chrámy a kopulovité stúpy, které zde stojí už celá tisíciletí.

Turistické lákadlo s více než několika záhadami

Komplex není proslulý jen svou architekturou. Obsahuje také něco hlubšího a cennějšího. Na tomto záhadném místě se skrývá spousta tajemství a badatelé se je snaží všechna objasnit. Širší komplex má také svá tajemství: Ranmasu Uyana neboli "Park zlatých ryb", starobylý park o rozloze 16 hektarů, který se nachází v okolí tohoto místa, se skládá ze tří buddhistických chrámů. Obsahuje něco jako mapu, která se zdá být průvodcem lidstva k odhalení tajemství vesmíru.

Anuradhapura, Sri Lanka

Anuradhapura, Sri Lanka [Wikipedia]

Tato mapa se nazývá "Sakwala Chakraya", což v sinhálštině znamená "vesmírný cyklus". Má průměr 1,8 m a je vytesána na skalní stěně v ruinách parku. Čelní fasádu Sakwala Chakraya je možné vidět pouze z úrovně terénu. Nejen to, ale přímo naproti ní se nacházejí čtyři sedadla vytesaná do ploché skály, což z ní dělá ideální vyhlídkové místo. Původ těchto skalních sedadel a mapy je záhadný, dosud nebyl odhalen.

Přítomnost mapy a sedadel udivuje archeology a mate profesionální historiky již více než sto let. Do dnešního dne bylo o této mapě a účelu její existence nashromážděno jen velmi málo informací. Profesoři na katedrách archeologie mnoha srílanských univerzit se domnívají, že Ranmasu Uyana ukrývá mnohá historická tajemství.

Výzkum Sakwala Chakraya

Na základě současných výzkumů existuje jistá možnost, že tato rytina vznikla v 7. století našeho letopočtu. To by odpovídalo známé významné vývojové fázi, která začala v 7. století n. l., kdy do zahrady Ranmasu Uyana přibyly nové budovy. Zůstává však pouze pracovní hypotézou založenou na prvotním výzkumu. Neexistuje žádný konečný verdikt, protože žádné historické záznamy, které mají buddhističtí mniši k dispozici, se o její existenci nebo funkci nezmiňují.

Sakwala Chakraya

Sakwala Chakraya [Wikipedia]

Dalším výzkumem a analýzou bylo zjištěno několik poznatků o samotné rytině. Ikonografie této mapy je neslučitelná s jakoukoliv jinou rytinou z historického období Anuradhapury, které se pohybuje mezi 3. a 10. stoletím našeho letopočtu. Navíc všechny ostatní rytiny vytvořené v tomto období jsou od Sakwala Chakraya naprosto odlišné.

Při podrobném zkoumání Sakwala Chakraya došli badatelé k závěru, že tento diagram je tvořen 7 soustřednými kruhy, které jsou následně rozděleny pomocí rovnoběžných vodorovných a svislých čar. Skládá se také z malých obdélníkových prvků obsahujících menší zkřížené kruhy. V mapě se nachází několik jemných symbolů, které připomínají draka, zvlněné texturované čáry, válcovité tvary, luky a šípy a dokonce deštníky. Tyto obrazce jsou tak jemné, že je netrénované oči nemohou snadno zpozorovat. Další obrazce se zdají být zobrazeny ve vnějším prstenci Sakwala Chakraya, například mořští koníci, želvy a ryby.

Náčrt Sakwala Chakraya z roku 1901

Náčrt Sakwala Chakraya z roku 1901 [lakdiva.org]

Žádná z těchto rytin neodpovídá typické buddhistické ikonografii, jako je například Sandakada Pahana. Tyto dobře zdokumentované artefakty se obvykle vyskytují s vytesaným lotosem, labutí a vinnou révou. Na Sakwala Chakraya nic takového nenajdeme a jeho původ zůstává nejasný.

Detail rytiny s předmětem označovaným jako deštník

Detail rytiny s předmětem označovaným jako deštník [Flickr]

Prvním vědcem, který identifikoval archeologický význam Sakwala Chakraya, byl britský státní úředník H. C. P. Bell. Byl prvním komisařem pro archeologii na Cejlonu, jak se dříve nazývala Srí Lanka. V roce 1911 připojil ke svému výzkumu na mapě popis, podle něhož Sakwala Chakraya patří k nejstarším artefaktům, které viděl, a je zajímavé na ní pracovat. Uvedl také, že tato mapa svědčí o astronomickém cyklu, kterým se řídí buddhistické kláštery po celé Srí Lance. Tuto zprávu předložil cejlonskému guvernérovi.

Bellův závěr zněl, že se jedná o kosmologický diagram a že pouze ilustruje víru buddhistů ve vesmír. Došel také k závěru, že může být nesmírně starý. Kruhy, mořské živočichy a symboly přítomné na mapě interpretoval podle buddhistické logiky a víry tak, že představují Zemi, moře, prostor a vesmír.

Sakwala Chakraya v očích veřejnosti

Než se objevil internet, vědělo o Sakwala Chakraya jen velmi málo lidí, a proto se o ni nezajímali ani místní Srílančané. Tato mapa a okolní zahrady byly opuštěny poté, co Anuradhapurské království ztratilo svou moc, nezachovány a neprozkoumány.

Situace se však změnila. Sakwala Chakraya je nyní velkou turistickou atrakcí. V částečně obnoveném okolí se nacházejí koupací pavilony a dvojice rybníků, o nichž se vypráví, že je využívali dávní králové. Dnes je tato posvátná půda chrámů pokryta a ukryta v tropické džungli a je většinou neobydlená, celá lokalita je chráněna úřady.

Ranmasu Uyana

Ranmasu Uyana [Wikipedia]

Díky internetu se také vyrojily nové diskuse a nové teorie o Sakwala Chakraya, fotografie této lokality jsou již několik let sdíleny na sociálních sítích a díky tomu se toto záhadné místo stalo dobře známým. Jedna z teorií vzešlých z internetové diskuse tvrdí, že se jedná o starobylou "hvězdnou bránu", která lidem umožňuje cestovat napříč vesmírem. Teorie říká, že v mapě může být dokonce ukryt tajný kód nebo technika pro odemknutí této brány do vesmíru.

Všechny možné druhy teorií

Někteří tvrdí, že podobné symboly a tvary, jaké byly nalezeny na Sakwala Chakraya, byly spatřeny v Abu Ghurab v Egyptě a v La Puerta de Hayu Marca v Peru. Všechny tři lokality se rovněž nacházejí v blízkosti vody. Teorie tvrdí, že tato místa umožňovala pozemským bytostem zpracovávat zlato z vody.

Oltář v Abu Ghurab v Egyptě

Oltář v Abu Ghurab v Egyptě [Wikipedia]

Sakwala Chakraya se také nachází v těsné blízkosti hory Danigala neboli "cizí hory", která leží nedaleko města Polonnaruwa. Hora se nachází hluboko v džungli a je oblíbeným cílem turistů. Hora má plochý vrchol a atraktivní kruhový tvar. Internetové diskutéry velmi vzrušila jedinečnost této destinace a okamžitě dospěli k závěru, že na tomto místě mohlo někdy přistát UFO. Někteří průvodci turistům tvrdí, že tato "mimozemská hora" přitahuje více hromů, blesků a padajících hvězd než kterákoli jiná hora v okolí.

Různí teoretici přinesli ještě další vysvětlení Sakwala Chakraya. Shereen Almendra, vedoucí lektorka krajinářského designu na univerzitě v Moratuwě na Srí Lance, navrhla, že Sakwala Chakraya by mohla být plánem komplexního projektu výstavby obřích stúp, které se v těchto dobách běžně stavěly.

Racionální vysvětlení

Někteří archeologové, jako například Rádž Somadéva ze Srílanské univerzity, zpochybňují, že by Sakwala Čakraja měla být považována za hvězdnou bránu. Somadeva naopak nabízí přímočařejší alternativu - že by tato mapa mohla být ranou mapou světa, jak ve svém dřívějším výzkumu navrhoval H. C. P. Bell. Podle této teorie má Sakwala Chakraya spíše náboženskou než kosmologickou funkci.

Somadeva dále poznamenal, že Srílančané znali hvězdy a noční oblohu již od roku 250 před naším letopočtem. Brahmské nápisy ze Srí Lanky zaznamenávají několik jmen a odkazů na hvězdy a ukazují na znalost pojmů souvisejících s astronomií.

Chrám v Kirindě

Chrám v Kirindě [Wikipedia]

Jeden takový nápis, nalezený na historickém a náboženském místě Kirinda na Srí Lance, obsahuje větu "Aparimita Loka Datuya", což znamená "Nekonečný vesmír". To vedlo k myšlence, že osoba, která jej vyryla, měla poměrně sofistikované znalosti o vesmíru a jeho povaze.

Somadeva dospěl k závěru, že největším problémem pro určení skutečného účelu této rytiny je nedostatek důkazů. Ranmasu Ujana, stúpy, parky a další historické aspekty Anuradhapury jsou zmiňovány v různých historických záznamech a kronikách z roku 250 př. n. l. V roce 1850 se objevuje v Anuradhapuře i další historická památka. V žádném z těchto historických záznamů však není zmínka o Sakwala Chakraya.

Ačkoli tedy ve starověku skutečně mohlo existovat praktické a konkrétní využití této mapy, je velmi obtížné určit, k čemu sloužila. Velkým problémem je také to, že archeologové ji v současné době nemohou ani přesně datovat.

Úsilí pokračuje

Anuradhapurští králové vládli v letech 400 až 1000 n. l. Protože je anuradhapurské království dobře zdokumentováno v historických záznamech, mají archeologové k dispozici více zdrojů, z nichž mohou interpretovat zdejší komplex ruin. To však není případ Sakwala Chakraya a jeho vynechání v jakýchkoli dochovaných dokumentech je záhadou. Bez jakýchkoli záznamů neexistuje žádný definitivní důkaz, že by rytina pocházela z této doby. Některé fantasknější teorie naznačují, že by mohla být stará až 5 000 let a souviset s legendárním démonickým králem Srí Lanky Ravanou.

Král démonů Ravana

Král démonů Ravana [Flickr]

V současné době se badatelé soustředí na určení přesného data vzniku rytiny. Teprve na základě toho bude možné ověřit více teorií. Budoucnost by mohla odhalit další tajemství takzvané "Hvězdné brány ze Srí Lanky", ale prozatím bude pro nedostatek důkazů stále považována za záhadu.

Účel a význam Sakwala Chakraya se tak prozatím stále ztrácí kdesi v čase.