Belmez_face_1.jpg

Jednoho dne se na její podlaze v kuchyni objevila záhadná skvrna. Skvrna se bez zjevné příčiny začala v průběhu času vyvíjet a nakonec se zformovala do tvaru obličeje. Zatímco se tato tvář formovala, skvrna údajně také změnila polohu. Vyděšená Maria se ji několikrát pokusila odstranit intenzivním drhnutím. Všechny její snahy se ukázaly jako marné, a tak požádala o pomoc svého manžela (Juana) a syna (Miguela). Juanovo řešení bylo mnohem razantnější než pouhé čištění - společně s Miguelem vzali krumpáč, celou podlahu rozkopali, odstranili a vylili novým betonem. Asi týden to vypadalo, že se vše vrátilo do normálu, ale pak se obličej objevil znovu.

Kostry pod kuchyňskou podlahou

Manželé Pereirovi si přesto přáli, aby byl tento obraz trvale odstraněn. Ale mezi obyvateli malého španělského městečka se mezi tím začaly šířit pomluvy. Když se starosta dozvěděl o údajné Bélmezské tváři, jak se jí začalo přezdívat, podnikl kroky k tomu, aby obraz nebyl zničen. Místo toho jej s částí podlahy opatrně odstranili a odeslali k serióznímu studiu. Rodina požádala místní radu o jakoukoli pomoc, kterou by mohla využít.

Když na pozemek přišli geodeti, bylo rozhodnuto o vykopání podlahy kuchyně. V té době to bylo považováno za nejlepší a jedinou metodu, jak se pokusit pochopit, proč se zde obličej objevuje. Netrvalo dlouho a dělníci našli potenciální vodítko ke vzniku Bélmezských tváří - téměř 3 metry pod podlahou kuchyně bylo pohřbeno několik koster, z nichž některé neměly lebky.

Než byly všechny tyto kostry znovu pohřbeny na katolickém hřbitově, byly testovány a datovány na stáří přibližně 700 let. Díra, která po nich v kuchyni zbyla, byla zasypána a byla vybetonována nová podlaha. Místní rada a manželé Pereirovi poté považovali celou věc za vyřešenou s tím, že jejich 15 minut slávy uplynulo, jenže po několika týdne se na podlaze objevila další tvář, jiná než předtím.

Objevování a mizení Bélmezských tváří

Tentokrát ale bylo vše jinak. Místo toho, aby se objevila jediná tvář a zůstala na místě, začalo se na podlaze objevovat více tváří. Jedna tvář se na cementové podlaze objevovala výrazně, aby ji vzápětí vystřídala jiná. Někdy k této regeneraci docházelo v průběhu pouhých hodin. Některé z Bélmezských tváří, které se objevily, patřily ženám a dětem.

Belmez_face_2.jpg

Zprávy o této události se však tentokrát neomezily jen na hranice města. Rozšířily po celé zemi a dokonce i do zahraničí - do Německa, k tamnímu renomovanému vyšetřovateli paranormálních jevů Dr. Hansi Benderovi. Právě Bender tuto aktivitu označil jako nejdůležitější případ století. Od samého počátku chtěli Pereirovi pouze to, aby se zbavili zjevení, která ovládla jejich životy a jejich město. Nyní byli nuceni snášet novou hrůzu - zvědavce. Do domu se hrnuli studenti, badatelé, kněží, policisté, novináři i skeptici. Ti všichni chtěli na vlastní oči vidět tento nevysvětlitelný jev.

Výzkum a zapečetění kuchyně

Bylo zahájeno nové rozsáhlé vyšetřování. Vzorky použitého betonu byly zaslány ke studiu do Instituto de Ceramica y Vidrio (ICV). ICV nenašel žádné stopy po jakémkoliv pigmentu, barvivu nebo barvě, což vyloučilo, že by se jednalo o podvod. Zbytek podlahy byl vyfotografován po částech a překryt pláštěm, který byl na okrajích zapečetěn. Nakonec byly všechny dveře a okna zapečetěny voskem aby se minimalizovaly možné vlivy zvenčí.

Všechna tato preventivní opatření natáčel německý televizní štáb za účasti místních hodnostářů. Spokojeni s tím, že nikdo nemůže s místem činu manipulovat, aniž by byl odhalen, nechali kuchyni tři měsíce zapečetěnou. Když kuchyni oficiálně odpečetili, zjistili, že Bélmezské tváře se změnily a přesunuly.

Belmez_face_3.jpg

Nevysvětlitelné záhady, které se děly v domě Pereirových, upoutaly po tomto pokusu i pozornost seriózních vyšetřovatelů. Probíhaly experimenty, které měly prokázat nebo vyvrátit podvod. Některé testy byly neprůkazné, zatímco jiné vcelku přesvědčivě ukázaly, že na betonové podlaze se nenacházely žádné nátěrové hmoty. Zvažovaly se i další možné příčiny těchto nevysvětlitelných dějů. Jedním z hlavních kandidátů byl proces známý jako psychická fotografie. Jedná se o psychokinetickou schopnost, která umožňuje člověku promítat obraz na povrch, ať už záměrně, nebo náhodně. V takovém případě by byla hlavní podezřelou Maria Pereira.

Studie obličejů, které provedli akademici, skutečně ukázaly, že mnoho výrazů bylo velice podobných s výrazy Marie v době, kdy se obličeje objevovaly. Dalším vodítkem používaným jako argument toho, že právě ona je příčinou tohoto jevu, byla skutečnost, že obličeje se obvykle objevovaly v době, kdy byla Maria v domě přítomna. Když byla mimo dům, aktivita se zmírnila. Protiargument se nicméně objevil ráno 3. února 2004, kdy Maria Pereira bohužel zemřela. Tváře se však na holé kamenné podlaze její kuchyně objevovaly i nadále.

Poslední zmínka o Bélmezských tvářích pak pochází z roku 2007, kdy novinář Javier Cavanilles a vyšetřovatel Francisco Máñez vydali knihu s názvem Los Caras de Bélmez (což má dvojí význam "Tváře Bélmezu" a "Darebáci z Bélmezu"), ve které vysvětlují historii podvodu a poukazují na Mariina syna Diega Pereiru jako autora záhadných obrazů.

V jakém stavu je jev v dnešní době nikdo neví, stejně jako nikdo nebyl schopen prokázat, že se jedná skutečně o podvod. Pokud to byl opravdu podvod, pak nikdo neví, jakým způsobem se ho podařilo dosáhnout. I proto dnes existuje mnoho těch, kdo věří, že tento jev skutečně existoval a pokračuje dodnes.