nefertem-valley-3mmi.jpg

Pyramidy jsou po celém světě. Bez ohledu na to, kam se podíváte, dávné kultury stavěly úžasné stavby po celé planetě, z nichž nejznámější je pravděpodobně Velká pyramida v Gíze, starověký zázrak inženýrství a jediný z osmi divů starověkého světa, který stále stojí i po tisících letech.

Nyní skupina amatérských archeologů z Austrálie tvrdí, že předtím, než Austrálii navštívili Evropané, dokonce tisíce let předtím, navštívili vnitrozemí Austrálie staří Egypťané a dokonce zde postavili pyramidy.

Jakkoliv to může mnohým znít šíleně, podle skupiny výzkumníků dokázali Egypťané před více než 5 000 lety doplout do Austrálie, a postavit pyramidu, která se nyní ukrývá pod horou v Severním Queenslandu.

Podle Gosfordských hieroglyfů se v Austrálii nacházely dvě pyramidy - jedna v Gympie (na fotografii), která byla zbořena, a druhá, která stojí dodnes.

Podle Gosfordských hieroglyfů se v Austrálii nacházely dvě pyramidy - jedna v Gympie (na fotografii), která byla zbořena, a druhá, která stojí dodnes.

Výzkumníci tvrdí, že "Walshova pyramida", nacházející se zhruba 30 minut západně od oblíbeného Australského přímořského letoviska, se tyčí do výšky neuvěřitelných 922 metrů.

Pyramida je údajné místem posledního odpočinku člena egyptské královské rodiny Nefer-ti-ru.

A přesně v místě, kde většina lidí vidí je obrovský kopec ve tvaru pyramidy, se podle výzkumníků nachází mnohem víc, než se na první pohled zdá.

Důkazy pro jejich tvrzení podporují Gosfordské hieroglyfy, soubor Egyptských znaků vytesaných do kamene které jsou podle mnohých výzkumníků autentické. Nacházejí se poblíž Sydney a měly by být více než 5 000 let staré, vytesané Egyptskými námořníky kteří objevili Australský kontinent.

Gosford-Glyphs-2.jpg

Tento zajímavý soubor hieroglyfů, který je označován jako Kariongské hieroglyfy, protože se nachází v národním parku Brisbane Water v Kariongu, nebo také Gosfordské hieroglyfy, podle nedaleké komunity Gosford, byl objeven v Novém jižním Walesu.

Nicméně tyto hieroglyfy obestírá kontroverze. Množství archeologů si je jisto, že Gosfordské hieroglyfy nejsou nic víc, než novodobý podvod, a že není možné aby staří Egypťané dopluli až do Austrálie a vytesali tyto nápisy do stěny skály, natož aby v Austrálii postavili pyramidy.

Jak bylo uvedeno dříve, amatérský archeolog Ray Johnson údajně tyto hieroglyfy přeložil pro muzeum historie v Káhiře a úspěšně zdokumentoval překlad dvou stěn těchto Egyptských znaků.

Překlad ukázal, že Gosfordké hieroglyfy zaznamenávají tragický příběh Egyptských průzkumníků, kteří ztroskotali v podivné a nepřátelské zemi - nyní známé jako Austrálie.

Ray Johnson je přesvědčen, že tato sada hieroglyfů bez pochyby vypovídá také o tom, že lord Nefer-ti-ru, člen Egyptské královské rodiny, zde byl také pohřben.

Navíc je doktor Johnson také přesvědčen, že Gosfordké hieroglyfy vypovídají příběh o tom, že staří Egypťané postavili v Austrálii dvě pyramidy, z nichž jedna se měla nacházet v Gympie, ve středním Queenslandu.

Je to snad víc než jen kopec? Pyramida ukrytá pod nános hlíny a vegetace má mít údajně výšku více než 900 metrů.

Je to snad víc než jen kopec? Pyramida ukrytá pod nános hlíny a vegetace má mít údajně výšku více než 900 metrů.

Tato pyramida byla srovnána se zemí, přičemž místo, kde se má nacházet druhá pyramida bylo donedávna neznámé.

Doktor Johnson věří, že druhá pyramida je ve skutečnosti ukryta pod tlustou vrstvou hlíny a vegetace, ukrytá našim očím a nepozorována po tisíce let.

I přes to, že hieroglyfy skutečně ukazují na existenci druhé pyramidy v této oblasti, oblast, nacházející se v národním parku Wooroonooran, nebyla nikdy prozkoumána.

Z velké části je to dáno tím, oblast, kde se má pyramida nacházet je národním žulovým parkem a její průzkum by tak byl nesmírně složitý. Nicméně archeologové jsou přesvědčeni, že pyramida by mohla být podobná těm, které byly nalezeny pod silnou vrstvou hlíny a vegetace ve východní Evropě - poblíž vesnice Visoko v Bosně a Hercegovině.

Naprostá většina archeologů se však přiklání k názoru, že není možné aby byla v Austrálii pyramida - a už vůbec ne dvě, a že kopec pod kterým se má pyramida nacházet není nic jiného, než "obyčejný kopec ve tvaru pyramidy, jaké nacházíme dokonce i na jiných planetách".