Pyramid-lightning.jpg

Nová studie byla publikována v časopise Journal of Applied Physics. Univerzita ITMO v Rusku stojící za touto studií v prohlášení tvrdí: "Ačkoliv jsou egyptské pyramidy opředeny mnoha mýty, máme k dispozici jen omezené množství spolehlivých informací o jejich fyzikálních vlastnostech. Jak se však ukazuje, jsou tyto informace někdy mnohem více šokující, než nejbujnější fantazie."

Znázornění rozložení elektromagnetické energie podle publikované studie.

Znázornění rozložení elektromagnetické energie podle publikované studie.

Doktor Andrey Evlyukhin, který na celý projekt dohlížel, a koordinátor této revoluční studie k tomu napsal: "Egyptské pyramidy vždy přitahovaly velkou pozornost. My vědci se o ně samozřejmě zajímáme také, rozhodli jsme se tedy podívat se na to, jak Velká pyramida v Gíze rozptyluje elektromagnetické záření."

"Díky tomu, že nemáme dostatek informací o některých fyzikálních vlastnostech pyramidy, musely jsme některé věci jen předpokládat. Například předpokládáme, že uvnitř pyramidy nejsou žádné další nám dosud neznámé dutiny nebo že je stavební materiál s vlastnostmi běžného vápence rozložen v celé stavbě rovnoměrně. Na základně těchto předpokladů jsme nicméně dostali velice zajímavé výsledky praktických měření."

Evliujin a tým výzkumníků z univerzity v Hanoveru se pokusili aplikovat na pyramidu několik typů elektromagnetického záření a zjistili, že na ně stavba reaguje.

Celá pyramida se chová jako obrovský rezonátor - zařízení, které přirozeně reaguje na některé frekvence tím, že osciluje na frekvencích s vyšší amplitudou a v podstatě tak některé rádiové vlny zesiluje.

Aby vědci pochopili, jak konkrétně reaguje Velká pyramida v Gíze s elektromagnetickými vlnami, pokusili se nejdříve odhadnout, jak je vůbec rezonance v pyramidě vyvolána.

Multipólová analýza ukazuje, že Velká pyramida v Gíze může koncentrovat elektromagnetickou energii ve svých skrytých komorách. Obrázek zobrazuje distribuci elektrického (a) - (e) a magnetického (f) - (j) pole v Pyramidě a v jejím podloží.

Multipólová analýza ukazuje, že Velká pyramida v Gíze může koncentrovat elektromagnetickou energii ve svých skrytých komorách. Obrázek zobrazuje distribuci elektrického (a) - (e) a magnetického (f) - (j) pole v Pyramidě a v jejím podloží.

Vědci si proto vytvořili model Velké pyramidy v Gíze a začali na něm studovat její reakce na elektromagnetické záření. Poté vypočítali takzvaný extinkční průřez, tedy celkové ztráty energie způsobené rozptylem a absorpcí elektromagnetické energie uvnitř pyramidy.

Poté za použití vícepólové analýzy zjistili, že rozptylová pole se nacházejí hlavně uvnitř dutiny pyramidy a dole pod pyramidou.

Hlavní místo, kde se energie v pyramidě hromadí, je Královská komnata. Odtud energie proudí přímo dolů pod základnu pyramidy, kde se dále hromadí v další komnatě.

Starodávná elektrárna?

Velká pyramidy v Gíze je už od nepaměti objektem zájmu vědců. V minulosti bylo předloženo několik teorií naznačujících, že pyramida může být ve skutečnosti nějakým starodávným zařízením, které je nyní vypnuté.

Jedna k těchto kontroverzních teorií tvrdí, že jelikož nebyla v pyramidě nalezena žádná mumie ani nápisy, není tato stavba hrobkou. Namísto toho by se mohlo jednat o starodávný stroj, jehož možnost začínáme teprve objevovat. Mnoho badatelů předpokládá, že pyramida nějak dokázala prodloužit faraonům život.

Není bez zajímavosti, že i někteří velikáni historie, jako byl Alexandr Veliký, Julius Caesar nebo Napoleon Bonaparte se rozhodli strávit v pyramidě o samotě noc, po které popisovali "mystické" zážitky.

Nový objev jen tak jen dalším kamínkem do mozaiky, která nám jednoho dne možná ukáže Egypt a jeho pyramidy ve zcela jiném světle. Možná, že pyramidy nakonec nebyly jen obyčejné hrobky faraonů, ale měly mnohem praktičtější účel...