egyptlab0020.jpg

Jaká tajemství tento legendární gigantický komplex obsahuje? Může to být nejdůležitější objev v historii?

Egyptský labyrint popisovalo mnoho dávných spisovatelů, jako je Herodotus, Strabo, Diodorus a Pliny. Stáří a původ tohoto labyrintu zůstává nejasný, ale je jisté že v době Herodotovy návštěvy už byl minimálně 1300 let starý.

Tento bájný komplex, pojmenovaný starověkými Řeky Labyrint, byla gigantická hrobka dvanácti králů kteří ji nechali postavit, a místo odpočinku posvátných krokodýlů. Labyrint se nachází poblíž Hawary, zhruba 90 kilometrů jižně od Káhiry a tvoří jej tajné místnosti, chodby, svatyně a hrobky.

Herodotus napsal o Labyrintu v pátém století před naším letopočtem (Historie, 2.148-49): "Tvoří jej dvanáct krytých sálů - šest v řadě orientované na sever, šest na jih - jejich brány stojí přesně naproti sobě."

"Uvnitř má tato stavba dvě patra a tvoří ji celkem přes 3 000 místnosti, z nichž polovina je ve spodním patře a druhá polovina nahoře nad nimi."

"Byl jsem proveden místnostmi horního patra, vše co popisuji jsem tedy viděl na vlastní oči, ale o spodním patře mohu hovořit pouze z doslechu, protože Egypťané mně odmítli pustit dovnitř, jelikož spodní patro obsahuje hrobky králů kteří labyrint postavili a také hrobky posvátných krokodýlů."

"Horní místnosti jsem naproti tomu skutečně viděl, a je velmi těžké uvěřit, že byly vytvořeny člověkem - matoucí a zrádné chodby z jedné místnosti do druhé a ze sálu do sálu byly pro mně nekončícím zázrakem, jak jsme se pohybovali z nádvoří do místností, z místností do galerií, z galerií do více místností a poté do dalších nádvoří."

"Strop každé komnaty, nádvoří a galerie je, stejně jako jejich stěny, z kamene."

"Stěny jsou pokryty vytesanými postavami, a každé nádvoří je postaveno z bílého mramoru a obepíná jej kolonáda."

Dlouhou dobu byla skutečná poloha Labyrintu neznámá. Od dob Herodotovy návštěvy před nějakými 2 500 lety zmínky o této stavbě téměř zmizely.

Nicméně v roce 1888 profesor Flinders Petrie odhalil skutečnou polohu Labyrintu. Byl také schopen odvodit přibližné rozměry této stavby. Labyrint byl zhruba 304 metrů dlouhý a 244 široký. Jinými slovy, byl dost velký na to, aby pojmul velké chrámy v Karnaku a Luxoru dohromady.

Pyramida v Hawaře

Pyramida v Hawaře [Wikimedia]

Ve svých svazcích popisuje Herodotus blízkou pyramidu, stojící v rohu labyrintu. Jedná se o pyramidu v Hawaře. Mohl by to být klíč ke skutečné poloze Labyrintu?

Když expedice Mataha zkoumala část oblasti v Hawaře v roce 2008, našli poměrně silné náznaky komplexních prostor a několik metrů silných zdí ukrývající se ve velké hloubce pod povrchem.

Nálezy výzkumného týmu potvrdily, že na jih od pyramidy v Hawaře se nacházejí archeologické pozůstatky. Skeny odhalily vertikální zdi s průměrnou tloušťkou několika metrů, které společně tvoří síť chodeb a místností.

Rekonstrukce Labyrintu, Amsterdam, 1679.

Rekonstrukce Labyrintu, Amsterdam, 1679. [Athanasius Kircher]

Skenované prostory se nacházely v místě labyrintu, na jih od pyramidy. Jedna oblast měla rozměry 150×100 metrů, druhá oblast byla o rozměrech 80×100 metrů.

Díky tomu tým dokázal, že Labyritn skutečně existuje, nicméně vzhledem k jeho obrovským rozměrům které nebyly doposud přesně změřeny, můžeme o jeho celkovém rozsahu pouze spekulovat. Na průzkumné skeny měla také nezanedbatelný vliv podzemní voda nacházející se v oblasti.

Egyptský Labyrint [YouTube]

Výzkumníci nejprve narazili na zdi a stavby v hloubce 1,5 až 2,5 metru pod zemí. Kromě zdí a domů z cihel zde nic jiného nenašli. Tato vrstva se datuje zhruba do Římského období. Poté bylo místo kde se nachází Labyrint používáno jako hřbitov. Během byzantského období zde začaly být stavěny domy. Pod touto vrstvou se nacházejí obrovské bloky kamene. Ještě hlubší skenování, pod těmito bloky pak potvrdilo teorie vědců.

Dole byly místnosti. To, o čem si původně mysleli, že jsou základy, je byl ve skutečnosti strop!

Expedice Mataha učinila jeden z největších historických objevů aniž by jedinkrát kopla do země.

Bohužel, tento úžasný objev nebyl nikdy oficiálně zveřejněn, protože Egyptská vláda na něj uvalila informační embargo.

Výsledky expedice Mataha byly publikovány na sklonku roku 2008 v vědeckém časopise NRIAG a také byly diskutovány na veřejné přednášce v univerzitě v Ghentu. Krátce poté generální tajemník Nejvyšší rady pro starožitnosti zakázal další prezentaci výsledků s odůvodněním, že jde o bezpečnost státu. Od té doby výzkumníci stále čekají na povolení ke zveřejnění svých zjištění.

Toto povolení ale nikdy nepřišlo, naopak celá oblast je nyní hlídána armádou a vstup do ní je přísně zakázán. Ačkoliv další skupiny vědců několikrát žádali o povolení k průzkumu této oblasti, vždy byly jejich žádosti zamítnuty.

Co se asi v Labyrintu skrývá?