Rostro-Harakbut-1.jpg

Tento kamenný útvar, která se zdá být vytesán hluboko do srázů nad řeknou v Amazonii, je označován jako tvář Amarakarei. Místní obyvatelé o jeho existenci vědí už od nepaměti.

A navzdory tomu, že je tato tvář velice dobře dokumentována v různých mýtech, pověstech a vyprávěních místních obyvatel a nejedna expedice ji skutečně našla a prokázala její existenci, nikdy nebyl podrobněji zkoumána a její přesná poloha zůstávala až donedávna záhadou.

I přes to však skupina průzkumníků dokázala tuto masivní kamennou sochu najít a nafilmovat svoji cestu až k cíli.

Expedice, které se vydala na průzkum této masivní kamenné sochy, zahrnovala i tři členy z kmene Harakbut. Ti tento útvar nazývají "Rostro Harakbut", neboli "tvář Harakbut".

Tvář se nachází v odlehlé části Amazonie v jihovýchodním Peru. Expedice, která se vydala tvář hledat, svého cíle úspěšně dosáhla v roce 2015 pod vedením britského filmaře Paula Redmana.

"Samotná existence této kamenné tváře byla obestřela legendami, které byly mezi členy kmene Harakmbut předávány z generace na generaci." uvádělo oficiální tiskové prohlášení vydané v Limě v roce 2015 před začátkem expedice.

Dokument o hledání tváře Amarakarei. [YouTube]

"Nicméně jen málo lidí tuto tvář ve skutečnosti spatřilo."

Zajímavé je, že to není jediná kamenná tvář v Amazonii. Ve skutečnosti se v Amazonském pralese nachází hned několik takových tváří. Některé z nich jsou dobře zdokumentované, jiné zůstávají předmětem legend a mýtů.

Tvář Amarakarei je však naprosto výjimečná. V této oblasti existuje několik dalších geologických formací, které připomínají tvář, ale zdaleka nejsou tak výrazné a bezpochyby se jedná o přírodní útvary, zatímco tvář Amarakarei nese jasné stopy opracování nástroji.

Nikdy nebyla prostudována archeology, nicméně příslušnici kmene Harakbut věří, že nejde o produkt přírodních sil. Jsou přesvědčeni o tom, že tvář vytesali jejich dávní předkové. O tom jsou nyní přesvědčeni i někteří členové expedice.

"Rostro je dokonale umístěna tak, aby shlížela na údolí řeky a vodopád s patou, která připomíná amfiteátr. Po celém jejím povrchu jsou stopy, které naznačují že byla opracována nástroji."

Tvář je skutečně obrovská...

Tvář je skutečně obrovská...

Co je však ještě pádnější argument pro její umělý původ je fakt, že se v okolí nenacházejí žádné jiné skalní formace, které by ji svým tvarem byť jen vzdáleně připomínaly. Proud řeky navíc směřuje pryč od tváře a zdá se, že řeka si svůj směr udržuje už několik desítek tisíc let, takže je velice nepravděpodobné, že by právě voda byla autorem této podivné lidské tváře.

Je tedy tvář dílem lidí? Bylo jejím pravým účelem uctít předky těch, kdo ji vytesali? Nebo snad jejich bohy? Těžko říct, jedná se však o další střípek do mozaiky, která nám ukazuje, že o naší minulosti vlastně nic moc nevíme...