Destičky byly nalezeny v dnešním Turecku, ve starověkém městě Kanesh. Zaznamenávají detaily z obchodních stanovišť, která se nacházela ve střední části Asyrské říše.

Pečlivý překlad obsahu destiček odhalil něco, co archeologové v žádném případě nečekali: polohu starověkých měst, která byla již dávno ztracena v moři času.

Destička je popsána klínovým písmem, které vyvinuli staří Sumerové, a obsahuje záznamy o obchodních transakcích, účtech, prodejích, smlouvách a dokonce potvrzení o uzavření manželství.

Poté, co výzkumníci shromáždili a přeložili všechny informace z destiček, začali postupně určoval polohy jednotlivých měst zmiňovaných na destičkách. Záznamy jim daly vodítka k určení vzdálenosti mezi známými městy v Mezopotámii a městy, která zatím nebyla objevena.

Asyrské sochy hlídající vstup do starověkého města Persepolis Shiraz v Íránu.

Asyrské sochy hlídající vstup do starověkého města Persepolis Shiraz v Íránu.

Podle asyrologa Gojko Barjamovic z Harvadu bylo po prostudování více než 12 000 hliněných destiček, objevených v Kaneshu, možné vytvořit z dat na těchto destičkách mapu zobrazující polohu dávných měst.

Nyní se archeologové chystají zahájit na některých místech vykopávky, aby potvrdily správnou těchto předpovědí.

Odborníci věří, že se jim už podařilo identifikovat 26 těchto měst. 15 z nich je známo již z dřívějška, nicméně 11 měst je naprosto neznámých a pro badatele zcela nových.

Nalezení těchto měst bude nicméně nějakou dobu trvat, protože destičky neobsahují jejich přesnou polohu. Vědci však věří, že pokud záznamy přepočítají s pomocí metody obchodu, která dnes již neexistuje, dokáží odhalit, kde se jednotlivá města nacházejí.

Klínové písmo.

Klínové písmo.

Nalezené hliněné destičky odhalily, že Kanesh, kdysi jen malé obchodní sídlo, se stalo jedním z hlavních obchodních uzlů v oblasti.

Destičky nabízejí pohled do minulosti, kdy bylo Kanesh "kvetoucím obchodním městem".

Mimo odhalení polohy ztracených měst také tyto destičky pomohly Barjamovicovi a jeho týmu vyvinou inovativní metodu pro určování polohy neznámých měst, kteoru nazvali "strukturovaný gravitační model". Tato metoda je založena na vypočítání vzdáleností z informací o trvání cest mezi známými a neznámými městy a následné triangulaci polohy těchto neznámých měst.

Nyní už jsou na řadě archeologové, kteří se budou muset na označená místa vydat a začít vykopávky v naději, že se existence těchto dávných měst potvrdí.