Obři jsou zmiňováni po celé planetě. Bez ohledu na to, kam se podíváme, všechny kultury mají své legendy o tom, jak v minulosti vládly světu bytosti obrovského vzrůstu.

I v Odysseie Homér zmiňuje obry - rasu velkých a divokých bytostí, jimž vládl Eurimedon, žijící daleko na východě, na ostrově Thrinacia.

Tyto bytosti byly zničeny samotným Eurimedonem kvůli jejich drzosti vůči bohům.

Homér považoval obry, stejně jako Phaeaciany, Kyklopy a Lestrígony za jednu z původních ras, které byly zničeny bohy kvůli své neposlušnosti.

Obři z Romita

V roce 1995 nalezl profesor Tito Serrano v mexickém okrsku Romita ve státě Guanajuato sedm koster pohřbených ve starověkém stylu Otomíů a Chichimecasů, původních obyvatel této oblasti.

Po vyčerpávající analýze provedené Národním ústavem pro antropologii a historii (INAH) bylo zjištěno, že pozůstatky mají velice dobře odlišitelné společné anatomické znaky.

Tito Serrano ukazuje fotografii koster "obrů", Gigantes de Romita Guanajuato.

Tito Serrano ukazuje fotografii koster "obrů", Gigantes de Romita Guanajuato.

Ačkoliv začaly kolovat pověsti o tom, že tito lidé měřili okolo 2,5 metru, pravdou je, že jejich výška byla mezi 1,9 a 2,1 metru.

I to je však poměrně značná výška, pokud přihlédneme k tomu, že průměrná výška lidí žijících tehdy v této oblasti byla okolo 1,5 metru.

Dalšími zvláštnostmi, které přitáhly pozornost odborníků byly jejich lebky, tvarem připomínající žárovku a oční důlky, které byly mnohem větší, než jaké mají obyčejní lidé.

Také měli zvláštní prsty na nohou, které byly velice dlouhé a byly téměř stejné, na rozdíl od našich prstů, které se zmenšují od palce směrem k malíčku.

Nalezené kosti byly převezeny na Institutu pro antropologii a historii v Guanajuatu, kde jsou údajně dodnes uloženy.

Zvláštní je, že už z dob španělských dobyvatelů máme svědectví o tom, že dobyvatelé slýchali Aztéky vyprávět o tom, že jejich zemi kdysi obývali muži a ženy velikého vzrůstu, ale při velké válce všichni zemřeli.

aztec-giant.jpg

Pokud se také podíváme na Codex Rios, neboli Vatikánský kodex A, italský překlad starověkého rukopisu sepsaného během španělských dobyvačných výprav, píše se v něm o obrech obývajících střední Ameriku.

Podle tohoto dokumentu dokonce Aztéčtí válečníci bojovali s těmito obrovskými bytostmi.

Obři Quinametzin podle Aztécké mytologie obývali svět během předchozího období Slunečního deště.

Také se říká, že Quinametzin postavili starodávnou svatyni Teotihuacán (což v překladu znamená "místo, kde se muži stávají Bohy") a Velkou pyramidu Cholula, považovanou za vůbec největší pyramidu, jaká kdy byla postavena.

Aztécké legendy také vyprávějí o tom, že když Španělé poprvé přišli do Ameriky, setkali se tváří v tvář s obrovskými bytostmi z masa a krve.