acre-geoglyph-01.jpg

Skupina vědců věří, že se jim podařilo najít vysvětlení, pro dávné kultury žijící v Amazonii vytvářely před tisíciletími geoglyfy, příkopy v zemi s geometrickými tvary jako čtverce, kruhy, elipsy a osmistěny.

"S příkopy širokými až 11 metrů, 4 metry hlubokými a s průměrem 100 až 300 metrů jsou geoglyfy v západní Amazonii pravděpodobně nejpůsobivějším příkladem předkolumbijské monumentální architektury v Americe."

Podle tiskové zprávy vydané univerzitou v Helsinkách měly tyto formace, steré 1 000 až 3 000 let, metafyzický význam a sloužili místním lidem jako rituální místo.

acre-geoglyph-03.jpg

Ve své studii odborníci píší: "Přes 450 předkolumbijských geometrických výkopů ("geoglyfů") zaujímá rozlohu ∼13 000 km2 státu Acre v Brazílii, což představuje klíčový objev Amazonské archeologie. Tyto obrovské zemní práce byly po staletí schovány pod pralesní vegetací, což přímo nabourává naši představu o "panenské" povaze tamního ekosystému a jeho zranitelnosti vůči lidským zásahům."

Do dnešního dne archeologové ve státe objevili okolo 500 geoglyfů Acre, pojmenovaných po státě Acre kde byly v Brazílii nalezeny.

acre-geoglyph-02.jpg

Tyto záhadné geometrické tvary mohou být několik metrů hluboké a zabírat plochu i stovek metrů čtverečních.

Odborníci však nebyli schopni vysvětlit jejich účel, ani kdo a proč je vytvořil.

Ve společné studii vědci s univerzity v Helsinkách a São Paolu studovali předkolumbijské formace ve spojení s četnými detaily, jako jsou místní legendy, víry a tradice.

Objevili, že tyto záhadné útvary měly důležitou spirituální roli, místní jejich prostřednictvím komunikovali s duchy svých předků, se zvířaty a s nebeskými tělesy.

Podle studie místní lidé nerozlišovali mezi sebou a přírodou, a tyto tajemné útvary jim pomáhaly uvědomit si, že lidský život je nevyhnutelně spjat s prostředím a s předchozími generacemi.

V tiskové zprávě vědci vysvětlují, jak "geometrické tvary inspirované strukturou a vzory na kůži zvířat stále ztělesňují myšlení původních obyvatel Amazonie, stejně jako jsou přítomny v jejich současné keramice, vzorech látek, špercích a umění. Jak také ukazují teorie o jihoamerickém vizuálním umění, geometrické tvary mohou poskytnou lidem požadované schopnosti nebo je zlepšit, jako plodnost, odolnost, vědomosti a moc."

acre-geoglyph-04.jpg

Jak tvrdí odborníci stojící za studií: "Důkazy pro jejich ceremoniální funkce jsou založeny na téměř kompletní absenci jakéhokoliv kulturního odpadu uvnitř těchto míst, což naznačuje že byla udržována rituálně čistá. Navíc jejich formální architektonický styl (hlavně kruhy a čtverce) je odlišuje od ostatních podobných staveb v severovýchodní Bolívii."

Odborníci navíc ve studii naznačili, jak "málo toho víme o tom, kdo byli tvůrci těchto geoglyfů a jak a kde žili, protože související osídlení zatím nebyla v této oblasti nalezena. Myslíme si, že tvůrci geoglyfů tvořili složitou síť místních, relativně autonomních skupin spojených sdíleným a vysoce vyvinutým ideologickým systémem."

Moderní místní obyvatelé stále chrání tyto posvátné útvary a na rozdíl od jiných obyvatel tohoto území se snaží neprovádět v těchto místech běžné aktivity, jako je stavba domů nebo zemědělství.

acre-geoglyph-05.jpg