3-6-9.jpg

Ačkoliv si mnoho lidí spojuje Nikolu Teslu pouze s elektřinou, pravdou je, že jeho zájmy byly mnohem širší. Podařilo se mu uskutečnit průlomové objevy týkající se bezdrátového přenosu informací, turbínových motorů, vrtulníků, fluorescenčních žárovek a neonů, torpéd a rentgenu. V době své smrti držel Nikola Tesla více než 700 celosvětově platných patentů.

Kromě svých vynálezů byl ale také znám svojí excentricitou. V hotelích se například ubytovával pouze v pokojích s čísly dělitelnými 3, talíře si čistil vždy 18 ubrousky a než vstoupil do nové budovy, vždy 3× obešel blok. Nikdo však neví, co stálo za tímto jeho podivným schováním.

Zajímavé je, že Nikola Tesla nejednou popisoval, že vnímá záblesky jasného světla, které jsou následovány momenty obrovské kreativity a jasného porozumění a detailního pochopení nějakého problému.

V těchto chvílích si byl Tesla schopen představit svůj vynález téměř jako hologram. Tvrdil, že si jej v hlavě umí zobrazit jako by se na něj přímo díval a dokáže jej dokonce otáčet a rozložit na všechny součástky, díky čemuž pak naprosto detailně pochopí jeho funkci a je schopen danou věn zkonstruovat.

Není žádným tajemstvím, že se Tesla také věnoval kalkulaci uzlových bodů, které jsou údajně rozprostřeny po celé planetě a tvoří síť, která planetu obepíná. Tyto body byly pravděpodobně nějak spojeny právě s čísly 3, 6 a 9 a podle Tesly byly extrémně důležité.

Nikola Tesla a 3, 6 a 9. [YouTube]

Tesla byl čísly 3, 6 a 9 doslova posedlý. Dokázal porozumět základnímu faktu, který mnohým lidem uniká, že matematika je základním kamenem a jazykem k porozumění vesmíru.

Tesla bral v úvahu matematické vzory, které se vyskytují v přírodě, jako je formace hvězd, vývoj embryí a další úkazy. Někteří tvrdí, že Tesla pochopil "Boží plán".

V přírodě existuje základní systém, na který, jak se zdá, příroda reaguje: binární systém, který začíná od čísla jedna a každý jeho další krok je dvojnásobkem kroku předchozího.

Například buňky embryí se dělí podle následujícího vzoru: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 atd.

Marko Rodin pak objevil, že v takzvané matematice vírů (Vortex Math, věda, která se zabývá stavbou torusů) se opakuje vzor 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 atd. až do nekonečna.

V tomto vzoru se čísla 3, 6 a 9 vůbec nevyskytují a podle Rodina je to proto, že tato čísla představují vektor ze třetí do čtvrté dimenze, kterému se také říká "tokové pole".

Toto pole by mělo představovat energii vyšších dimenzí, která ovlivňuje pořadí a opakování zbývajících 6 čísel. Randy Powell, student Marka Rodina, zašel v těchto úvahách ještě dál a tvrdí, že právě toto je klíčem k volné energii, kterou Tesla studoval až do konce svého života.

Mohla by tedy čísla 3, 6 a 9 být opravdu klíčem k pochopení vesmíru a k nevyčerpatelné, všudypřítomné energii? Pokud se podíváme do historie, zjistíme, že se tato čísla opakují napříč všemi kulturami na světě. Pochopení jejich pravého významu však leží stále před námi...