City-of-Giants-01.jpg

Toto starodávné město, o kterém se věří, že bylo postaveno a obýváno obry, je od nepaměti zmiňováno v legendách místních obyvatel, ale ještě do nedávna se nikdo neodvážil vydat se jej hledat.

Ale obři přece nejsou skuteční, nebo ano? Ekvádorské legendy hovoří o starodávných městech obrů, které jejich obyvatelé opustili už před dávnými časy, a města tak kousek po kousku během staletí pohltila příroda.

Ve skutečnosti to nejsou jen Ekvádorské legendy, které hovoří o obrech. Kmeny žijící v celé deltě Amazonky si vyprávějí příběhy o existenci dávné rasy obrů, kteří postavili vzkvétající města dlouho předtím, než se v oblasti objevili lidé "normálního vzrůstu".

Podobné příběhy však najdeme po celé planetě, bez ohledu na to, kam se podíváme - od Patagonie po Severní Ameriku, od Evropy po Asii, starodávné texty, ústní legendy a dokonce i Bible zmiňují bytosti obrovského vzrůstu, které v dávné minulosti kráčely po Zemi.

A přesně takovéto legendy byly inspirací pro skupinu výzkumníků, kteří se rozhodli vydat se do odlehlých částí Ekvádorského Amazonského pralesa a hledat "Ztracené město obrů".

City-of-Giants-02.jpg

Říká se, že několik kmenů využívalo Město obrů k tradičním setkáním už od dávných dob, protože věřili, že toto město obývají velmi mocní duchové.

Toto místo bylo pro místní kmeny posvátné, a o jeho stavitelích hovořili vždy s respektem a strachem.

City-of-Giants-03.jpg

Důvod tohoto respektu k dávným stavitelům byl výzkumníkům jasný ihned, co spatřili megalitické stavby které se na místě nacházejí.

Největší stavba nalezená výzkumníky je pyramida, vysoká 80 metrů se základnou o rozměrech taktéž 80×80 metrů, se stěnami tak strmými a vysokými, že se nezdá pravděpodobné že by se jednalo o přírodní formaci.

Byla postavena ze stovek obrovských, nepravidelně tvarovaných kamenů, přičemž každý váží zhruba 2 tuny. Na vrcholu této stavby se nachází rovné místo, které mohlo být využíváno při obřadech nebo obětech.

Ztracené město v Ekvádoru [YouTube]

Poblíž pyramidy nalezli výzkumníci mnoho kamenných artefaktů.

"Našli jsme také něco, co vypadá jako dlážděná cesta, silnice nebo náměstí stáčející se pod úhlem 60 stupňů, možná jde dokonce o střechu nějaké větší stavby." uvedl francouzsko-americký archeolog Benoit Duverneuil. "Spousta z těch kamenů je navzájem perfektně vyrovnaná, s ostrými rohy které vypadají jako by je někdo vytesal."

Vrstva hlíny která se na kamenech za staletí vytvořila pomohla zachovat jejich hladký povrch a ostré okraje. Také odhalila přítomnost hmoty podobné cementu, kterou je vyplněn prostor mezi kameny.

Podle odhadovaného stáří těchto ruin se může jednat o vůbec první zdokumentované použití betonu v Americe.

Zjevně tedy stavitelé těchto dávných měst měli obsáhlé znalosti inženýrství, tedy něco, co bychom v této době rozhodně nečekali.

Před-Incké artefakty nalezené v Ekvádoru [YouTube]

Studená sprcha

A zatímco byli výzkumníci ohromeni objevy, které učinili, Ekvádorská vláda se rozhodla vyslat vlastní tým odborníků, aby místo prozkoumal.

Jak poznamenal Bruce Fenton pro server Earth4all.net, "oficiální zpráva Ekvádorské vlády dospěla k závěru, že toto místo je zcela přírodní formací."

Benoit Duverneuil, Fenton a jejich kolegové tak utrpěli těžkou ránu a jejich naděje, že budou moci místo prozkoumat detailněji a provést vykopávky se rapidně snížily.

Nicméně i přes fakt, že vláda označila místo jako přírodní formaci kterou nemá smysl dále studovat, tým dále hledal na vlastní pěst a odhalil více "uměle vytvořených staveb" poblíž tohoto místa.

Tým také našel několik objektů připomínajících nástroje obrovské velikosti, a prapodivné artefakty vyčnívající ze země.

Jak jejich hledání důkazů pokračovalo, narazili na dokonale obdélníkovité bloky kamene, schody postavené z těchto bloků, kameny s perfektně vyleštěným povrchem a zvláštní hmotu připomínající cement, která se při namočení dala tvarovat jako hlína, ale po vysušení byla tvrdá jako kámen.

Do dnešního dne však nebyl učiněn žádný další pokrok, a objev který byl kdysi považován za historický milník byl rychle označen nálepkou "kontroverze", čemuž napomohla hlavně neochota vlády provést hlubší průzkum, i přes to, že vědecké instituce v zemi měly o takový výzkum velký zájem.

K dnešnímu dni nám tak zbylo pouze několik publikovaných fotografií a videozáznamů, které dokumentují to, o čem výzkumníci tvrdí, že je ztracené město obrů hluboko v Ekvádorské džungli.