Anu.jpg

Anunnaki jsou nejvlinějšími bohy panteonu, jejichž otcem byl An, bůh nebes a jejich hlavní úlohou je soudit osudy lidstva.

Podle mezopotámské mytologie byli Annua původně nejvlivnějšími bohy a žili s bohem Anu na obloze.

V báji Enûma Elish to byl Marduk, kdo vytvořil lidstvo a poté rozdělil Anunna mezi nebe a zemi a přidělil jim úlohy. Anunna, vděční Mardukovi, poté založili Babylon a postavili na svoji počet chrám nazývaný Esagila.

Termín Anunnaki se vyvinul z původní akkadštiny a objevil se poprvé v roce 1964 po publikaci knihy "Starověká Mezopotámie: portrét mrtvé civilizace" (Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization) od asyrologa Adolfa Leo Oppenheima, který tento koncept zpopularizoval.

Na jeho další popularizaci se pak podílel Zecharia Sitchin.

Abaddon - The Fall Of Ur

Abaddon - The Fall Of Ur [berov]

Nejstarší známé užití termínu Anunnaki pochází z nápisů vytvořeným během vlády Gudea ze třetí dynastie Uru.

V nejstarších textech jsou tímto jménem označování nejdůležitější a nejmocnější bohové starověkého sumerského panteonu - potomci boha nebes Anu.

Zecharia Sitchin publikoval tucet knih, známých jako Letopisy Země (Chronicles of the Earth), ve kterých se hlouběji ponořil do studia Anunnaki.

V jeho knihách jsou údajné překlady původních sumerských hliněných destiček s klínovým písmem a biblických textů, které odhalují fascinující detaily které rychle nabraly mezi čtenáři na popularitě.

V knize 12. planeta (The 12th planet) autor popisuje příchod Anunnaki na Zemi z jejich domovské planety Nibiru před zhruba 450 000 lety. Anunnaki byly vysoké bytosti měřící na výšku asi 3 metry, s bílou kůží, dlouhými vlasy a vousy, které se usadily v oblasti Mezopotámie a pomocí genetického inženýrství urychlily vývoj Neandrtálců na Homo Sapiens tím, že jim implantovali vlastní genetický kód a vytvořili tak lidstvo.

Tento příběh o stvoření lidstva je kupodivu velice podobný příběhu o stvoření, jaký popisuje Bible. Příběh tvrdí, že Enki vzal hlínu a vytvaroval jí do podoby člověka, i přes to, že první pokus se mu nezdařil.

Chaos_Monster_and_Sun_God.jpg

Dávní lidé považovali Anunnaki za bohy, protože se jim jevili extrémně inteligentní a měli k dispozici technologii, kterou lidé nikdy předtím neviděli.

Někteří spisovatelé tvrdí, že důkaz jejich existence lze nalézt dokonce i v Bibli, kde jsou označováni jako "Nephilim", přičemž některé překlady Bible tento termín vykládají jako "obři".

Podle Sitchina je technologie a moc Anunnaki stále daleko před čímkoliv, co máme k dispozici my, protože Anunnaki měli schopnost cestovat vesmírem a manipulovat s geny už před 450 000 lety.

Věří se, že Anunnaki dali dávným obyvatelům Země k dispozici technologii, která jim umožnila postavit po celém světě obrovské pyramidy, chrámy a jiné megalitické stavby.

Sitchinovi předpoklady jsou vědci, historiky a archeology obecně odmítány, zejména proto, že nesouhlasí s jeho "překladem" starověkých textů a jeho neúplnému porozumění fyzikálních principů, na kterých své předpoklady staví.

Kdo tedy byli Anunnaki? Jsou jen součástí starodávné legendy? Nebo je možné, jak mnozí naznačují, že dávní bohové Mezopotámie byly skutečné bytosti zodpovědné za vznik naší civilizace?