Plaketa s mapou na které je znázorněna pozice Země, která byla umístěna na sondách Pioneer 10 a Pioneer 11.

Plaketa s mapou na které je znázorněna pozice Země, která byla umístěna na sondách Pioneer 10 a Pioneer 11. [Wikipedia]

Naše snaha o nalezení mimozemského života sahá mnohem dál, než si mnozí myslí. Ale pravděpodobně nejdůležitější kroky k nalezení mimozemského života jsme začali dělat v 70. letech, kdy NASA poslala mapy znázorňující pozici Země na vesmíru, na palubě vesmírných sond, v naději, že je jednoho dne objeví někdo kdo bude schopen je rozluštit a začít s námi komunikovat.

I přes fakt, že vyslání těchto map bylo pro lidstvo důležitým krokem, se jejich tvůrce - doktor Frank Drake - vyjádřil ohledně potencionálního nebezpeční plynoucího z rozhodnutí vyslat tyto mapy, učiněného před více než 40ti lety.

Všechny sondy nesoucí mapy, tedy Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 a Voyager 2 už opustily sluneční soustavu a putují mezihvězdným prostorem se souřadnicemi naší planety umístěnými na svém těle.

Doktor Drake, který pracoval pro NASA na realizaci map umístěných na sondách Pioneer 10 a Pioneer 11 vypuštěných v letech 1972 a 1973 věří, že vyslání těchto map má i svá negativa.

Zlatá plaketa umístěná na palubách sond Voyager.

Zlatá plaketa umístěná na palubách sond Voyager.

V rozhovoru se svojí dcerou Nadiou Drake, reportérkou National Geographic, doktor Drake uvedl: "V té době byli všichni lidé, se kterými jsem pracoval, optimisté, věřili že mimozemšťané budou přátelští. Nikdo si nepomyslel, ani na pár vteřin, že by to nemohla být zároveň nebezpečná věc."

Plakety umístěné na palubách sond Pioneer jsou zprávou od naší civilizace. Zobrazují muže a ženu stojící bok po boku, vedle mapy Země, která ukazuje její pozici vzhledem ke vzdáleným pulsarům.

Proč zrovna pulsary? Protože tyto pozůstatky hvězd se s časem mění jen minimálně a jejich signály jsou tak jasné, že by mohl posloužit jako navigační majáky které nasměrují mimozemšťany k Zemi.

Mapy na palubách sond Voyages mají podobné design. Sondy Voayger 1 a 2 nesou zlatou gramofonovou desku, na které je vyryta obdobná hvězdná mapa.

NASA chtěla na palubu sond umístit něco, co prozradí odkud pocházíme, kdo jsme a jak dlouho naše sondy cestovaly.

Navíc desky na palubách sond Voyager obsahují různé záznamy zvuků naší přírody a hluku produkovaného lidskou činností jako je jízda vlaku nebo polibek mezi matkou a dítětem.

Přes všechno potenciální nebezpečí, které tyto vesmírné mapy představují, doktor Drake říká, že šance, že by mimozemšťané tyto zprávy objevili a zjistili kde jsme, je velice malá.

"Ty sondy letí rychlostí nějakých 10 kilometr za vteřinu, což při této rychlosti a obvyklých mezihvězdných vzdálenostech, znamená, že cesta od jedné hvězdy ke druhé jim bude trvat zhruba půl milionu let." dodal doktor Drake.

Jak se zdá, názory na návštěvu mimozemšťanů na Zemi se však od 70. let změnily. Nyní to vypadá, že by se jim lidé raději za každou cenu vyhnuli.

Stále víc odborníků se v současné době přiklání k názoru, že bychom o sobě neměli dávat vědět.

Profesor Stephen Hawking řekl v jednom z rozhovorů, že pokud nás mimozemšťané najdou, bude to srovnatelné s tím, když se původní Američané setkali s Kryštofem Kolumbem - něco, co pro ně tehdy vůbec nedopadlo dobře.

Stephen Hawking doslova řekl, že "pokud mimozemšťané objeví zemi, pravděpodobně ji budou chtít ovládnout a kolonizovat".