antarctica-huge-ufo.jpg

V červenci 1965, 18 let po slavné havárii v Roswellu otisky noviny po celém světě články se senzačními titulky zmiňujícími pozorování UFO v Antarktidě, zejména poblíž předsunuté námořní základny Orcadas patřící Argentině a tří dalších základen na ostrově Deception: Chilské, Britské a další Argentinské základny.

Tyto tři země také událost oficiálně zaznamenaly. Britská zpráva však byla až doposud utajována a o jejím obsahu se pouze spekulovalo.

Poté, co se pozorování UFO odehrálo, objevily se čtyři oficiální zprávy: tři byly publikovány a zařazeny do katalogu British Antarctic Survey a relativně nedávno byly poskytnuty i široké veřejnosti.

Britská zpráva však byla zahalena tajemstvím a teprve nedáno se ji podařilo objevit brazilskému leteckému důstojníkovi jménem Rodrigo Moura Visoni.

Tato zpráva hovoří o pozorování, jak se odehrálo pohledem z britské základny na ostrově Deception.

Z dokumentu lze jasně vyčíst nejen jeho autora, ale také všechny detaily - na rozdíl od mnoha jiných odtajněných dokumentů neobsahuje žádné začerněné pasáže. Hlavička dokumentu náleží British Antarctic Survey, je adresován ministerstvu obrany a podepsán ředitelem British Antarctic Survey, slavným antarktickým průzkumníkem Sirem Vivianem Fuchsem. Datování dokumentu je 22. října 1965.

12. července tohoto roku ohlásila základna British Antarctic Survey na ostrově Deception (62°59'S, 60°34'W) následující událost, jejíž opis přikládám, jak bylo požadováno:

"Argentinská základna (na ostrově Deception) pozorovala pohybující se barevné světlo 7. června, 20. června a 3. července. Chilská základna (také na ostrově Deception) ohlásila podobná pozorování v posledních dvou jmenovaných dnech. Blikající zeleno-červeno-žluté světlo pozorované z britské základny 2300 Z 2. července zmizelo směrem na sever; pohybovalo se ve dvou vlnách rychle směrem od západu, poté krátce změnilo kurz opačným směrem a opět se vrátilo směrem na sever, kde zůstalo nehybně po dobu asi 20 minut."

Musím zmínit, že lidé na naší základně v Antarktidě nepovažovali tuto událost za dostatečně významnou na to, aby ji nějak komentovali, dokud na to nebyli tázáni. Vyžádal jsem si od nich tyto informace kvůli tlaku ze strany BBC, NBC a tisku, kteří se o této události dozvěděli ze zpráv z Argentinských základen.

S úctou,
V.E. Fuchs

British-UFO-report-Antarctica.jpg

Obecně se věří, že celý řetězec událostí začal už 7. června 1965, kdy meteorolog Jorge Stanich z Argentinské základy pozoroval na obloze nehybný, jasně žlutě zařící objekt ve vzdálenosti asi 2 kilometrů od základny. Objekt poté v mžiku z místa zmizel.

Podle Stanicha mohl mít tento záhadný objekt průměr asi 50 metrů. Následující den se jeho pozorování opakovalo.

18. června se pak odehrálo hromadné pozorování na Chilskou základnou, která se také nachází na ostrově Deception. Svědkové popsali pozorování velkého světla, které se klikatě pohybovalo po obloze a měnilo barvu od žluté, přes zelenou až po červenou a bylo viditelné po dobu asi 15 minut.

3. července pak 9 pracovníků této základny ohlásilo podobné pozorování trvající zhruba 20 minut. Po obloze se podle jejich popisu pohyboval "zářící objekt měnící tvar", který náhodně měnil barvy a po obloze se pohyboval vysokou rychlostí.

O dvě minuty později byl stejný objekt pozorován nad Argentinskou základnou na stejném ostrově po dobu zhruba jedné hodiny.