Pomocí seismografů umístěných na mořském dně se vědcům podařilo úspěšně zaznamenat vibrace a "bzučení" přicházející z nitra Země.

The-inside-of-our-planet.jpg

Vědci už nějakou dobu vědí, že zemětřesení mohou způsobit, že Země poté ještě dlouhou dobu vibruje.

Nicméně v roce 1998 tým vědců zjistil, že Země také nepřetržitě vydává nízkofrekvenční vibrační signál i v době, která nenásleduje žádné zemětřesení.

Od té doby seismologové předložili řadu teorií pokoušejících se tyto neustálé vibrace vysvětlit, od poruch v atmosféře až po oceánské vlny pohybující se těsně nad mořským dnem.

Také tyto vibrace měřili za použití seismografů na povrchu země, nicméně toto je první případ, kdy se jim vibrace podařilo úspěšně zachytit přístrojem umístěným na mořském dně. To umožnilo zachytit tento signál v mnohem vyšší kvalitě.

Nová studie publikovaná v Geophysical Research Letters, časopise Americké geofyzikální společnosti, vysvětluje, jak se odborníkům podařilo detekovat frekvence na kterých Země přirozeně vibruje. Zároveň touto studií potvrdili, že tento fenomén lze pomocí přístrojů umístěných na mořském dně studovat.

Zaznamenání těchto vibrací na mořském dně by podle Marty Deenové, geofyzičky z Institutu Země a fyziky v Paříži a vedoucí této studie, mohlo poskytnout nový pohled na sílu jejich zdroje.

Kromě toho by tento signál mohl být využit i při mapování vnitřní struktury Země ve větších detailech.

Rozmístěním většího množství seismometrů na mořském dně a studiem zachycených signálů bychom mohli získat ucelenější přehled o vnitřní struktuře naší planety, než jaký nám mohou poskytnout seismometry rozmístěné na pevnině.

"Země je neustále v pohybu, a my nyní víme, že můžeme tyto pohyby sledovat v reálném čase." vysvětlila Deenová.