Pokud nahlédneme do historie, zjistíme, že příběh o Noemově arše pochází z hebrejské bible, která vypráví o tom, jak na příkaz boha Noe postavil loď která jeho, jeho rodinu a nespočetná zvířata zachránila před potopou světa. Poté, co voda ustoupila, Noemova rodina opět zalidnila Zemi.

Tento příběh se nachází ve svatých knihách všech náboženství. Najdeme ho v Tóře, ve Starém zákoně i v Koránu.

Jeho původ lze vystopovat až k sumerské pověsti o Ziusudrovi a tím i ke kontaktu Židů s kulturami z Mezopotámie po pádu Jeruzaléma.

Navzdory faktu, že v minulosti byla potopa přijímána jako historický fakt, zůstávají dnešní učenci skeptičtí k její existenci, zejména kvůli nedostatku geologických důkazů, které by tak rozsáhlá katastrofa musela nutně zanechat.

I tak ale badatelé dále zkoumají horu Ararat, kde údajně archa přistála poté, co voda ustoupila.

Noahs-Ark.jpg

Nedávný objev by mohl vnést trochu světla do svatých židovsko-křesťanských tradic, zejména těch, které se týkají Noemovy archy.

Bůh, rozhněvaný zlým konáním lidstva, přikázal Noemovi aby shromáždil pár od každého zvířete na Zemi a ukryl je v arše, kde zároveň najde přístřeší on i jeho rodina a kde všichni přežijí devastující celosvětovou potopu.

Tento příběh samozřejmě vyvolává, kromě jiných, i jednu zjevnou otázku - co se stalo s archou po potopě?

V minulosti už se spousta vědců a badatelů pokoušela archu najít, a jsou dokonce tací, kteří tvrdí, že našli její pozůstatky.

Podle Genesis 8:4 archa přistála "v horách Ararat" 150. den po potopě.

Tým vědců nyní tvrdí, že našel pozůstatky Noemovy archy v 90 metrů silném ledovci na hoře Ararat v Turecku.

Podle vědců byla archa nalezena poté, co pečlivě analyzovali satelitní snímky oblasti.

Tato starodávná dřevěná konstrukce je údajně 4 800 let stará a v jejím nitru se nachází obrovské množství místností, které sloužily k ubytování každého páru zvířat.

Ačkoliv mnozí vědci a učenci vyjádřili z tohoto objevu nadšení, jiný zůstávají ostražití a čekají, až se objeví více důkazů, aby bylo možné určit, zda se skutečně jedná o pozůstatky Noemovy archy.

Podle dokumentárního týmu, sídlícího v Hong Kongu, byly z obrovské dřevěné konstrukce získány úlomky dřeva, které jsou podle prvotního radikarbonového datování 4 800 let staré.

Pozůstatky byly nalezeny ve výšce téměř 4 000 metrů nad mořem.

"Nejsme si na 100% jistí, že se jedná o Noemovu archu, ale jsme si tím jistí na 99,9%." uvedl Yeung Wing-Cheung, dokumentarista, který provázel průzkumníky, pro Daily Mail.

"Stavba je rozdělena do několika různých částí." uvedl jiný člen týmu Noah’s Ark Ministries International Team v prohlášení.

"Věříme, že dřevěná stavba, do níž jsme vstoupili, je tatáž, o které se píše v historických pramenech."

Doktor Andrew Snelling k tomuto objevu v článku pro answersingenesis.org dodává:

"V minulosti pravou archu hledalo několik týmů badatelů."

"Většina z nich se zaměřila na horu Ararat v severovýchodním Turecku, kde očití svědkové viděli dřevěnou stavbu, která se v oblasti nachází už po staletí."

"Biblický odkaz k horám Ararat, jakožto k místu přistání archy, navíc naznačuje, že se toto pohoří zformovalo už před tím, než potopa skončila."

"Potopa byla celosvětová katastrofa, která naprosto změnila geologii Země. Povrch Země se od té doby stále mění."

"Možná moderní geologie dokáže v budoucnu odpovědět na otázku, zda bychom skutečně měli hledat Noemovu archu na hoře Ararat."