Robert Lanza z Wake Forest University School of Medicine tvrdí ve své knize "Biocentrismus", že smrt je pouhá iluze kterou vytváří naše vědomí.

Doktor Lanza byl členem vědeckého týmu, který úspěšně naklonoval první stádia lidských embryí. V listopadu 2011 Lanzova společnost, jako první v Evropě, získala povolení od britského úřadu pro kontrolu léčiv pro klinické zkoušky terapie pomocí lidských embryonálních kmenových buněk.

Doktor Lanza je také spoluautorem knihy "Biocentrismus: život a vědomí jsou klíčem k pochopení skutečné podstaty vesmíru" a pravidelně pořádá přednášky a semináře zaměřené na toto téma.

consciousness.jpg

Lanza začal být veřejně známou osobností poté, co publikoval svoji knihu, kde na základně kvantové teorie rozvíjí svoji hypotézu, že biologie a život jsou původcem námi vnímané reality a vesmíru, a ne naopak. Čas je potom potom vedlejší produkt vytvoření vědomím, které vesmír pozoruje.

Podle jeho teorie existuje spousta realit, které mohou být pozorovány různými úrovněmi vědomí.

Z jeho teorie vyplývá, že konec života je pouze pojem vytvořený naší myslí, a protože ve skutečnosti neexistuje prostor ani čas, nemůže existovat ani smrt.

Robert Lanza o vědomí (anglicky). [YouTube]

Lanza napsal na svém webu, že ve světě bez prostoru a času nemůže smrt existovat. Ostatně nakonec i Einstein kdysi řekl: "Nyní Besso" (jeho starý přítel) "odešel z tohoto světa trochu dříve než já. To nic neznamená. Lidé jako my... víme že rozdíl mezi minulostí, současností a budoucností je pouze tvrdohlavě udržovaná iluze."

Podle nových důkazů měl Einstein pravdu - smrt je pouze iluze. Navíc, nesmrtelnost neznamená trvalou přítomnost v čase, ale naopak znamená přítomnost mimo námi vnímaný čas.

Lanza tvrdí, že koncept smrti tak jak ho vnímáme neexistuje a nedává smysl, protože ve skutečnosti neexistují limity které ho definují.

V podstatě je myšlenka smrti něco, co jsme se naučili vnímat a přijmout, ale ve skutečnosti je to pouze v našich hlavách.

Myšlenka biocentrismu je podobná myšlence paralelních vesmírů, hypotéze formulované mnoha teoretickými fyziky, podle které existuje nekonečný počet vesmírů ve kterých se odehrávají různé reality současně. Pokud tedy někdo věří, že smrt je součástí jeho života, vytvoří si alternativní realitu založenou na této víře, a naopak pokud někdo konceptu smrti nevěří, vytvoří si pro sebe jinou realitu, kteoru se s tou druhou nebude slučovat.

Kvantová mechanika a vědomí po smrti (anglicky) [YouTube]

Podle biocentrismu čas neexistuje nezávisle na životě, který jej pozoruje. Ostatně koncept času byl zkoumán nejedním fyzikem a filozofem.

Filozofové argumentují tím, že minulost existuje pouze jako myšlenka v mysli, tudíž jako elektrické impulzy v našich mozcích, které probíhají v reálném čase.

Smrt a myšlenka nesmrtelnosti pak existují ve světě, který nemá lineární průběh a přesně dané hranice. Z toho lze vyvodit, že smrt není konečnou nebo hraniční událostí, jak o ní obvykle uvažujeme.