Jasně patrné stopy po vrtání.

Jasně patrné stopy po vrtání. [Anatoly Derevyanko, Mikhail Shunkov, Vera Salnitskaya]

Vědci prokázali, že tento úžasný artefakt je minimálně 70 000 let starý, což drasticky mění vše co jsme si mysleli o našich předcích.

Odborníci jsou přesvědčeni, že tento náramek je vůbec nejstarším známým šperkem svého druhu, který byl vytvořen dnes již vyhynulým druhem "primitivních lidí". Tento druh byl blízkým příbuzným Homo sapiens a Neandrtálců.

Stáří náramku je stále zkoumáno, ale pokud bude potvrzeno i dalšími testy, posune to nyní oficiálně uznávanou dobu vytvoření náramku o dalších 30 000 let, což přinese nezvratný důkaz o tom, že naši předkové disponovali poměrně rozvinutou technologií mnohem dříve, než jsme si mysleli.

Detail náramku

Detail náramku

Ve snaze plně porozumět tomu kdy, kdo a jak tento kus starodávného umění vytvořil, spojili své síly odborníci z Oxfordské a Wollongongské univerzity v Austrálii s kolegy z Ruské akademie věd. Společně náramek analyzovali a podrobili nejrůznějším testům.

Podívali se na data získaná testováním vzorků půdy z místa, kde byl náramek spolu s dalšími artefakty nalezen. Kromě toho také prozkoumali předmět, který se zdá být nejstarší známou jehlou.

Předchozí testy náramku odhalily už tak fascinující podrobnosti a už dříve napověděly že náramek je minimálně 50 000 let starý. Nyní vědci věří, že je ještě mnohem starší.

Vědci také spekulují, že tvůrcem tohoto náramku byla pravděpodobně žena žijící v období Paleolitu.

Rekonstrukce pravděpodobné podoby náramku.

Rekonstrukce pravděpodobné podoby náramku. [Anatoly Derevyanko]

Argumenty které vědci překládají nicméně poukazují na to, že tento náramek pochází z doby dávno před tím, než mělo dávné lidstvo schopnosti a nástroje k vytvoření takových šperků.

Maksim Kozlikin, vědec z Archeologického a etnografického institutu v Novosibirsku, proč je tento objekt mnohem unikátnější, než jsme si vůbec mysleli.

"Předběžné stáří oblasti stratum 11 kde byl náramek nalezen bylo určeno na 65 000 až 70 000 let. Zatím tedy vše naznačuje, že tento předmět je starší než jsme mysleli."

A ačkoliv by stáří 70 000 let opravdu změnilo náš pohled na historii lidstva, profesor Mikhail Shunkov uvádí že i při aktuálně potvrzeném stáří 50 000 let se jedná o objev který změní svět, protože jeho samotná existence zpochybňuje veškeré naše současné znalosti o tehdejších lidech a jejich úrovni techniky.

Jedním z nejzáhadnějších znaků tohoto náramku je otvor umístěný přímo uprostřed, který byl vytvořen pomocí vrtáků a pilníků, tedy nástrojů které podle našich současných znalostí nebyly v té době dostupné.

Odborníci zjistili, že náramek byl několikrát poškozen a opravován.

Odborníci zjistili, že náramek byl několikrát poškozen a opravován.

Odborníci zjistili, že náramek byl několikrát poškozen a opravován.

Odborníci zjistili, že náramek byl několikrát poškozen a opravován.

Podle zpráv v časopise Novosibirsk doktor Anatoly Derevyanko uvedl:

"Odborníci našli dva fragmenty náramku o šířce 2,7 cm a tloušťce 0,9 cm. Průměr náramku byl zhruba 7 cm."

"Vedle jedné z prasklin se nachází vyvrtaný otvor s průměrem okolo 0,8 cm. po analýze tohoto místa došli odborníci k závěru, že rychlost rotace vrtáku byla velmi vysoká a kolísala jen minimálně, což naznačuje technologii která připomíná spíš to co máme dnes k dispozici my."

"Ten kdo náramek vytvořil byl v každém případě velice zručným řemeslníkem s měl s výrobou takovýchto šperků zkušenosti, což je vlastnost kterou bychom u lidí z Paleolitu rozhodně neočekávali."

Náramek je navíc vyroben z materiálu ze skupiny chloritů, který se nikde v okolí jeskyně nenachází. Nejbližší naleziště těchto materiálů se nachází 200 kilometrů daleko.