Son-Doong-Cave-01.jpg

Něco takového se podařilo Vietnamskému farmáři v roce 1991, kdy objevil největší jeskyni světa. Nyní nazývána Hang So Doong, tato jeskyně se nachází izolována v národním parku Phon Nha-ke Bag. Farmář, který ji objevil, Ho Khanh, byl zanícený turista a rád zkoumal neznámá místa parku a hledal jídlo, dřevo nebo nějaký náhradní příjem.

Ho Khahn jednoho dne procházel parkem, když náhle uviděl vápencový útes. Při bližším pohledu si všiml že pod útesem se nacházejí mraky, a slyšel zezdola tekoucí řeku, nicméně byl odrazen sílícím větrem. Vrátil se tedy domů a nevěnoval svému objevu další pozornost, díky čemuž zapomněl i přesné místo kde se nacházel. A to až do doby, než se setkal se dvěma odborníky na výzkum jeskyní.

Ve snaze o terénní průzkum, Howard a Deb Limbertovi z Britské společnosti pro výzkum jeskyní náhodou narazili na Ho Khanha. Ten jim popsal co objevil, o oba byli jeho popisem velice zaujati. Přiměli ho aby se pokusil toto místo znovu najít, nicméně Ho Khanh si přesnou pozici nepamatoval a tak je vyslal víceméně na hon za zlatým vejcem. Oba výzkumníci byli poměrně zklamáni, a trvalo až do roku 2008 než se konečně potvrdilo, že měl Ho Khanh skutečně pravdu. Nicméně na dalším výletě s jiným cílem se mu podařilo jeskyni znovu nalézt a tentokrát si pečlivě zapsal její přesné umístění a následné do ní Limbertovi zavedl.

Čekali všechno možné, ale určitě ne to, co vidíte na následujících fotografiích...

Son-Doong-Cave-02.jpg
Son-Doong-Cave-03.jpg

Bylo to jako ocitnout se v úplně jiném světě. Umíte si představit, že uvidíte tohle? Neuvěřitelné.

Son-Doong-Cave-04.jpg

Dostat se do jeskyně je však trochu náročnější. Nejdřív musíte sešplhat po laně o déle zhruba 80 metrů. Dívat se dolů se moc nedoporučuje...

Son-Doong-Cave-05.jpg

Hang Son Doong je systém rozdělený do několika různých částí. Některé jsou až 200 metrů vysoké. Jiné jsou až 150 metrů široké. To je několik fotbalových hřišť. Celý systém je také více než 5 kilometr dlouhý a stále obsahuje části, které nebyly prozkoumány.

Son-Doong-Cave-06.jpg

To dělá tento systém dostatečně rozsáhlý na to, aby zde existoval unikátní a téměř uzavřený mini-ekosystém. Uvnitř se nachází řeka, džungle a klima naprosto oddělené od vnějšího světa.

Son-Doong-Cave-07.jpg

V jeskyni žijí všechny možné druhy zvířat. Od netopýrů po opice, tato jeskyně je světem sama pro sebe.

Son-Doong-Cave-08.jpg

Všechny řeky v jeskyni mají také vlastní pláže. Zeleně se lesknoucí řeky s písečnými plážemi vypadají jako vytrženy z Robinsona Crusoe.

Son-Doong-Cave-09.jpg

Tato jeskyně má dlouhou historii. Zformovala se nad oblastí zlomu a byla vytvořena tisíciletími degradace a eroze půdy způsobené řekou Rao Thuong. Hlavní příměsí zdejší půdy je vápenec z okolních Annamitských hor, který byl snadno erodován protékající řekou a po tisícovkách let vytvořil tuto jeskyni.

Son-Doong-Cave-10.jpg
Son-Doong-Cave-11.jpg

Kdokoliv, kdo by se zde pokoušel najít fosílie, si může být jistý stoprocentním úspěchem. Dno jeskyně je jimi doslova pokryto...

Son-Doong-Cave-12.jpg

V jeskyni se také nachází nejvyšší stalagmity na světě, vysoké více než 80 metrů, které jsou zázrakem samy o sobě. Stojí zde jako pomalu se rozpouštějící strážci, kteří chrání jeskyni před zloději a bandity.

Son-Doong-Cave-13.jpg
Son-Doong-Cave-14.jpg

Pravděpodobně tak působí proto, že ve skutečnosti hlídají některé z nejvzácnějších kamenů na světě od příliš horlivého průzkumu nebo přímo ukradení.

Son-Doong-Cave-15.jpg

Jak už bylo zmíněno, tento jeskynní systém je mnohem větší než je v současné době zaznamenáno. Navíc je spojen s celou podzemní sítí jeskynní nacházejících se po Annamitskými horami, z nichž zhruba 150 dalších nebylo dosud prozkoumáno.

Son-Doong-Cave-16.jpg
Son-Doong-Cave-17.jpg

Až do objevu Hang So Doong byla největší jeskyní světa Jelení jeskyně v Malajsii. S objemem 38,5 milionu krychlových metrů ji však Hang So Doong hravě překonala.