alien-structures.jpg

Pokud se podíváme na dějiny lidstva z jiného, kontroverzního, úhlu pohledu, najdeme vysvětlení pro mnoho záhad historie, které nejsou učenci schopni po celá staletí vysvětlit.

Starověký Sumer je už dlouho předmětem debat mezi odborníky. Podle teorie o dávných astronautech všechno začalo právě zde. Kolébka civilizace, původ moderního člověka.

Pokud se podíváme na podrobnosti a detaily ze starověkého Sumeru, můžeme si všimnout nespočtu bájí a legend. Tyto příběhy zmiňují mocná božstva, která přišla z nebes, úžasná setkání s těmito bohy a popisují technologie daleko přesahující vše, co máme v současnosti k dispozici, přítomné na Zemi už před tisíciletími.

V literatuře starověkého Sumeru je mnoho zmínek o něčem, co může být snadno interpretováno jako dávný kontakt s mimozemskými bytostmi - o době, kdy se mocní bohové snesli z nebes na Zemi a založili civilizaci v odlehlém koutku starověké Mezopotámie.

Sumerský královský seznam.

Sumerský královský seznam.

Stačí se podívat na Sumerský královský seznam.

Poté, co "se království sneslo z nebes", zjistíme podle seznamu, že ještě "před velkou potopou" existovalo pět měst, jejichž osm králů vládlo celkem 241 200 let.

"Poté, co se království sneslo z nebes, bylo ustaveno v Eridugu. V Eridugu se stal králem Alulim; vládl 28 800 let."

Sumerský Královský seznam je starověká hliněná destička zapsaná v pomocí sumerského klínového písma. Tato destička obsahuje seznam vládců starověkého Sumeru od prvních vládců až po dobu zhruba kolem roku 1700 před naším letopočtem, kdy byl tento seznam vytvořen.

Jeho nejzajímavější částí je však první seznam králů, protože obsahuje velice neobyčejné záznamy. Každý se zde jmenovaných králů žil a vládl desítky tisíc let.

Historikové nicméně tvrdí, že něco takového je nemožné a že tento seznam je směsicí prehistorických, údajně mýtických vládců. Jinými slovy, něco v seznamu je považováno za pravdu a něco za mýty.

Archeologové a historikové poukazují zejména na to, že dávní vládci, kteří vládli neuvěřitelně dlouhou dobu, nebyli nikdy ověřeni jako skutečné historické postavy, ať už archeologickými vykopávkami, epigrafickými nápisy nebo nějakým jiným způsobem. Jinými slovy, nemáme žádné přímé důkazy toho, že skutečně existovali. Nicméně to ještě neznamená, že se skutečně jedná pouze o mýty.

Ale Sumerský královský seznam není jediným kontroverzním důkazem.

V této oblasti byla nalezena spousta hliněných destičkm, zmiňujících už před tísíciletími přítomnost neuvěřitelné technologie.

Zajímavé jsou zvláště texty, týkající se legendy o králi Etanovi a nacházející se Asurbanipalské knihovně.

Etana byl kdysi králem sumerského města Kish. Podle Sumerského královského seznamu vládl až po potopě, jako nástupce Arwium, syna Mashdy.

Sumerský královský seznam také Etanu nazývá "pastýřem, který vystoupal do nebes a sjednotil všechny cizí země" a uvádí, že vládl 1 560 let (ačkoliv některé texty uvádějí 635 let), než na jeho místo nastoupil jeho syn Balih, který vládl 400 let.

Dávní Anunnaki... stvořitelé lidstva?

Dávní Anunnaki... stvořitelé lidstva?

Etana se v Sumerském královském seznamu objevuje jako třináctý král první dynastie Kish, která byla založena po velké potopě.

Žil a vládl po potopě a jeho život velice dobře popsal italský historik Alberto Fenoglio v knize Out of the Stars: A Message From Extraterrestrial Intelligence.

"Etana žil zhruba před 5 000 lety, byl nazýván božským králem a pozván jako čestný host do létající lodě ve tvaru štítu, která přistála za královským palácem ve víru plamenů. T této létající lodě vyšli vysocí, blonďatí muži s tmavou kůží, oblečení v bílém, kteří byli krásní jako bohové. Pozvali krále Etanu aby šel s nimi, jeho poradci se ho snažili odradit od toho, aby vešel do létající lodi. Etana je však neposlechl."

"Poté se ve víru plamenů a kouře vznesl tak vysoko, že Země se svými moři, ostrovy a kontinenty vypadala jako kulička v kbelíku a poté úplně zmizela z dohledu."

Když ho vynesl do vzduchu,
promluvil k němu Orel, k Etanovi:
"Pohleď, příteli, jak země vypadá!
Dívej se na moře na úpatí Domu hor:
Země se skutečně stala pouhým kopcem,
Široké moře je jako vana."

"Stoupajíc do nitra k velkým lidem, Etana byl odvezen do nebes. Je tak vysoko, že když se podívá dolů, nedohlédne na zemi a dostane strach. Vykřikne tedy k Orlovi: "Podíval jsem se ale nevidím zemi! Moje oči nenalezly ani rozlehlá moře! Můj příteli, nechci už výše do nebes, odnes mně dolů a nech mně jít od mého města." a poté skočí a padá k zemi. Orel jej však rychle dožene a zachrání."