Když se archeologům podařilo rozluštit a interpretovat slavné starověké symboly v Göbekli Tepe v Turecku, zjistili, že tyto podivné rytiny vyprávějí o ničivém dopadu komety před více než 13 000 lety.

Göbekli Tepe, neolitické archeologické naleziště poblíž města Şanlıurfa v jihovýchodní Anatolii v Turecku.

Göbekli Tepe, neolitické archeologické naleziště poblíž města Şanlıurfa v jihovýchodní Anatolii v Turecku.

Po porovnání této události s počítačovými simulacemi sluneční soustavy z té doby vědci zjistili, že rytiny by mohly skutečně popisovat dopad komety, ke kterému došlo kolem roku 10 950 př. n. l. - přibližně ve stejné době, kdy začala malá doba ledová, která navždy změnila civilizaci.

Tato malá doba ledová, známá jako mladší Dryas, trvala přibližně 1 000 let a je považována za klíčové období ve vývoji lidstva, protože právě v té době vzniklo zemědělství a první neolitické civilizace - možná právě jako reakce na nové chladnější klima. Toto období je také spojováno s vyhynutím mamuta srstnatého.

Přestože je mladší Dryas důkladně prozkoumán, není jasné, co přesně toto období vyvolalo. Jednou z hlavních hypotéz je zásah komety, ale vědcům se zatím nepodařilo najít žádný fyzický důkaz o dopadech komet nebo jejich fragmentů z této doby.

Výzkumný tým z Edinburské univerzity ve Velké Británii uvedl, že tyto rytiny, nalezené v pravděpodobně nejstarším známém chrámu na světě Göbekli Tepe v jižním Turecku, jsou dalším důkazem, že mladší Dryas vyvolala kometa.

Interpretace symbolů také naznačuje, že Göbekli Tepe nebyl jen dalším chrámem, jak se dlouho předpokládalo - mohl být také starověkou observatoří pro sledování noční oblohy. Jeden z jeho sloupů zřejmě sloužil jako památník této ničivé události - pravděpodobně nejhoršího dne v dějinách od konce doby ledové.

Předpokládá se, že Gobekli Tepe byla postavena kolem roku 9 000 př. n. l. - tedy zhruba 6 000 let před Stonehenge - ale symboly na pilíři datují událost zhruba o 2 000 let dříve. A sloup, na kterém byly rytiny nalezeny, je známý jako Supí kámen (na obrázku níže) a zobrazuje různá zvířata v určitých pozicích kolem kamene.

Pilíř číslo 43, tzv. "kámen supů".

Pilíř číslo 43, tzv. "kámen supů".

Symboly dlouho mátly vědce, ale nyní vědci zjistili, že ve skutečnosti odpovídají astronomickým souhvězdím a ukazují roj úlomků komety, které dopadly na Zemi. Předpokládá se, že obraz bezhlavého muže na kameni také symbolizuje lidskou katastrofu a rozsáhlé ztráty na životech po dopadu.

Rytiny vykazují známky toho, že se o ně obyvatelé Göbekli Tepe starali po tisíciletí, což naznačuje, že událost, kterou popisují, mohla mít dlouhodobý dopad na civilizaci.

Aby se vědci pokusili zjistit, zda k tomuto zásahu kometou skutečně došlo, nebo ne, použili počítačové modely, aby přiřadili vzory hvězd detailně popsané na Supím kameni k určitému datu - a našli důkazy, že k dané události mohlo dojít přibližně 10 950 let před naším letopočtem, s odchylkou zhruba 250 let.

Takto mohla podle vědců vypadat obloha v době před zhruba 13 000 lety, kdy došlo k dopadu komety. Poloha Slunce a hvězd o letním slunovratu v roce 10 950 př. n. l.

Takto mohla podle vědců vypadat obloha v době před zhruba 13 000 lety, kdy došlo k dopadu komety. Poloha Slunce a hvězd o letním slunovratu v roce 10 950 př. n. l.

Nejen to, datování těchto rytin se shoduje s ledovým jádrem odebraným v Grónsku, které určuje počátek období mladšího Dryasu na dobu kolem 10 890 let před naším letopočtem.

Není to poprvé, kdy archeologie odhalila záznamy o zničujících událostech které měly vliv na vývoj civilizace. Jeskynní malby a rytiny a reliéfy na starověkých památkách po celém světě naznačují, že tato událost zdaleka nebyla ojedinělá. Zbývá jen čekat na jejich správnou interpretaci, která nám odhalí další střípky zapomenuté historie lidstva.