Fragment mapy Piri Reise zobrazující Antarktidu bez ledu.

Fragment mapy Piri Reise zobrazující Antarktidu bez ledu. [Wikipedia]

Udála se historie skutečně tak, jak nás ji učí ve školách? Nebo něco podstatného chybí?

Nespočet objevů po celém světě ukazuje na fakt, že historie skrývá spoustu záhad které jednoduše nedokážeme vysvětlit.

Mezi těmito záhadami, které odporují modernímu výkladu dějin je soubor starověkých map který odkrývá dlouho zapomenuté tajemství.

Kdy byla Antarktida naposledy bez ledu? Podle odborníků se led v Antarktidě "náhle objevil" před asi 35 miliony let. Předchozích 100 milionů let byl celý kontinent zcela bez ledu.

Ale pokud se led v Antarktidě objevil tak dávno, kdo mohl vytvořit mapy které ji zobrazují zcela bez ledu?

Dokonce i poté co se Antarktida vlivem pohybu tektonických desek dostala do své současné pozice, zůstával kontinent nadále subtropickým rájem. Ale před 35 miliony let se náhle a záhadně ochladil a led ho pokryl během pouhých 100 000 let. Odborníci se shodují, že z geologického hlediska se jedná o změnu v podstatě "přes noc".

Se svými 14 miliony čtverečních kilometrů je Antarktida pátým největším kontinentem na naší planetě a má dvojnásobnou velikost ve srovnání s Austrálií.

Existence nepočtu map, jako je například mapa Piri Reise, je pro mnohé důkazem, že naši předkové nejen že znali přesný tvar Země a její velikost, ale byli dostatečně vyspělí na to aby byli schopni použít sférickou trigonometrii a vyšší matematické výpočty - to vše tisíce, možná desítky tisíc let předtím, než byla naše současná civilizace schopna globálního mapování celé planety.

Admirál Piri Reis a jeho mapa.

Admirál Piri Reis a jeho mapa.

Mapa Piri Reise zobrazuje něco, co by v 15. století kdy byla vytvořena nemělo být možné. Mapa byla vytvořena Tureckým admirálem Piri Reisem a zobrazuje Antarktidu, která byla oficiálně objevena až v letech 1818 - 1820, bez ledové pokrývky.

Pokud tedy byla Antarktida skutečně objevena až mezi lety 1818 až 1820, jak ji může mapa o více než 300 let starší zobrazovat, a ještě k tomu bez ledu?

Spisovatel Graham Hancock mapu podrobně prozkoumal. Zjistil, že byla vytvořena pomocí vyspělých matematických výpočtů a je extrémně přesná co se týče zeměpisné délky a šířky. Obsahuje také několik věcí, které by mapa z 15. století rozhodně obsahovat neměla.

Nicméně to nebyl admirál Piri Reis kdo Antarktidu zmapoval. Ve skutečnosti to tento Turecký admirál sám přiznal v textech napsaných na mapě, které ji popisují. Podle textů není mapa Piri Reise jeho vlastním dílem, ale je složena ze zhruba dvaceti starších map. Jediná věc kterou Piri Reis tedy udělal byla, že poskládal starší mapy dohromady a překreslil je do jednoho celku.

Tyto starší "zdrojové" mapy byly samozřejmě už dávno ztraceny nebo zničeny.

Není bez zajímavosti, že Charles Hapgood začal se studiem Piri Reisovy mapy už v polovině 20. století a v roce 1966 vydal knihu s názvem Mapy starověkých králů moří. Hapgood tvrdí, že tato a jiné mapy podporují teorii o globálním zmapování celé planety neznámou, dosud neobjevenou dávnou civilizací která předcházela všem známým společenstvím. Na podporu svého tvrzení přikládá důkazy v podobě vyspělé matematiky a neuvěřitelné přesnosti s jakou byly tyto mapy vytvořeny a která vysoce převyšovala tehdejší možnosti. Hapgood tvrdí, že díky tomu že mapa Piri Reise byla vytvořena z několika různých podkladů, došlo k rotaci oblasti Karibiku o téměř 90°. To připisuje buďto kopírování z polární projekce mapy, nebo snaze vměstnat mapu do dostupného prostoru a tím pádem vytvoření "falešného severu", což jsou obojí příklady dobře známé z jiných map té doby.

Někteří mohou namítnout, že se jedná pouze o náhodu a že mapa možná ve skutečnosti vůbec nezobrazuje Antarktidu. Ale pokud tomu tak je, proč potom existuje mapa Hadji Ahmeda? Tato starověká mapa byla vytvořena v roce 1559 a zobrazuje neuvěřitelně přesnou pobřežní linii západního pobřeží Severní Ameriky a Antarktidy. Co je však ještě neuvěřitelnější je, že tato mapa jasně zobrazuje pevninský most mezi Sibiří a Aljaškou, což ukazuje na to že pochází z doby kdy tento most ještě existoval.

Mapa Hadji Ahmeda

Mapa Hadji Ahmeda

Nicméně i tuto mapu mohou odborníci vysvětlovat špatně... ale je zde další příklad - Buacheho mapa.

Buacheho Mapa

Buacheho Mapa

Buacheho mapa byla vytvořena francouzským geografem Philippem Buachem de la Neuville. Existují dvě verze této mapy.

Jedna verze detailně popisuje pobřeží Antarktidy zcela bez ledu, zatímco druhá verze tento kontinent zcela vynechává.

Hodně odborníků poukazuje na to, že Buache nevěděl o existenci ledového kontinentu a že jeho zobrazení nebylo víc než hypotéza. Ale pokud tomu tak bylo, jak je možné že jeho mapa tak přesně odpovídá skutečnosti?

Aby toho nebylo málo, existuje další známá mapa zobrazující stejnou věc. Mapa světa Oronce Finého vytvořená v roce 1534 je ranou verzí jeho pozdější mapy která zobrazuje pobřeží Antarktidy opět zcela bez ledu.

Mapa světa Oronce Finého

Mapa světa Oronce Finého

Mapa světa Oronce Finého ve tvaru srdce

Mapa světa Oronce Finého ve tvaru srdce