astronaut-on-mars.jpg

Cesta na Mars, výzva, kterou NASA plánuje pokořit ve třicátých letech a které se hodlají postavit také některé soukromé společnosti, se stane počinem století. Nicméně toho obrovské dobrodružství provází také spousta nebezpečí, včetně vystavení astronautů nadměrným dávkám kosmického záření během samotné cesty.

Ochránit astronauty před kosmickým zářením je jedním z nejdůležitějších úkolů, které musejí ti, kdo cestu na Mars plánují, úspěšně zvládnout. NASA kromě několika jiných návrhů zvažuje i značně kontroverzní řešení.

Cesta na Mars.

Cesta na Mars. [NASA]

Dlouhodobé vystavení vysokoenergetickým částicím, jako je kosmické záření, kterému budou astronauti při cestě na Mars vystaveni, představuje značné zdravotní riziko, které může mít za následek i problémy s orientací, snížení inteligence nebo chronickou demenci.

Aby se NASA vyhnula těmto problémům a mohla úspěšně prozkoumat a kolonizovat rudou planetu, zvažují vědci NASA všemožné strategie, včetně těch, jejichž úroveň etiky a morálky je přinejmenším diskutabilní: upravit genetický kód posádky tak, aby byla jejich těla odolnější vůči vesmírnému prostředí.

"Hledáme větší množství možností." uvedl Douglas Terrier, hlavní inžených NASA na posledním summitu v Londýně. "Od farmaceutických terapií, které se zdají být velice slibné, až po extrémnější věci, jako je epigenetická modifikace a manipulace."

Epigenetická modifikace mění způsob, jakým tělo čte geny, aniž by se přitom změnila samotná DNA nesoucí genetickou informaci. Tato technika dovolí vědcům posílit nebo změnit některé genetické instrukce a tak předejít vývoji chorob a stavů vycházejících z dlouhodobého vystavení radiaci.

Průzkum Marsu. [YouTube]

Mezi ostatní zvažované možnosti patří například ochranné obleky, silnější štíty lodí nebo elektromagnetická silová pole a štíty.

NASA doufá, že se jí nyní, když prezident Trump přislíbil jen pro letošek financování ve výši 19,1 miliardy dolarů na podporu této mise, podaří závod o rudou planetu urychlit.

Navzdory faktu, že rozpočet NASA pro rok 2018 je o něco menší, než rozpočet pro tento rok, má NASA stále dostatek financí na to, aby pokračovala ve vývoji klíčových technologií nutných pro cestu na Mars.