ebers-papyrus.jpg

Co když byli dávní Egypťané mnohem vyspělejší, než jsme ochotni dnes připustit? Jsou přece autory jedněch z nejpůsobivějších staveb na povrchu planety.

Je tak těžké uvěřit, že by byli schopni postavit lodě schopné doplout přes oceán na jiné kontinenty?

Podle analýzy DNA provedené na několika egyptských mumiích by něco takového nemusela být jen další "bláznivá konspirační teorie".

Doktorka Svetlana Balabanova takovou analýzu provedla, a svým vlastním výsledkům se zdráhala uvěřit.

Tato prestižní německá lékařka byla povolána k analýze několika egyptských mumií, aby pomohla odhalit stopy drog, o kterých si historikové mysleli, že byly ve starověkém Egyptě používány.

To, co našla, je považováno za historický milník.

Po analýze několika egyptských mumií badatelé odhalili v jejich zakonzervovaných tělech přítomnost vysokého obsahu kokainu, nikotinu a tetrahydrogencannabinolu. Tyto mumie jsou staré tisíce let.

Doktorka Balabanova prvotní výsledky zarputile odmítla, veškeré testy nechala několikrát zopakovat a dokonce rozeslala vzorky do několika jiných laboratoří k nezávislému testování na přítomnost drog.

Všechny další testy však se stoprocentní jistotou potvrdily prvotní výsledky.

Dávné egyptské mumie obsahují vysoké množství kokainu, nikotinu a THC. Ale kde dávní Egypťané přišli k plodinám, ze kterých tyto látky pocházejí?

Navzdory nezvratným důkazům zůstala vědecká obec relativně skeptická a obvinila výzkumníky z nekompetentnosti.

Odpůrci začali tvrdit, že mumie jsou podvrh - až do chvíle, než bylo prokázáno, že jsou pravé.

Poté odpůrci argumentovali tím, že byly mumie záměrně kontaminovány - ale pouze do doby, než se ukázalo, že testy byly provedeny i z buněk ve vnitřku vlasů, které je nemožné kontaminovat aniž by byly zničeny.

Další tvrzení se kterým přišli bylo, že tyto pokusy není možné zopakovat, opět však vydrželo jen do doby, než nezávislá skupina odborníků odhalila stopy kokainu a nikotinu v úplně jiných egyptských mumiích nacházejících se v britském muzeu.

Nakonec dospěli odpůrci k obhajování neobhajitelného - tabák a koka nejsou původem rostliny z Ameriky, ale mají velmi vzácný africký původ.

Problém je však v tom, že nikdy v historii nebyly nalezeny důkazy ani zmínky o kultivaci tabáku v Africe, Evropě nebo Asii, a to až do doby Kryštofa Kolumba, který tyto rostliny z Ameriky přivezl.

Koka a tabák jsou rostliny, jejichž původ je bezpochyby v Jižní Americe.

Jedním z vysvětlení, která se tedy nabízejí je, že dávní Egypťané měli možnost přeplout Atlantický oceán a doplout až do Ameriky.

Ale ještě se nabízí jedna možnost. Co když to nebyli Egypťané, kdo do Ameriky doplul? Mohla by to být jiná civilizace? Bájná dávná vyspělá kultura, která vystupuje v pověstech a legendách snad všech národů světa, tak mocná, že dokázala cestovat po celé planetě?

Ať tak nebo tak, kromě této stopy nemáme další přesvědčivé důkazy nebo záznamy ani o cestách Egypťanů za oceán, ani o setkání s jinou kulturou z druhé strany planety. A do doby, než se tyto důkazy objeví, můžeme jen spekulovat.