saywas-1.jpg

Stavby přezdívané saywa byly objeveny v oblasti známé jako Camino del Inca v poušti Atacama, která byla už dříve s přítomností Inků úzce spjata.

Tyto 1,2 metru vysoké pilíře, mezi kterými lze vytvořit pomyslné přímky, pomáhaly místním domorodcům přesně určit den v roce, podle toho, jak byly určité přímky mezi nimi zarovnány s místem východu a západu slunce.

Odborníci dodávají, že ačkoliv bylo během let objeveno více těchto staveb, až doposud odborníci plně nechápali jejich význam a funkci, jakou plnily.

saywas-2.jpg

Pozorování podobných staveb, nacházejících se v zalidnění oblastech, provedená minulý rok však odborníky přivedla k myšlence, že jejich účel by mohl být astronomický. "Tyto stavby jsou astronomické ukazatele pevně spjaté s důležitými daty v Inckém kalendáři." tvrdí nyní studie.

Na podporu této teorie bylo pomocí Google Earth provedeno porovnání orientace těchto staveb a pomyslných čar, které je spojují, vzhledem k severu. Díky tomu odborníci zjistili, že některé z linek jsou přesně zarovnány s východem a západem slunce během podzimní rovnodennosti a zimního slunovratu.

"Zajímavé je, že tyto stavby byly nalezeny právě v oblasti Camino del Inca, mimo velká města a na místě, které je naprosto neobydlené." říká Carlos Aldunate, jeden z archeologů podílejících se na výzkumu.

"Zejména pro nás astronomy to bylo velkým překvapením, protože precujeme s přesnými přístroji, ale už před 500 lety dokázali Inkové určit sluneční kalendář naprosto přesně a bez vyspělé technologie." dodal astronom Juan Cortés.

Ilustrace Martína de Murúa ze 16 století, pravděpodobně zobrazující saywu.

Ilustrace Martína de Murúa ze 16 století, pravděpodobně zobrazující saywu.

Říše Inků byla nejvlivnější civilizací v historii předkolumbovské Ameriky.

Jejich území bylo často nazýváno Tahuantinsuyo ("oblast rozdělená na čtyři části"). Jejich říše vzkvétala v Andách v Jižní Americe zejména v 15. a 16. století našeho letopočtu. Zabírala oblast o rozloze více než 2 milionů kilometrů čtverečních (zhruba 25× Česká republika) nacházející se mezi Pacifikem a Amazonskou džunglí (která však v té době možná vůbec nebyla džunglí).

Prvním vládcem říše Inků byl pravděpodobně Maco Capac, který říši založil okolo roku 1200 před naším letopočtem. Před jeho nástupem v oblasti pravděpodobně existovaly pouze různé kmeny (Huallas, Poques, Lares a další), které žily rozptýleně v oblasti Cuzca a okolí.