antarctica-ice-cave.jpg

Tento objev byl učiněn, když vedoucí náhodou narazili na rozsáhlý jeskynní systém ohřívaný nedalekým vulkánem.

Uvnitř těchto jeskyní může být podle vědců celý ekosystém rostlin a živočichů, vzkvétající díky teplu, které mu blízká sopka dodává.

Podle odborníků se v Antarktidě nachází nejméně 15 sopek, které jsou aktivní nebo byly aktivní v nedávné době, jejichž teplo může podporovat lokální ekosystémy.

Podle odborníků se v Antarktidě nachází nejméně 15 sopek, které jsou aktivní nebo byly aktivní v nedávné době, jejichž teplo může podporovat lokální ekosystémy.

Forenzní analýza vzorků půdy z těchto jeskyní navíc odhalila zajímavé stopy DNA řas, lišejníky a malých zvířat.

"Uvnitř těchto jeskyní může být opravdu teplo, někde až 25°C. Mohli byste tu chodit jen v triku a cítili byste se pohodlně." uvedl vedoucí výzkumu Ceridwen Fraser z australské státní univerzity. "Poblíž vstupů do jeskyní je dostatek světla a světlo proniká i hlouběji, obzvlášť v místech, kde je led překrývající jeskyně tenký."

Fraser dodal, že většina nalezené DNA pocházející z jeskyní poblíž Mount Erebus byla podobná DNA rostlin a živočichů jako jsou řasy, lišejníky a bezobratlí živočichové vyskytující se i jinde v Antarktidě, ale ne všechny sekvence DNA byly identifikovány, což znamená, že vědci narazili na naprosto neznámé druhy.

Uvedený systém jeskyní se pravděpodobně zformoval díky horké páře unikající z oblasti vulkánu trhlinami ve skalním podloží, která rozpustila led.

Některé objevené fragmenty DNA jsou podobné již známým druhům.

Některé objevené fragmenty DNA jsou podobné již známým druhům.

"Výsledky toho výzkumu nám poskytly velice nadějný pohled na to, co by mohlo žít pod ledem v Antarktidě, dokonce by tu mohly být nové druhy zvířat a rostlin." dodal Fraser.

Nicméně profesor Laurie Connell z univerzity v Maine, který se na výzkumu také podílel nevěří, že tyto stopy DNA jsou přesvědčivým důkazem toho, že v těchto jeskyních žijí rostliny a zvířata.

"Dalším krokem bude podrobnější průzkum těchto jeskyní a hledání živých organismů. Pokud existují, otevře nám to dvěře do nového a vzrušujícího světa." dodal.

Další z výzkumníků, Craig Cary z univerzity Waikato na Novém Zélandu poukazuje na to, že předchozí výzkum odhalil různé komunity bakterií a hub žijící ve vulkanických jeskyních v Antarktidě.

Vědci také dodávají, že nevíme, kolik jeskynních systémů v okolí antarktických sopek vlastně existuje nebo jak jsou propojeny. Tyto místa jsou stále jen velice obtížně přístupná, nehledě ne náročnost jejich průzkumu. "Kdo ví, co tam vlastně může žít?"