Zmínka o tomto čísle byla nalezena v rukopisu Bakhshali, starověkém Indickém matematickém textu objeveném v roce 1881, jehož nedávné datování provedené na univerzitě v Oxfordu určilo dobu jeho vzniku na třetí století našeho letopočtu, což znamená, že dokument je o 500 let starší, než jsme si původně mysleli.

Číslice použité v rukopisu Bakhshali.

Číslice použité v rukopisu Bakhshali. [Wikipedia]

"Dnes je koncept nuly použit téměř všude, jde o základní princip na kterém stojí naše civilizace." řekl profesor matematiky Marcus du Sautoy, hlavní autor studie.

"Ale vytvoření nuly jako čísla, které se vyvinulo ze stavu v jakém je zaznamenáno v rukopisu Bakhshali, bylo jedním z největších pokroků v historii matematiky."

"Nyní víme, že už v 3. století našeho letopočtu zaseli indičtí matematici semínko nápadu, bez kterého se v dnešní době neobejdeme. Tento nález jen ukazuje, jak důležitá byla matematika v Indické společnosti už před staletími."

A Big Zero: Research uncovers the date of the Bakhshali manuscript [YouTube]

Profesor du Sautoy vysvětlil, jak byl symbol tečky používán jako "označení" pro číselné násobky řádů, například když nula označovala chybějící desítky v čísle 101.

A ačkoliv nula jako označení je známá už ve starších kulturách, jako u Babyloňanů nebo starověkých Mayů, symbol v tomto indickém rukopise je důležitý hned ze dvou důvodů.

Prvním je, že symbol má nevyplněný střed, který používáme u nuly i dnes.

Druhým důvodem je, že pouze v Indii se tento symbol vyvinul do podoby jakou používáme dnes, když Brahmagupta, Indický astronom, sepsal v šestém století našeho letopočtu text Brahmasphutasiddhanta, první dokument který používá nulu jako číslo.

Oldest-reference-to-the-number-0.jpg

Předchozí výzkum datoval rukopis Bakhshali do 8. až 12. století našeho letopočtu, nicméně datování bylo provedeno hlavně porovnáním stylu, jakým byl rukopis sepsán.

Nicméně nové studie odhalily, že rukopis, sestávající ze zhruba 70 extrémně křehkých fragmentů březové kůry, je vyroben z materiálu pocházejícího nejméně ze 3 různých období.

Richard Ovenden, knihovník v Bodleyho knihovně, ve které je rukopis uložen, prohlásil, že "správné datování rukopisu Bakhshali je pro historii matematiky a studium rané jihoasijské společnosti extrémně důležité, a tyto překvapivé výsledky plně korespondují s dlouhou a bohatou vědeckou tradicí tohoto subkontinentu".

Tento starověký rukopis bude brzy veřejně vystaven v Muzeu vědy v Londýně, jako součást výstavy představující starověkou Indii, která začíná 4. října 2017.