Gosford-Glyphs-2.jpg

Mnozí je považují za hoax, jiní za nepopiratelný důkaz toho, že dávní Egypťané podnikali zaoceánské cesty. Tento zajímavý soubor hieroglyfů zapříčinil četné hádky mezi výzkumníky po celém světě.

Jednou z nejvíce kontroverzních otázek dnešní doby je, zda vyspělé civilizace starověku, jako například dávní Egypťané, byly schopny podnikat zaoceánské cesty.

Podle mnoha "kousků důkazů" byli staří Egypťané dostatečně vyvinutou civilizací, aby zvládli konstrukci mocných zaoceánských lodí, což je podle mnohých výzkumníků dovedlo nejen na Americký kontinent, ale také do Austrálie.

Není to tak dávno co světem prolétla zpráva, že Smithsonův institut se snaží pohřbít důkazy o Egyptské kolonii v Grand Canyonu. Nicméně ot není jediný podobný případ.

Také se našly důkazy, že Egyptské mumie obsahují stopy tabáku a koky.

To je velice kontroverzní nález, proto ve starověku se tyto rostliny nacházely výhradně na Americkém kontinentě.

Nicméně co je považováno za vůbec nejkontroverznější důkaz toho, že staří Egypťané cestovali po celém světě, jsou takzvané Gosfordské hieroglyfy, které se nacházejí v Austrálii.

Poprvé byly nalezeny okolo roku 1900, nicméně z vyprávění domorodých obyvatel je jasné, že existují mnohem delší dobu.

A přes to, že mnoho učenců je přesvědčeno o tom, že tyto údajné hieroglyfy nejsou nic jiného než moderní podvrh, nebo archeologický vtípek, existují tací, kteří nejen že věří že jsou tyto hieroglyfy pravé, ale dokonce se zabývají překladem zprávy, kteoru nám dávní Egypťané zanechali před více než 5 000 lety.

Moderní egyptologové však poukazují na spoustu rozporů ohledně Gosfordských hieroglyfů.

Například australský egyptolog, profesor Naguib Kanawati je přesvědčen o tom, že tato sada hieroglyfů není autentická, a poukazuje na to, že na stejné desce se nacházejí hieroglyfy z různých období Egyptské historie, což poukazuje na to, že byly vytesány mnohem později.

Stejně tak správa národního parku, kde se hieroglyfy nacházejí, trvá na tom, že nejsou autentické, a například profesor Boyo Ockinga z univerzity v Macquarie tento pohled sdílí.

"Bylo by to úžasné... ale obávám se, že to prostě není možné. Za prvé, způsob jakým byly vytesány se liší od toho, který používali staří Egypťané. Je velmi neorganizovaný." uvedl profesor.

"Také je problém se samotnými tvary znaků, které jsou použity. Není přece možné, aby lidé žijící za vlády faraona Chufu používali znaky, které byly vynalezeny až o 2 500 let později. To je zásadní chronologický rozpor." dodal.

Stále se však najdou tací, kteří s těmito názory nesouhlasí a tvrdí, že nejen že jsou tyto hieroglyfy autentické, ale také vyprávějí strhující příběh.

Na druhou stranu, zastánci pravosti těchto hieroglyfů, jako například egyptolog Mohamed Ibrahim a Yousefa Abd’el Hakim Awyan, který zasvětil studiu Egyptských hieroglyfů celý život, jsou přesvědčeni, že se o žádný podvod nejedná.

Mohamed Ibrahim a Yousef Abd’el Hakim Awyan poukazují na to, že ten, kdo hieroglyfy vytvořil, správně použil některé znaky a "gramatická spojení", které nebyly až do roku 2012 ve staré EGyptšině vůbec zdokumentovány.

Gosfordské hieroglyfy

Gosfordské hieroglyfy

Překlad Gosfordských hieroglyfů je následující:

Hieroglyfy na východní zdi:

[1]PRO JEHO VÝSOST, PRINCE
z tohoto ubohého místa v této zemi,
kam nás zanesla loď.
Vytesáno pro Korunu Dolního Egypta,
podle Božích slov.

[2] Mí drazí Egypťané
volám z tohoto místa v této podivné zemi
boha SUTI.
Já, NEFER-DJESEB
syn CHEOPSE, krále Horního a Dolního Egypta
(milovaného Ptahem),
jsem přivedl boha SUTIHO.

[3] Princ bylvlídný a benevolnentní,
následovník slunečního boha Ra.

[4] Po dvě období (osm měsíců) nás vedl východně,
opatrně, ale nakonec pevně.
Vždy se modlící, veselý, a ničící hmyz.
On, služebník Boha,
řekl že Bůh stvořil hmyz
aby ochraňoval jeho lid.

[5] Já sám jsem už kalený poutěmi okolo kopců a pouští,
ve větru a deští, bez jezer,
požehnán nastávající nocí, kdy se ukryju,
úplně mimo dosah.

[6] V našem posledním tábořišti jsem vařil v rukách slepice, a přivolal déšť,
ale poranil jsem si záda když jsem nesl zástavu Zlatého Orla,
křižujíce kopce, pouště a jezírka vody po cestě.

[7] Rostliny vadnou, Země umírá.
Je tohle úděl seslaný nám nejvyšším Bohem?

[8] Slunce žhne na naše záda!
Ó mocný Khepero, to není to, co Vědma předpověděla.
Naše srdce jsou převrácena, ale ne zlomena.

[9] Tato královská osoba NEFER-TI-RU
přišla z chrámu Boha v Penu, v Egyptě.
Pocházel z rodiny Boha.
Byl synem CHEOPSE, krále Horního a Dolního Egypta.

[10] On, který předtím zemřel, je zde uložen k odpočinku.
Kéž je jeho život věčný.

[11] Už nikdy nebude stát na břehu Svatého jezera.
Tak uzavřemež ho, ať je nablízku velkého Ducha, ó Otče Země.

Hieroglyfy na západní zdi:

[12] Had uštkl dvakrát.
My, následovníci božího panovníka CHEOPSE,
mocného Spodního Egypta, Pána Dvou Azdů,
nevrátíme se všichni.
Ale musíme pokračovat; my
nymůžeme se dívat zpět.

[13] Všechny potoky a řeky vyschly,
jsme zděšeni.
Naše lodě jsou přivázány lany.
Smrt byla způsobena hadem.

[14] Dali jsme žloutek z truhly s léčivy,
a modlili se k Amunovi, skrytému,
jelikož byl zasažen dvakrát.

[15] Byla to pro nás všechny těžká doba,
truchlíce nad mrtvým tělem,
dodržujíce protokol.

[16] Usazeni všichni bok po boku,
naši muži sledovali pohřeb,
starostlivě a s hlubokou láskou.
Jak bylo mumifikované tělo pohřbeno
v části vyhrazené Zemi.

[17] Poté jsme se vzmužili.

[18] Zazdili jsme boční vchod do komnaty,
pomocí kamenů které byly všude kolem.
Komnata je v souladu se Západními nebesy.

[19] Sečetl jsem a zabavil dýky našich mužů.

[20] Troje dveře věčnosti byly propojeny
se zadním koncem královské hrobky,
a zapečetěny.

Zdroj překladu: pohřební místo Nefer-Ti-Ru; doktor R. Jonge.

Analýza Gosfordských hieroglyfů - část 1 [YouTube]

Analýza Gosfordských hieroglyfů - část 2 [YouTube]

Analýza Gosfordských hieroglyfů - část 3 [YouTube]

Může být tento překlad pravdivý? Dává smysl? A je opravdu možné, že staří Egypťané se nějakým způsobem dostali nejen do Ameriky, ale i do Austrálie?