Vířící mraky Saturnu ze vzdálenosti 1 200 000 kilometrů.

Vířící mraky Saturnu ze vzdálenosti 1 200 000 kilometrů. [NASA]

Nejnovější snímek (zobrazen ve falešných barvách) Saturnu pořízený sondou Cassini odhaluje vířící vlny mraků v atmosféře planety. Snímek byl pořízen z výšky 1 200 000 kilometrů.

Snímek byl pořízen kamerou s úzkým úhlem záběru, která obsahuje několik "spektrálních filtrů" které jí umožňují zachytit různé vlnové délky světla včetně oblasti blízké infračervenému záření. Snímek byl odeslán na Zemi 18. května.

NASA uvedla, že tento snímek je zaměřen na oblast kolem 46° severní šířky planety.

Pokud se podíváte blíže, uvidíte jak svrchní vrstvy atmosféry Saturnu vyzařují slabou namodralou záři podél okraje planety.

Namodralá záře svrchních vrstev atmosféry Saturnu.

Namodralá záře svrchních vrstev atmosféry Saturnu. [NASA]

"Sousedící pásy mraků se pohybují různými rychlostmi a směry v závislosti na jejich zeměpisné poloze. To vytváří turbulenci v místech, kde se tyto pásy setkávají a vede k vlnovité struktuře na jejich okrajích. Svrchní vrstvy atmosféry navíc na tomto snímku slabě modře září." napsala NASA ve zprávě komentující snímek.

Zhruba za měsíc ukončí sonda Cassini svoji pouť tím, že se ponoří do atmosféry Saturnu. Během této události bude dál vysílat věděcká data a pořizovat snímky, což by odborníkům mohlo velice pomoci při průzkumu atmosféry druhého největšího plynného obra Sluneční soustavy. NASA tento manévr označuje jako Velké finále (Grand Finale) a rozhodla se pro něj proto, aby Cassini při případné kolizi z některým z měsíců Saturnu poté, co jí dojde palivo, tento měsíc nekontaminovala pozemskými Mikroorganismy.

Cassini, společný věděcký projekt NASA, ESA a Italské vesmírné agentury, tímto manévrem dokončí sérii 20 oběhů nad polárními oblastmi planety mezi Saturnovými prstenci F a G, při kterých sbírá data o složení vnitřních prstenců a atmosféry planety.

Cassini a její Velké finále (video je v angličtině). [YouTube]

Nyní se Cassini během Velkého finále přiblíží Saturnu ještě více, což vědcům umožní detailně zmapovat gravitační a magnetické pole planety, což pomůže s odhalením vnitřní struktury Saturnu. Vědci se díky tomu také dozvědí víc o stáří a původu Saturnových prstenců a přesném složení jejich ledových a prachových zrn.

Za několik týdnů se pak Cassini zcela ponoří do atmosféry Saturnu. "Cassini dokončí svojí epochální cestu ponořením do atmosféry Saturnu. Sonda se v husté atmosféře změní v ohnivou kouli a kompletně shoří, což eliminuje riziko kontaminace při kolizi se Saturnovými ledovými měsíci, a dramaticky tak zakončí naši dvacetiletou misi." uvedla NASA.