Díky fotografiím z dronů objevili archeologové v Iráku dlouho ztracené 2 000 let staré město, kterému kdysi vládl Alexandr Veliký.

Více než 2 000 let byly pozůstatky tohoto města civilizaci skryty. Nyní, díky odtajněným vojenským snímkům a fotografiím z dronů, odborníci objevili ztracené město Qalatga Darband, které Alexandr Veliký dobyl před více než 2 000 lety.

Objev umožnila spolupráce mezi iráckými a britskými archeology, kterou vedli odborníci z Britského muzea.

Vedoucí výzkumu John MacGinnis řekl pro Times: "Díky dronům jsme rychle získali skvělé informace."

Člen týmu s nalezenou sochou.

Člen týmu s nalezenou sochou.

"V dobách rozkvětu to bylo pulzující město na cestě z Iráku do Íránu. Lidé obchodovali hlavně s vínem, které prodávali cestujícím vojákům."

Toto archeologické naleziště upoutalo pozornost výzkumníků poté, co CIA odtajnila snímky pořízené v šedesátých letech na kterých byly jasně patrné zbytky budov.

Archeologové na místě nalezli řadu artefaktů, včetně řeckých mincí a soch řecko-římských božstev.

Výzkumníci podílející se na tomto objevu jsou zapojeni do projektu Iraq Emergency Heritage Management Training Programme, který byl vytvořen aby pomohl odborníkům chránit historicky významná naleziště na středním východě, který byl těžce poznamenán koválečnými konflikty.

Qalatga-Darband-2.jpg

Mnoho zpráv uvádí, že město bylo založeno Alexandrem Velikým, nicméně tyto zprávy jsou mylné, jak uvádí IFLScience. Město bylo založeno až po jeho dobyvačné výpravě do této oblasti.

Archeologové věří, že město bylo založeno poté, co Alexandr Veliký pochodoval se svými armádami touto oblastí v roce 331 před naším letopočtem, když pronásledoval Dariuse III z Persie.

pozůstatky města se nacházejí asi 10 kilometrů jihovýchodně od města Rania v iráckém Kurdistánu.

"Povrchový průzkum místa odhalil přítomnost mnoha tesaných vápencových bloků, spolu se základy budov které byly v této době využívány k lisování vinných hroznů." uvedli odborníci ve zprávě vypracované pro Britské muzeum. "Je tedy jasné, že na tomto místě leží pozůstatky významného města."

Kromě nespočtu artefaktů a pozůstatků budov jsou archeologové také přesvědčeni, že se zde nalézají netknuté hrobky významných a bohatých osob.