Planetární systém Trappist-1.

Planetární systém Trappist-1.

Šance na nalezení mimozemského života - konkrétně v soustavě Trappist-1 - právě drasticky vzrostly. Odborníci za pomoci Hubbleova teleskopu objevili, že minimálně 3 planety v tomto systému, které se nacházejí v obyvatelné zóně své hvězdy, jsou pokryt tekoucí vodou.

Poté, co odborníci důkladně zkoumali hvězdu a 4 planety jejího planetárního systému pomocí Hubbleova vesmírného dalekohledu, z nichž 3 se nacházejí v obyvatelné oblasti hvězdy, věří, že tyto planeta mají na svém povrchu "velké" množství vody.

Nová studie je založena výlučně na datech z Hubbleova vesmírného dalekohledu a umožnila vědcům určit množství ultrafialového záření které dopadá na každou z planet systému Trappist-1.

Srovnání rozložení systému Trappist-1 a Sluneční soustavy.

Srovnání rozložení systému Trappist-1 a Sluneční soustavy.

Díky použití spektrografu na palubě Hubbleova vesmírného dalekohledu byl mezinárodní tým odborníků schopen prostudovat množství ultrafialového záření, které dopadá na jednotlivé planety v systému Trappist-1, což jim umožnilo provést výpočty nezbytné pro odhad množství vody na povrchu těchto planet.

Odborníci zjistili, že ačkoliv planety ve vnitřní části systém Trappist-1 pravděpodobně během své historie, trvající miliardy let, ztratily obrovská množství vody, odpovídající zhruba 20ti pozemským oceánům, planety ve vnější části tohoto systému takovému osudu pravděpodobně unikly a udržely si na svém povrchu velké množství vody, což značně zvyšuje šance na to, že hostí i mimozemské životní formy.

Důkladná pozorování provedená v několika posledních měsících přinesla objev celkem sedmi planet v tomto planetárním systému. Tři z nich se nacházejí v takzvané obyvatelné zóně - v takové vzdálenosti od hvězdy, která umožňuje, aby měly na svém povrchu vodu v kapalném skupenství.

Toto je vůbec první studie, která přesvědčivě ukazuje, že v tomto systému existují planety které mají na svém povrchu vodu, a extrémně tak zvyšuje šanci na existenci mimozemského života.

Tento koncept ukazuje, jak by mohly planety v systému Trappist-1 vypadat, na základě známých informací o jejich velikostech, hmotnostech a vzdálenosti od hvězdy.

Tento koncept ukazuje, jak by mohly planety v systému Trappist-1 vypadat, na základě známých informací o jejich velikostech, hmotnostech a vzdálenosti od hvězdy. [NASA/JPL-Caltech]

Hlavní autor studie, astronom Vincent Bourrier z Observatoire de l’Université de Genève řekl: "Ultrafialové záření je důležitým ukazatelem v evoluci atmosféry planety."

"Stejně jako v naší atmosféře, kde ultrafialové záření rozkládá molekuly vody, ultrafialové záření hvězd může rozkládat vodní páru obsaženou v atmosférách exoplanet na vodík a kyslík."

Tento objev představuje další klíč ke zjištění, zda mohou planety v systému Trappist-1 hostit život.

Od doby, kdy byl v únoru objev těchto planet potvrzen, poukazují astronomové na to, že obyvatelná zóna hvězdy je neobyčejně široká, přičemž malé vzdálenosti mezi jejími planetami nahrávají myšlence panspermie - přenosu života z jedné planety na druhou pomocí meteoritů. Případné oceány těchto planet budou mít také velice vysoké přílivové vlny, protože planety se navzájem gravitačně ovlivňují, podobně jako Země a Měsíc.

To jsou velice dobré podmínky pro výskyt života.

Na druhou stranu, snímky planetárního systému Trappist-1 ukazují občasné velice silné sluneční bouře, které "sprchují" planety dávkami škodlivého záření.

Astronomové už vědí, že nízkoenergetické ultrafialové záření rozkládá v atmosférách planet molekuly vody a v kombinaci s vysokoenergetickým rentgenovým zářením mohou horní vrstvy atmosféry dosáhnout dostatečné teploty na to, aby produkty tohoto rozkladu unikaly do vesmíru.

Unikající vodík je pak možné detekovat pomocí přístrojů, které se nacházejí na palubě Hubbleova vesmírného dalekohledu.

Pozorováním planet systému Trappist-1 a následným výpočtem množství vody, která byla ztracena, zjistili astronomové, že některé planety tohoto systému už ztratily téměř všechnu vodu, právě díky jejímu rozkladu ultrafialovým zářením hvězdy. Trappist-1b a Trappist-1d jsou pravděpodobně právě v nevratné fázi ztráty vody, zatímco Trappist-1g už pravděpodobně v průběhu své 8 miliard let trvající historie ztratila objem vody rovnající se zhruba 20ti pozemským oceánům.

Nicméně planety Trappist-1e, 1f, 1g, a 1h možná ztratily mnohem méně vody.

<>"Naše výsledky ukazují, že atmosférická ztráta vody hraje ve vývoji planet důležitou roli." dodal spoluautor studie Julien de Wit z MIT.

Abychom těmto planetám lépe porozuměli, navrhují vědci zaměřit na 3 planet v obyvatelné zóně hvězdy chystaný Dalekohled Jamese Webba (JWST), který by mohl nejen zjistit zda je na jejich povrchu opravdu voda, ale i přímo najít stopy života.

Popis systému Trappist-1.

Popis systému Trappist-1. [NASA/JPL-Caltech]

Doktor Amaury Triaud ze School of Physics and Astronomy na univerzitě v Birminghamu dodal: "Hubbleova pozorování jsou nesmírně důležitá, protože nám poskytují informace o prostředí kolem planet v systému Trappist-1, zejména o tom, zda mohou zůstat obyvatelné miliardy let podobně, jako Země. Nicméně některé naše závěry o obyvatelnosti těchto planet jsou zkreslené nepřesnými údaji o jejich hmotnosti. I v tuto chvíli však probíhají jejich kritická pozorování, která nám dále pomohou naše vědomosti zpřesnit."