Alien-UFO.jpg

Fenomén UFO není omezen jen jedním místem výskytu. Naopak, UFO byla pozorována po celém světě, od nejlidnatějších měst až po vyprahlé pouště. Na většině míst planety lze občas na obloze spatřit něco, co se zdá být bez logického vysvětlení.

A i když většina pozorování UFO má naprosto logické vysvětlení nebo ji lze připsat přírodním jevům, některá pozorování prostě vysvětlit nelze. Ostatně jak byste vysvětlili například následující video?

What the?! Is this an alien spacecraft over the A30? #ufocornwall [Shayne House]

UFO Stalker nyní vytvořil interaktivní mapu výskytu UFO, založenou na datech ze systému Case Management System, který provozuje MUFON. Každý se tak může podívat, zda byla v jeho oblasti pozorována na obloze nějaká neobvyklá aktivita.

Mapa je navíc přímo napojena na Case Management System, každý tedy může ohlásit jakékoliv nové pozorování.

ufostalker-map.jpg