Wonders-of-Britain.jpg

Už od nepaměti se snažili dávní filozofové a spisovatelé zdokumentovat svět kolem sebe. Jeden z nejznámějších katalogů starověkého světa byl vytvořen ve druhém století, když řecký spisovatel Antipater ze Sidónu sepsal divy starověkého světa, včetně detailů o zahradách v Babylóně a Velké pyramidě v Gíze.

Od té doby se mnoh dalších rozhodlo vytvořit podobné seznamy starověkých divů, které je obklopovaly.

Nyní se skupina odborníků, vedená geografem a profesorem Andrewem Evansem, rozhodla některé z těchto ztracených míst najít za pomoci tisíc let starého rukopisu. Rukopis byl sepsán jedním z mnichů někdy mezi 9. a 12. století našeho letopočtu pod názvem Divy Británie.

Mnohá místa, o nichž se rukopis zmiňuje, jako jsou například jezera se šedesáti ostrovy nebo pohřební mohyly měnící tvar byla dávno ztracena a zapomenuta a přežívají pouze v legendách.

Některá z těcho magických míst by však mohla být brzy znovu objevena.

Wonders-of-Britain-2.jpg

Všechno začalo před zhruba 10 lety, kdy profesor Evans narazil na starodávný dokument během hledání jména pro svého nejstaršího syna.

Od to doby hledal po celé Británii mýtická místa za pomocí svých znalostí a informací obsažených v tomto dokumentu, který byl údajně sepsán mnichem jménem Nunnis.

Některá místa zmiňovaná v dokumentu, jako například Bone Well, Whirlyholes nebo římské lázně v Somersetu dodnes existují, což potvrzuje legitimitu tohoto rukopisu.

Jiná místa jsou však považována za mýtus - například levitující oltář, který údajně lidem pomáhal vůlí Boha.

Anglesey, ostrov nacházející se u severního pobřeží Walesu, je domovem hned čtyř z divů zmiňovaných v rukopisu.

Anglesey, ostrov nacházející se u severního pobřeží Walesu, je domovem hned čtyř z divů zmiňovaných v rukopisu.

Mezi divy Británie byly vybrány zejména přírodní fenomény a "malé zázraky" nacházející se hlavně v severní části země a ve Walesu.

Text rukopisu nabízí nespočet detailů o Británii od informací o prvních potomcích uprchlíků z Tróji až po první zprávy zmiňující krále Artuše. Tento dokument byl dříve dokonce považován za věrohodný zdroj informací o historii Británie.

Profesor Evans dokonce spustil web na kterém jsou popsány detaily o jednotlivých místech, mezi něž patří například: