Tale-of-Plato.jpg

"V našich záznamech se totiž vypráví, jak kdysi dávno váš stát zůstal na cestě mocného vojska, ... a tehdejším cestovatelům bylo možné z něj (z Atlantidy) přejít na jiné ostrovy a z ostrovů na celý kontinent naproti nim, který zahrnuje skutečný (Atlantický) oceán..."

Platón

Platónův příběh

Dnes se podle populárních teorií Atlantida nachází například u pobřeží Kypru ve východním Středomoří, v okolí Azorských ostrovů uprostřed Atlantiku, někde v Bermudském trojúhelníku u pobřeží Spojených států nebo dokonce na exotičtějších místech, jako je Antarktida a Indonésie. Samozřejmě, že mainstreamovější studie poukazují na malý ostrov Santorini, ostrov Kréta, Maltu, Španělsko a další archeologická naleziště kolem Středozemního moře. Celkově existuje nespočet teorií o poloze Atlantidy, přičemž se zdá, že každý rok se objevují další.

representation-of-Atlantis_0.jpg

Navzdory všem vědeckým i nevědeckým spekulacím a kvůli nedostatku hmatatelných důkazů v minulosti se naprostá většina moderních historiků domnívá, že Platónův příběh o Atlantidě je buď mýtus, nebo předpokládají, že Platón vytvořil příběh kolem fiktivního místa, přičemž použil směs skutečných prvků z pozdějších dob.

Je tedy možné, že příběh o Atlantidě byl zcela výplodem Platónovy fantazie? Je to jistě možné, i když pokud tento příběh není skutečný, jak jinak si vysvětlit hmatatelné důkazy, které Platónův příběh podporují, včetně nedávno objeveného naleziště, které dokonale odpovídá popisu Atlantidy?

V zásadě a v rozporu s rozšířeným názorem, že Platónova Atlantida mohla být někde v Atlantském oceánu, nedávná studie ukazuje, že Platónův ostrov Atlantida se nacházel ve Středozemním moři a jen několik kilometrů severně od ostrova Santorini. Tento dnes pod vodou ležící primární ostrov spolu s ostrovem Santorini odpovídá celému Platónovu popisu Atlantidy.

Ztraceno v překladu

Pro úspěšné rozluštění Platónovy hádanky a pro zajištění toho, aby se při překladu neztratil význam původního řeckého příběhu, byla anglická verze porovnána s řeckým formátem, který má zcela odlišnou syntaktickou strukturu. (Ve skutečnosti, pokud jde o řečtinu, může někdy i jediná čárka způsobit, že krátká věta má dva různé významy. Dobrým příkladem je slavný citát z delfské věštírny. "Jdi, vrať se a neumírej ve válce" může mít dva zcela opačné významy, podle toho, kde má být chybějící čárka - před nebo za - slovem "ne"). Toto nedávné vyhodnocení Platónova textu odhalilo, že prosté chyby a chybné interpretace prvních překladatelů vedly v minulosti mnoho badatelů k tomu, že hledali Atlantidu na nesprávných místech. V důsledku toho, na rozdíl od všech minulých "objevů", včetně těch nedávných, které vedly spíše ke spekulacím než ke skutečným důkazům, poprvé existuje hmatatelné místo, kde všechny fyzické charakteristiky dokonale odpovídají Platónovu popisu.

Ztracený ostrov nalezen

Zdá se, že před 11 000 lety, kdy se podle Platóna odehrál příběh Atlantidy, bylo mnoho Kykladských ostrovů spojeno plochým terénem, dnes nazývaným "Kykladská plošina". Tato podmořská plošina, která se dnes nachází 122 metrů pod hladinou moře, tvořila tělo velkého ostrova, zatímco moderní ostrovy Kyklad vymodelovaly řady hor. Kddyž polohu těchto hor porovnáme s Platónovým příběhem, naprosto přesně mu odpovídají!

Přesně podle Platónova popisu Atlantidy tvořily severní část ostrova hory, které dosahovaly až k pobřeží. Přímo pod touto hornatou oblastí se nacházelo podlouhlé údolí a druhé údolí blíže ke středu ostrova, které bylo obklopeno nízkými horami. Toto centrální údolí bylo o dvě třetiny větší než podlouhlé údolí. Navíc samotné Santorini, prostředí ostrova v ostrově a místo, kam mnozí mainstreamoví archeologové v minulosti umístili korunní město Atlantidy, spadá přesně do vzdálenosti 5,6 míle (devíti kilometrů) od velkého ostrova, a to tak, jak jej zobrazil Platón (viz obrázek níže, z knihy "Uchronia Atlantis Revealed ").

"...ostrov tvořený převážně horami v severní části a podél pobřeží a zahrnující velkou rovinu podlouhlého tvaru na jihu, která se v jednom směru táhla tři tisíce stadií (asi 555 km), ale přes střed ostrova to bylo dva tisíce stadií (asi 370 km). Padesát stadií (9 km) od pobřeží bylo pohoří, které bylo ze všech stran nízké... lámalo ji kolem dokola... samotný středový ostrov měl v průměru pět stadií (asi 0,92 km)."

Platón

Zajímavé je, že přesně ve shodě s Platónovým popisem se tento superostrov utopil v moři kolem roku 8000 př. n. l. během rychlého vzestupu Středozemního moře a těsně před zaplavením Černého moře (viz studie UNESCO z roku 2005). Je tedy ve světle tohoto nejnovějšího objevu, kdy máme k dispozici lokalitu, která konečně odpovídá Platónovu popisu Atlantidy, možné připustit, že Platónův příběh vycházel ze skutečného prostředí a prehistorické civilizace známé starým Řekům? Samozřejmě že ano, zejména proto, že vyvrátit dokonale odpovídající naleziště může být ještě obtížnější než takové naleziště vůbec najít.

Atlantida podle Platóna

Atlantida podle Platóna

Výše uvedený obrázek byl doplněn následujícím komentářem:

...zůstaneme-li věrni Platónovu popisu a budeme-li hledat místo děje v době kolem roku 9600 př. n. l., muselo být místo na obrázku pravěkým místem, o kterém Platón mluvil, ať už "Atlantida", jak ji známe, byla skutečná, nebo ne. Jak vidíte, geografie je naprosto totožná, je tam sopečná geologie a flóra a fauna (včetně slonů) chronologicky odpovídají topografii. Navíc civilizace z doby předbronzové v bezprostřední blízkosti tuto pravděpodobnost dále posiluje. Pokud Platónova Atlantida někdy existovala, tato lokalita nabízí dokonalou shodu! Jak také víte, než se jakákoli zeměpisná oblast kvalifikuje jako místo Platónovy Atlantidy, stanovila konference v Milosu v roce 2005 dvě desítky kritérií. Tato lokalita splňuje většinu z těchto kritérií, zatímco zbývajících několik, zejména dřívější domněnky "naznačující" její možné umístění někde v Atlantském oceánu, jsou rovněž vysvětleny při správné interpretaci Platóna ze staré řečtiny do angličtiny... Je zřejmé, že již není považováno za přitažené za vlasy přijmout hypotézu, že před 10 000 lety byli lidé vyspělejší a právě tak, jak tvrdil Platón. Spolu se starověkým městem Jericho v Palestině, u něhož bylo již dávno zjištěno, že některé jeho stavby pocházejí z 10. tisíciletí př. n. l., megalitické naleziště Gobekli Tepe v Turecku (12 000 let př. n. l.), stejně jako potopené město u pobřeží západní Indie v Kambajském zálivu (8 000 let př. n. l.), přesvědčivě dokazují, že pravěcí lidé pokročili dříve, než se antropologové dosud domnívali. - Christos A. Djonis

Bez ohledu na četné archeologické nálezy, které jasně ukazují na minulé vyspělé civilizace, se však zdá, že většina skeptiků i nadále tvrdí, že "Platónova Atlantida stará 9000 let je v rozporu se zdravým rozumem a archeologií". Také naznačují, že "vzhledem k tomu, že několik detailů v Platónově příběhu není slučitelných s 10. tisíciletím př. n. l. (koňské dostihy, triéry, město Athény, Egypt atd.), nenechává to nikoho na pochybách, že Atlantida byla mýtem".

Aby skeptikové ukázali, jak důležité jsou pro pravdivý příběh podpůrné detaily, a aby ukázali, jak Platónův příběh trpí ověřitelnými detaily, nastínili také velikost vojska a "počet obyvatel Atlantidy" (založený na různých teoriích z minulosti), a upozorňují, že tato teoretická čísla nemohou být správná.

I když to samozřejmě lze vysvětlit několika způsoby, přičemž jedním z nich je, že takzvané "odborné" názory ve třech protichůdných příkladech jsou chybné, existence starověkého ostrova na obrázku vlastně nikdy zpochybněna nebyla.

Fikce proměněná ve skutečnost

Byli Atlanťané skutečně prehistorickou civilizací, jak tvrdil Platón, nebo to byl mýtus? Byl příběh o Atlantidě zcela výplodem Platónovy fantazie, nebo je možné, že vytvořil báji kolem skutečného prostředí a starověké civilizace známé starým Řekům, kterou, aby úspěšně sdělil některé své filozofické myšlenky (božské vs. lidské, ideální společnosti vs. zkažené), naplnil známou látkou a detaily z pozdějších dob. Mohl by tento ideologický příběh jinak oslovit jeho publikum, kdyby se s ním nedokázalo spojit nebo ho nedokázalo zprostředkovat?

Paralelním příkladem Platónovy legendy o Atlantidě je Homérova Iliada. Stejně jako v případě Atlantidy jsme si po několik staletí mysleli, že město Trója - ústřední bod Homérovy epické ságy - je mýtus. Vše se zřejmě změnilo, když Heinrich Schliemann, amatérský archeolog, v roce 1868 při sledování tipů na umístění z Homérovy knihy Tróju našel.

V případě Tróje bylo po vyřazení všech detailů týkajících se královen krásy, polobohů, trojských koní a zmenšení armád na racionálnější úroveň nakonec uznáno, že prostředí i většina tohoto příběhu jsou skutečné. V podstatě zcela fiktivní Homérův příběh, který naplnil principy a běžnými prvky ze své doby, se zřejmě točil kolem skutečného prostředí a skutečné události, která se odehrála téměř šest století předtím, než byl sepsán.

Zdi akropole patří Tróji VII, která je označována jako místo trojské války (cca 1200 př. n. l.).

Zdi akropole patří Tróji VII, která je označována jako místo trojské války (cca 1200 př. n. l.). [Wikipedia]

Dalším příkladem, který dokazuje, že "pravdivá část" příběhu nemusí vždy spočívat v detailech, je vyprávění o historické bitvě u Thermopyl. V tomto případě máme k dispozici starověké zprávy o slavné bitvě, k jejímuž rozumnému ověření bylo třeba znát zúčastněné frakce i jejich vojenskou sílu. Máme takové legitimní svědectví? Ne tak docela! To, co máme k dispozici, má k realitě daleko. Přesněji řečeno, Hérodotos napsal, že král Leonidas s 300 Sparťany spolu s několika tisíci Řeků bojoval proti 2,6 milionu Peršanů a za nimi dva miliony podpůrného personálu. Básník Simonides uvádí, že perská armáda dosáhla čtyř milionů. Ktésiás, řecký lékař a historik, snížil počet perských sil na 800 000.

Řecká bojová formace na základě zdrojů z projektu Perseus.

Řecká bojová formace na základě zdrojů z projektu Perseus. [Wikipedia]

Stejně jako v případě Atlantidy se opět setkáváme s protichůdnými a značně přehnanými údaji. Pokud byli tito lidé "důvěryhodnými" zdroji, z nichž jsme získali tento pravdivý příběh, proč jsme tedy jejich údaje zavrhli a vytvořili si vlastní? Po oprášení počtu vojáků, jak je uváděn ve všech starověkých zprávách, moderní výpočty ukazují, že perská síla nemohla být vyšší než 300 000 vojáků.

V případě Thermopyl, kromě jiných sporných detailů, nafoukli starořečtí historikové velikost perské armády? Samozřejmě že ano, protože tak příběh nepochybně vyznívá lépe. Nakonec však bez ohledu na obrovské nesrovnalosti ve faktech přijímáme tento příběh jako skutečný. Zajímavé je, že Trója a Thermopyly nejsou ojedinělými případy v naší zaznamenané historii, která je plná příběhů se závažnými nesrovnalostmi a okolnostmi, kdy se mytologická místa či "pohádky" nakonec ukázaly jako pravdivé. Takovým byl mimo jiné palác Knossos na Krétě, který byl spojován s Minotaurem (mýtickým zvířetem napůl člověka a napůl býka.).

Základní otázky

Zůstává tedy zásadní otázka. Byla Atlantida pouhým varovným příběhem, nebo je možné, že Platón vytvořil příběh na základě skutečného prostředí a pravěké civilizace známé starým Řekům, přičemž všechny "moderní" detaily (včetně známých minojských aspektů) doplnil podobně jako několik set let před ním Homér? Je-li to pravda, "pravdivá část" tohoto příběhu by stejně jako v případě Tróje neměla spočívat v detailech, ale v odhalení a ověření pravosti Platónova "ztraceného ostrova". Identifikace dokonale odpovídajícího místa, které by pokud možno vykazovalo známky vyspělé civilizace v této oblasti, by měla být prvním krokem k vyřešení této záhady.

Je tedy možné, aby "mocný hostitel", který "držel kurz" (obýval cestu) do pevninského Řecka, byl tím pravěkým ostrovem Kykladské plošiny? Rozhodně se zdá, že každý prvek tohoto místa odpovídá Platónově dané chronologii i fyzickému popisu. Pokud ano, mohou být známky raně neolitické přítomnosti v bezprostředním okolí pozůstatkem ještě starší civilizace, která se na okolních ostrovech mohla obnovit po velké potopě na konci poslední doby ledové? A konečně, byla tato ztracená civilizace schopna se dostat do Ameriky pomocí přeskakování ostrovů, jak tvrdil Platón?

Podle stejné studie, a jak nejlépe ukazuje kniha "Uchronia Atlantis Revealed", obrovský ostrov/kontinent, o kterém se Platón zmiňuje na opačné straně Atlantiku, "naproti Herkulovým sloupům" (Gibraltarský průliv), který "zahrnuje onen skutečný oceán" a je "větší než Libye a Asie dohromady", byl ten americký, a nikoli Atlantida, jak mnozí v minulosti spekulovali.

Genetické stopy

Pokud ano, může tato velmi raná znalost amerického kontinentu nejlépe vysvětlit, jak se haploskupina X, blízkovýchodní gen, ocitla v oblasti Velkých jezer před 10 000 lety? Pokud vyspělá středomořská kultura necestovala do Severní Ameriky prostřednictvím přeskakování ostrovů, jak tvrdil Platón, jak jinak si tedy můžeme vysvětlit, že zvýšená koncentrace haploskupiny X se "podivně" vyskytuje také ve Skotsku, na Orknejských ostrovech, Faerských ostrovech a Islandu, což jsou v podstatě všechny ostrovní zastávky na cestě z Evropy do Severní Ameriky. A konečně, jak jinak si vysvětlit, že oficiální mapy mtDNA ukazují, že nejvyšší koncentrace haploskupiny X mimo východní Středomoří existuje na východním pobřeží Severní Ameriky, v okolí Velkých jezer, a nikoli na Aljašce nebo podél západního pobřeží Spojených států, kam podle mainstreamových vědců haploskupina X pronikla na americký kontinent. Skutečnost, že neexistuje žádné přesvědčivé vědecké vysvětlení, které by zdůvodnilo absenci haploskupiny X v obrovské mezeře mezi Altajskou republikou na jihu Ruska a větší oblastí Velkých jezer, nepochybně vyvolává oprávněné pochybnosti o hypotéze Beringovy úžiny.

Šíření haploskupiny X

Šíření haploskupiny X

Pokud jde o teorii Solutrean/Clovis (Evropané se prostě dostali do Ameriky po částečném zalednění přes Atlantik), jak mohou zastánci této hypotézy vysvětlit, že z tuctu různých haploskupin v tehdejší Evropě (H,V,J,HV,U,T,UK,X,W a I) se do Severní Ameriky pohodlně dostala pouze haploskupina X?

Pomineme-li Platónovo tvrzení, že určitá rasa pravěkých středomořských mořeplavců (v uzavřeném prostředí) překonala před 10 000 lety Atlantik přeskakováním ostrovů, a budeme-li jednoduše předpokládat, že před 10 tisíciletími byla cesta do Severní Ameriky otevřená z obou směrů (severní Atlantik i Beringova úžina), jak vysvětlíme, že cestu do Nového světa přes Atlantik zvládl pouze jediný evropský/středomořský gen, zatímco na opačné straně se všechny čtyři asijské haploskupiny (A,B,C a D) postupně vydaly do Ameriky přes Beringovu úžinu?

A konečně, pokud jde o obecnou představu, že Atlantidu "pohltilo moře a zmizela", je to prostě další mylná představa.

"Později však došlo k hrozivým zemětřesením a záplavám a v jeden těžký den a noc... A podobně i ostrov Atlantida byl pohlcen mořem a zmizel."

Platón

Nesmíme přehlédnout, že ve stejném odstavci Platón upozorňuje, že zánik Atlantidy nastal po několika "hrozivých zemětřeseních a záplavách". Zmínka o zemětřeseních a záplavách v množném čísle nejenže potvrzuje, že zkáza ostrova byla postupná, ale toto tvrzení dále potvrzuje, že periodické záplavy s největší pravděpodobností souvisely s vzestupem hladiny oceánů, jak bylo uvedeno dříve. Navíc poznámka "jeden těžký den a noc", která je u Řeků spíše zásobní frází, nemusí nutně znamenat, že ostrov byl ztracen během 24 hodin, ale že ke konečné události došlo v neznámém časovém okamžiku.

Nemluvíme-li doslovně, ale poeticky, Platón říká, že ostrov právě toho dne "pohltilo" (nárokovalo si ho) moře a on "zmizel". V jiném odstavci však přesně popisuje konkrétní oblast a vysvětluje, že jakmile cyklus potopy definitivně skončil, vrcholky hor Atlantidy zůstaly nad vodou a vytvořily malé ostrůvky (stejně jako v případě dnešních Kyklad). Opět poeticky přirovnal tyto ostrůvky ke "kostem ztrouchnivělého těla" "země", která tam kdysi byla.

"Důsledkem toho je, že z tehdejšího stavu zůstaly na malých ostrůvcích jen kosti ztrouchnivělého těla, jak je lze nazvat, protože všechny bohatší a měkčí části půdy odpadly a zůstala pouhá kostra země."

Platón