Chand-Baori-01.jpg

Chand Baori se nachází poblíž vesnice Abhaneri v největším indickém státě Rádžasthánu. Je velice blízko chrámu Harshat Mata - bohyně radosti a štěstí.

Schodišťové studny byly v minulosti budovány jako jezírka a byly využívány jako zavlažovací nádrže a také k uskladnění potravin.

Díky schodům, jaké jsou i v Chand Baori, mohli dávní lidé snadno dosáhnout až na dno studny k podzemní vodě.

Chand Baori je ukázkou rozumného a praktického řešení a také architektonickým divem.

Tato studna byla postavena v 9. století našeho letopočtu. Má 13 pater, které dohromady propojuje 3500 schodů a je zhruba 30 metrů hluboká.

Chand Baori i chrám Harshat Mata byly postaveny během vlády Chandských králů, ačkoliv legendy tvrdí, že studna byla vybudována během jediné noci starověkými duchy.

Ačkoliv se v Indii nacházejí i další podobné stavby, Chand Baori je mezi nimi unikátní, protože na horním podlaží se nachází rozlehlá galerie s mnoha oblouky. Tyto oblouky nabízejí úchvatné pohledy do vnitřku stavby a na její tisíce schodů, vedoucí z nejnižšího patra na povrch.

Schodiště jsou propojena mnoha terasami, které jsou mezi sebou opět vzájemně propojeny. Na severní straně stavby se pak nachází vchod.

Poblíž tohoto vchodu je několik svatyň, kam místní umístili obrazy různých božstev, jako je Ganéša, Mahishasura nebo Durga.

Interiér studny doslova bere dech. Celá stavba má tvar obráceného kužele. Na různých patrech se také nacházejí menší chrámy, kde se konaly náboženské obřady, stejně jako množství místností, které sloužily jako sklady a jídelny.

Tato stavba tak sloužila nejen jako obřadní místo, ale i místo, kde se lidé setkávali a kde měla místní populace v nejsušších obdobích roku přístup k čisté vodě a čerstvému jídlu.

V neposlední řadě se zde lidé mohli osvěžit, protože spodní patro studny je vždy zhruba o 5-6°C chladnější, než její horní patro.

Chand-Baori-02.jpg
Chand-Baori-03.jpg
Chand-Baori-04.jpg
Chand-Baori-05.jpg
Chand-Baori-06.jpg
Chand-Baori-07.jpg
Chand-Baori-08.jpg
Chand-Baori-09.jpg