Nesčetné starověké knihy a rukopisy vprávějí zcela jinou historii, než o jaké máme povědomí. Vyprávějí jinak o původu lidstva, popisují zcela jiné schopnosti lidí než jaké známe. Tyto starověké texty jsou obvykle pokládány za mýty, protože popírají vše co jsme se učili. Některé z těchto knih, pokud by byly pravdivé, by zcela rozbili samotné základy toho, co víme o lidské civilizaci.

ancient-book.jpg

Bohužel, ačkoliv jsou tyto knihy a texty zcela legitimn součástí historie, jsou pro svůj kontroverzní obsah odmítány a ignorovány. Podivejme se tedy na 5 z nich, které jsou více než fascinující.

Thothova kniha

Jedná se o soubor svatých textů, jejichž autorem je údajně Thoth, egyptský bůh písma a vědění. Tato kniha údajně nabízí nejen neomezené vědomosti, ale legendy tvrdí, že každý, kdo dokáže plně rozluštit její obsah, ovládne zemi, vodu, vzduch i nebeská tělesa.

Do současnosti se dochovala většina knihy ve formě útržků papyru pocházejících z druhého století Ptolemaiovského období.

Kolbrin

Také se jí říká Kolbrinská bible. Tato kniha je údajně stará 3600 let a jedná se o první judaistický/křesťanský dokument, který popisuje evoluci člověka, kreacionismus a inteligentní design. Někteří badatelé tvrdí, že tato kniha byla sepsána ve stejné době, jako Starý zákon.

Na tvorbě této knihy se podílelo více autorů a je rozdělena na dvě části, které dohromady tvoří 11 knih.

Kniha Enochova

Kniha Enochova je další z řady těch, které badatelé řadí do kategorie kontroverzních knih. Jedná se o starověký židovský rukopis, který pochází z doby Enocha, který byl pradědem Noema.

Mnohými je považována za vůbec nejvlivnější nekanonický apokryfní rukopis a pravděpodobně se podílela na formování základů křesťanské víry.

Kniha obrů

Takzvaná Kniha obrů byla sepsána před zhruba 2000 lety. Byla nalezena v jeskyních v Kumránu, kde byly nalezeny také svitky od Mrtvého moře. Tato kniha vypráví o bytostech, které v dávné minulosti obývaly na planetu a o tom, jak byly tyto bytosti zničeny. Podle této knihy si obři, Nephilim, uvědomovali že kvůli svému násilnému způsobu života čelí zkáze. Požádali proto Enocha aby se za ně přimluvil u boha.

Ars Notoria

Ars Notoria je pravděpodobně nejkontroverznější kniha vůbec. Podle pověstí je tato kniha směsicí mýtů, historických fakt a senzací, terá slibuje ovládnutí nadlidských schopností těm, kdo budou následovat její učení.

Ars Notoria je součástí knihy Lesser Key of Solomon. Jde o anonymní knihu kouzel zabývající se démonologií. Jejích 144 zaklínadel bylo sepsáno v polovině 17. století, většinou na základě podkladů o několik století starších. Kniha je napsána v různých jazycích, obsahuje například hebrejské, řecké nebo latinské texty.