Petroglyfy na americkém Jihozápadě

Petroglyfy na americkém Jihozápadě [Wayne Snuggs]

Pokud byste si udělali výlet z jihovýchodní Arizony skrz jih Nového Mexika a severní Chihuahuu do západního Texasu, narazili byste cestou na stovky dávných petroglyfů které nám původní obyvatelé zanechali v ohromujících souborech maleb zobrazujících "kontroverzní" výjevy, většinou vytesané do kamene.

V této oblasti je tolik petroglyfů, že je nelze ani všechny popsat a katalogizovat.

Složité obrazce jsou vytesány do stěn kaňonů a hor od Mexika až ke Skalistým horám. Většina z těchto symbolů a značek se nachází v jihovýchodní Arizoně, Novém Mexiku, Nevadě, Coloradu, Utahu, Texasu a Kalifornii, ale pravdou je že byly nalezeny po celém území Spojených států amerických.

Archeologové věří, že jen na jihozápadě jsou desítky tisíc míst s petroglyfy - jen v Utahu jich bylo zdokumentováno více než 7 000.

Rozluštit přesný význam tisíců symbolů vytesaných napříč Americkým kontinentem je však nesmírně složité - pokud jde o rozluštění toho, co se nám dávní obyvatelé snažili těmito výjevy říct, jsou odborníci lapeni mezi dvěma světy. Některé petroglyfy zobrazují tradiční činnosti předků, jako je například lov zvěře, a jiné jsou svými výjevy velice matoucí. Některé z petroglyfů dokonce stály u zrodu nespočetných teorií o mimozemských návštěvnících z hvězd.

Petroglyfy vytesané přáslušníky kmene Jornada Mogollon mezi lety 900 a 1400.

Petroglyfy vytesané přáslušníky kmene Jornada Mogollon mezi lety 900 a 1400. [Wayne Snuggs]

Většina petroglyfů zmíněných v tomto článku má spojitost se starými kulturami Puebla a kmenem známým jako Anasazi, dávné civilizace které je přisuzována výstavba obrovských obydlí vytesaných do útesů jihozápadní krajiny.

Během let se odborníci zkoumající tyto petroglyfy shodli, že většina z nich jsou symboly různých klanů a mají spojitost s vyznačením jejich území.

Jiné značky vyjadřují přítomnost vody nebo příbytku, nicméně abstraktnější symboly jako je nespočet cik-cak čar, spirály, tečky nebo kruhy odborníky stále matou. Řada archeoastronomů nicméně věří, že tyto symboly zobrazují nebeské útvary. Některé z nich mají údajně spojitost se dny rovnodennosti a pohybem planet a dokonce byla nalezena místa která by se dala považovat za astronomické observatoře připomínající například Stonehenge.

Jedním z nejúžasnějších výjevů je bezpochyby "Strážce kaňonu" vytesaný do skály v pohoří Organ v Novém Mexiku.

"Strážce kaňonu"

"Strážce kaňonu" [Wayne Snuggs]

Tento zvláštní obraz zobrazuje humanoidní postavu s velkýma očima a dvěma anténami vycházejícími z vrcholu hlavy.

Někteří odborníci věří, že jde o zobrazení dávného šamana, ale je spousta těch kteří jsou přesvědčeni, že to, co zde vidíme, je obraz "Boha z nebes" který přišel na Zemi před tisíci lety a navštívil dávné civilizace na celé planetě.

Další zajímavý soubor petroglyfů pochází od kultury původních obyvatel z jihu Nového Mexika a Arizony, severní Sonory a Chihuahuy a západního Texasu, což je oblast označovaná jako Oasisamerica: Mogollonské kultury - dávných obyvatel jejichž původ zůstává pro odborníky záhadou. Nikdo dodnes neví, odkud tito lidé vlastně pocházeli. Jedna teorie naznačuje, že Mogollonská kultura se vyvinula z prapůvodních obyvatel této oblasti, kteří se v této části země usadili zhruba před 9 000 lety. Nicméně jedná se pouze o domněnky pro které nejsou žádné přesvědčivé důkazy.

Záhadné bytosti vytesané do skály před tisíci lety odborníky matou. Co představují?

Záhadné bytosti vytesané do skály před tisíci lety odborníky matou. Co představují? [Pinterest]

Stojí za zmínku že archeologové věří, že vesnice západního Puebla obývané lidem Hopi a Zuni měly spojitost s Mogollonskou kulturou.

Napříč oblastí kterou tato kultura obývala a která zaujímá plochu více než čtvrt milionu čtverečních kilometrů nalezli archeologové nespočet symbolů vytesaných do kamene tak, aby přežily působení zubu času, zobrazujících podivné bytosti s očima ve tvaru mandlí, abstraktní symboly, spirály, cik-cak čáry, bytosti s anténami na hlavách, rohy a peřím, ptáky a bytosti s obrovskýma očima. Jen od kmene Jornada náležícího k Mogollonské kultuře známe tisíce těchto výjevů které odborníci nedokáží vysvětlit.

Další podivnosti jsou k nalezení v kaňonu Grapevine, kde se nachází více než 700 petroglyfů vytvořených v letech 1100 až 1900. Stejně jako ostatní petroglyfy jsou i tyto stále záhadou - netušíme kdo je vlastně vytvořil, ačkoliv oblast byla obývána kmenem Mohave.

Ačkoliv tedy takovéto důkazy o mimozemských návštěvnících nejsou moc přesvědčivé, už jen připustit si možnost že petroglyfy zobrazují bytosti z jiných světů stojí za zvážení.

Nicméně pokud si tuto možnost připustíme, vyvstává další, možná nejpalčivější otázka: Kdo byly tyto bytosti které přišli z nebes v "obrovských řvoucích ptácích", jak je popisují starověké národy nejen v Americe, ale po celém světě?