Podvodní archeologové odkryli ruiny rozlehlého starověkého Římského města nalezeného u pobřeží severovýchodního Tunisu.

Podle zpráv tento objev potvrzuje teorie o tom, že dávné město Neapolis bylo částečně potopeno devastující vlnou tsunami, které jej zasáhla během 4. století našeho letopočtu.

"Je to významný objev." uvedl Mounir Fantar, vedoucí italsko-tuniské archeologické expedice která našla ruiny poblíž pobřeží města Nabeul.

tunisia-underwater-city-01.jpg

Podvodní expedici se podařilo vyfotografovat ulice, sochy a zhruba stovku cisteren, které se používal k výrobě garumu (omáčka z fermentovaných ryb, která byla mezi bohatými obyvateli vyhledávána jako afrodiziakum).

"Tento objev nám umožnil s jistotou potvrdit, že Neapolis byla hlavním centrem výroby garumu a solených ryb, pravděpodobně největším centrem tohoto druhu v Římské říši." řekl Fantar. "Bohatí z Neapolis pravděpodobně za své bohatství vděčili právě výrobě garumu."

tunisia-underwater-city-02.jpg

Výzkumníci začali toto město hledat v roce 2010, ale až během letošního léta se díky příznivému počasí podařilo podvodní ruiny konečně lokalizovat.

Podle historika Ammianuse Marcellinuse byla Neapolis částečně zničena vlnou tsunami 21. července 365, katastrofou která zasáhla také Alexandrii v Egyptě a řecký ostrov Krétu. Doteď však nebyly nalezeny žádné fyzické důkazy této katastrofy.

Neapolis, jejíž název znamená v řečtině Nové město, bylo důležité starověké město jehož pozůstatky jsou nyní rozsety poblíž Tuniského pobřeží u města Nabeul. Ruiny se rozprostírají na ploše více než 50 hektarů.

tunisia-underwater-city-03.jpg

Nabeul je naproti tomu starověké arabské město, které bylo vybudováno na ruinách Neapolis.

V průběhu historie bylo město označováno různými jmény, přičemž bylo založeno jako řecké město, poté padlo do rukou Kartáganů, Římanů a později Arabů.

Až donedávna nebyly ruiny Neapolisu Tuniskou vládou nijak chráněny, což umožnilo stavbu hotelů a turistických rezidencí na místě těchto ruin.

[YouTube]

Z historie se o Neapolis moc informací nedozvíme. Podle odborníků je to způsobeno tím, že během třetí Punské války obyvatelé Neapolis zradili Římany a postavili se na stranu Kartága. Věří se, že Římané pak město za jeho zradu tvrdě potrestali, díky čemuž o něm nenajdeme v římské literatuře téměř žádné zmínky.