Takzvané ruiny Marcahuasi tvoří skupina žulových skal, které se nacházejí na planině v pohoří Andy v Peru.

Tyto masivní kameny jsou snadno rozeznatelné, zejména díky jejich podivným tvarům, které nikde jinde v Andách nenajdeme.

Někteří badatelé jsou přesvědčeni o tom, že tyto obrovské kameny nejsou přírodními útvary a v dávné minulosti byly vytesány neznámou civilizací, která obývala Andy. Jiní tvrdí, že jde pouze o výtvor matky přírody a jejich podobnost se zvířaty, lidmi a dalšími tvary přisuzují pareidolii.

Ruiny se nacházejí asi 80 kilometrů od Limy, hlavního města Peru, ve výšce více než 4 000 metrů nad mořem a přestavují nevyřešenou hádanku, která přitahuje pozornost a představivost lidí už od chvíle svého objevu. Sklaní formace, které tyto ruiny tvoří, jsou údajně staré až 10 000 let.

Údajná vytesaná lidská hlava.

Údajná vytesaná lidská hlava. [Wikipedia]

Pro mnoho lidí představují tyto ruiny jedno z nejdůležitějších, nejzáhadnějších a nejmýtičtějších míst v Peru.

Nejčastěji je toto místo popisováno jako kamenný les uprostřed And. Nicméně ke stromům mají zdejší kameny hodně daleko. I tak však jim podobné útvary nenajdeme nikde jinde na světě.

Pokud tyto kameny pozorujete z určitého směru a při určitých světelných podmínkách, můžete zpozorovat něco, co je popisováno jako "knihovna vytesaná do kamene".

Skála pojmenovaná Památník lidstva.

Skála pojmenovaná Památník lidstva.

Různí badatelé se na ruiny Marcahuasi dívají jinak. Pro někoho nepředstavují nic víc, než jen obyčejné přírodní formace, které si lidé pouze s pojili s dobře známými tvary. Pro jiné jsou však důkazem toho, že v těchto místech kdysi prosperovala vysoce rozvinutá a složitá civilizace.

Poprvé bylo toto tajemné místo prozkoumáno v roce 1952 peruánským průzkumníkem Danielem Ruzem.

Byl to právě Ruzo, kdo si jako první všiml podivných tvarů zdejších skal, které za celý svůj život nikde jinde v Peru ani na světě neviděl.

Od něj také pochází myšlenka, že zdejší skály byly ve skutečnosti vytesány vysoce vyspělou civilizací. Po jeho objedu se na ruiny přijelo podívat mnoho dalších lidí, většinou za Ruzova doprovodu a v tom, co viděl, mu všichni dávali za pravdu. Jaká je asi šance, že se na jednom místě objeví tolik přírodních formací připomínajících známé tvary a věci?

Jak Ruzo místo dále zkoumal, vyvinul teorii o tom, že bylo v dávné minulosti osídleno vyspělou kulturou, kterou nazval "Masma Civilization".

Ruiny stavby v Marcahuasi.

Ruiny stavby v Marcahuasi. [Wikipedia]

Civilizace Masma, lidé, kteří jsou pro historii neznámí, byli podle něj strážci pantheismu který jejich původ spojuje se všemi dalšími dávnými civilizacemi světa.

Ruzo však ve svých úvahách pokračoval dál a v roce 1974 publikoval své objevy v knize Marcahuasi: příběh fantastického objevu (Marcahuasi: the story of a fantastic discovery).

Byl přesvědčen o tom, že tyto ruiny obsahují nějakou zprávu, kterou nám jejich tvůrci zanechali a kterou musíme teprve objevit. Navzdory svému snažení o rozluštění této zprávy však byl Ruzo schopen zdokumentovat, vyfotografovat a popsat pouhých 10% zdejších ruin.

Marcahuasi [YouTube]

Tyto majestátní kamenné sochy jsou zajímavé zejména proto, že v závislosti na tom, z jakého se na ně díváte úhlu a za jakých světelných podmínek, vždy zobrazují více než jeden obraz.

Mezi ruinami je také skála nazývaná Památník lidstva, na které můžeme rozpoznat až 14 různých tváří, které se jedna po druhé objevují během dne spolu s tím, jak na skálu svítí slunce z různých úhlů. Dvě z těchto tváří jsou dokonce viditelné pouze za svitu měsíce.

Další zajímavou skálou je "El Cóndor", skála, jejích tvar se mění při pohledu z úhlů opakujících se každých 60 stupňů. Jiné skály, jako je třeba "El Felino", jsou rozeznatelné pouze v určité dny v roce - například během zimního slunovratu.

Neméně zajímavým útvarem je i "Africká královna", která je často přirovnávána k egyptské Sfinze. Aby nebylo odkazů na Egypt málo, nachází se zde také útvar pojmenovaný "Tawaret", který připomíná egyptské sochy stejnojmenné bohyně.

Taweret.

Taweret.

Další ruiny, jako je například "Tvář Marcahuasi" podle některých připomínají dokonce slavnou tvář na Marsu.

jsou tyto záhadné kamenné útvary jen přírodními monumenty? Je naše vnímání těchto kamenů jen výsledkem pareidolie? Nebo je možné, že zde v dávných dobách skutečně existovala civilizace, která nám svůj odkaz zanechala vytesaný do zdejších skal?