Alternativní vesmíry se už dlouho používají jako zápletka vědeckofantastických románů nebo prostě jako námět na filmové příběhy. Mnoho lidí však zajímá, jak by vypadal jejich život v paralelním vesmíru nebo v alternativní verzi sebe sama v jiné dimenzi. Nejen to je důvodem, proč vědci již desítky let zkoumají možnosti existence alternativních realit.

V průběhu let vědci přišli s řadou teorií o jejich existenci, z nichž některé jsou podpořeny hmatatelnými důkazy. Pokud je tedy některá z těchto teorií správná, existuje někde jiný vesmír než ten náš. Jednou z nejpopulárnějších teorií podporujících koncept alternativních vesmírů je teorie strun. Podle této teorie žijeme v multivesmíru o devíti rozměrech, přičemž viditelné jsou pro nás pouze tři z nich.

Protože existujeme pouze ve třech rozměrech, náš vesmír by při pohledu z devítirozměrného prostoru vypadal plochý jako list papíru. Postupně by se ale tyto trojrozměrné vesmíry rozšiřovaly a množily podél rozměrů reprezentujících různé časové linie a sledy událostí. To znamená, že alternativní verze našeho světa by mohly být téměř totožné nebo zcela odlišné. Jedná se však pouze o teorie. Co se ale stane, pokud někdo skutečně objeví důkazy o existenci paralelních vesmírů?

future-nazi-coin-1.jpg

V roce 2018 nahrál jistý muž z Mexika na Youtube video, ve kterém tvrdí, že objevil nacistickou minci pocházející z roku 2039.

Nacistická mince z roku 2039

Diego Avilés našel záhadnou minci při práci v Mexiku. Avilés vysvětluje, že ho velice zaujalo, když si přečetl nápisy na minci a uviděl letopočet 2039. Nad vyraženým letopočtem je symbol nacistické strany Reichsadler spolu s nápisem Nueva Alemania, což v překladu znamená Nové Německo.

Na rubové straně mince je nápis Allies in Feiner nation, což by se dalo přeložit jako Spojenci v jednom národě (nebo volněji Spojeni v jeden národ), což je heslo, které by dokonale posloužilo zemi, která ovládla svět. V Mexiku se nachází stát Nueva Alemania, který se nachází v okrsku La Concordia ve státě Chiapas. Nicméně není známo nic o tom, že by se v této provincii používala jakákoliv alternativní, natož pak nacistická, měna.

future-nazi-coin-2.jpg

Když se video rozšířilo na internetu, mnozí konspirační teoretici tvrdili, že tato budoucí nacistická mince je jasným důkazem existence paralelního vesmíru. Další část konspiračních teoretiků tvrdila, že Německo bude klíčovým hráčem ve třetí světové válce. Dodávali také, že nacisté žijící tajně v Antarktidě se připojí k Německu ve válce a pomohou mu ve třetí světové válce zvítězit.

Jiní tvrdili, že jde o minci z budoucnosti v alternativní realitě, ve které nacisté dobyli svět, vyvinuli cestování v čase a poslali peníze zpět do minulosti.

Mince z budoucnosti, nebo z minulosti?

Hned první problém však představuje samotný letopočet na minci. Nelze spolehlivě zjistit, zda je na minci napsán rok 2039, alespoň ne na základě poskytnutých obrazových materiálů. Číslo 39 je sice jasně patrné, ale mohlo by se jednat také o rok 1939. Stříbrné mince v hodnotě 2 říšských marek a 5 říšských marek s nacistickým hákovým křížem byly v letech 1938 až 1939 vydávány.

Druhým problémem je, že se jedná o minci. O stříbrnou minci údajně z roku 2039. Kdyby šlo o elektronické zařízení nebo elektronickou měnu, mělo by tvrzení reálné základy. Zde se ale bavíme o budoucnosti vzdálené přes 15 let, ve které technologicky vyspělý národ, který ovládl cestování časem, používá jako platidlo mince z drahých kovů. Něco takového nezní příliš reálně.

Možná vysvětlení

Mohlo by se tedy jednat o skutečnou, historickou minci? A zde vyvstávají nemalé pochybnosti.

Problémem je například nápis ve španělštině, který říká Nové Německo. Mexiko nikdy nebylo spojencem nacistického Německa. Jedním z vysvětlení by bylo, že by se mohlo jednat o pamětní minci, ale Mexiko a Německo žádné spojenectví neuzavřely. Mexiko navíc v roce 1942 vyhlásilo Německu válku. Kromě toho žádná známá nacistická mince neobsahovala nápis Allies in Feiner nation.

Pokud se tedy nejedná o ražbu, je to nepochybně velice zajímavá mince, i kdyby nepocházela z budoucnosti nebo paralelního vesmíru.

Pravdou je, že o nacistech se vyprávějí podivné historky - stačí si vzpomenout na spojení Hitlera a nadpřirozena, fascinaci vysokých nacistických činitelů okultismem nebo slavný nacistický zvon (který byl údajně strojem času). Dokonce kolují zvěsti, že po pádu Německa v roce 1945 se některým nacistům podařilo zřídit v Antarktidě tajné základny, které fungují dodnes. Je snad vysvětlením existence této tajemné mince to, že se antarktickým nacistům podařilo vyvinout cesty v čase nebo se jim podařilo cestovat jinými realitami? To se asi nikdy nedozvíme.