15sahara-excavations3.jpg

V době, kdy jsme si připomínali (sotva) sto let od takzvané první světové války, objevili vědci stopy nejstaršího rozsáhlého vojenského střetu v dějinách lidstva. Samozřejmě s jistotou víme, že válka a ničení nejsou v dějinách lidstva ničím novým. Překvapivě se zdá, že důvody sporů se s plynutím staletí nemění.

To se podařilo zjistit týmu francouzských vědců na základě lidských ostatků nalezených na březích řeky Nilu. Objevili zřejmě první velký ozbrojený konflikt, který se odehrál před 13 000 lety a trval několik měsíců, což jej v dějinách lidstva povyšuje na první velký "globální" konflikt.

"Nalezený osterní materiál má velký význam - nejen kvůli důkazům o konfliktu, ale také proto, že pohřebiště v Džebel Sahabě je nejstarším dosud objeveným pohřebištěm v údolí Nilu," řekl Dr. Daniel Antoine, kurátor oddělení starověkého Egypta a Súdánu Britského muzea.

Archeologové při vykopávkách v 60. letech 20. století

Archeologové při vykopávkách v 60. letech 20. století

Souběžné vyšetřování vedené britskými a americkými antropology ukázalo, že příčinou nebo spouštěčem tohoto globálního konfliktu byly rasové rozdíly mezi lidmi (rasismus zřejmě není nic nového). Tento závěr vyplývá ze zjištění, že zemřelí patřili k subsaharskému obyvatelstvu, předkovi současných lidí černé pleti, a jejich nepřátelé mohli patřit k levantským národům žijícím na území Středomoří.

Jebel-Sahaba-2.jpg

Podle archeologických výzkumů měly obě skupiny velmi odlišný vzhled a velké kulturní a jazykové rozdíly, což bylo pravděpodobně spouštěčem tvrdého soupeření o přírodní zdroje.

Vědci se domnívají, že k tomu mohlo dojít v kontextu globálních klimatických změn, kdy hledání potravy a látek vyvolávalo střety a násilné konfrontace s konečným cílem přežít, což vedlo k dlouhé a smutné historii válek.

"Mám podezření, že tu nebyl žádný vnější nepřítel. Byly to kmeny, které mezi sebou pořádaly pravidelné a divoké nájezdy o vzácné zdroje. Nikdo nebyl ušetřen: mezi mrtvými bylo mnoho žen a dětí, což je pro každé pohřebiště velmi neobvyklé, a téměř polovina mrtvých nesla stopy násilné smrti. Mnozí další pak možná zemřeli na následky zranění, která nezanechala žádné stopy v kosterních pozůstatcích." - Renee Friedmanová - americká egyptoložka