mars-water-clouds.jpg

Mnoho vědců se v současné době shoduje, že je jen otázkou času, než bude oznámen objev mimozemského života na Marsu. Jejich předvědčení vychází z řady objevů, které byly na rudé planetě uskutečněny během posledních několika let.

Nyní vědci učinili další šokující objev když zjistili, že extrémně odolné bakterie by v prostředí, jaké panuje na Marsu lehce přežily.

Díky nasimulování podmínek panujících na Marsu v laboratoři vědci zjistili, že určitý druh soli nacházející se v půdě Marsu - chloristan hořečnatý - může zajistit, že voda pod povrchem Marsu nezmrzne.

To je obrovský objev.

Podobný proces lze pozorovat i na Zemi pod ledovci v Antakrtidě a dokonce pod aktivními sopkami.

Na Zemi byly v tomto prostředí schopny přežít rozličné druhy bakterií, což vedlo vědce k závěru, že něco podobného by se mohlo dít i pod povrchem Marsu.

Teploty na Marsu jsou extrémní. Povrchová teplota se na rovníku pohybuje kolem 20°C, zatímco na pólech je to až -153°C.

Průměrná teplota na povrchu Marsu je -55°C, což znamená, že na jeho povrchu nemůže existovat voda v kapalném skupenství.

Nicméně vzorky půdy Marsu, které zkoumala sonda Phoenix v roce 2009 obsahovaly vápník a silné oxidanty, včetně chloristanu hořečnatého, který může existovat i za takto nízkých teplot.

mars-earth.jpg

"Zjistili jsme, že tato pozorování jsou nesmírně zajímavá. Dává nám to nový pohled na to, jak se soli rozpoští ve vodě. Chloristan hořečnatý je rozhodně hlavním faktorem ovlivňujícím bod zamrzání vodní směsi a dává nám možnost zjistit, jak by mohla tekutá voda existovat při teplotách hluboko pod bodem mrazu panujících pod povrchem Marsu." uvedla doktorka Lorna Dougan.

To však vyvolává velice zajímavé otázky, týkající se rudé planety.

"Vyvolává to otázky ohledně možnosti existence života na Marsu. Pokud je voda na Marsu pod velkým tlakem, pravděpodobně můžeme očekávat existenci organismů, které jsou tomuto tlaku přizpůsobeny, podobně jako organismy žijící na Zemi v kilometrových hloubkách pod hladinou oceánů."

"To je zdůrazňuje důležitost studia života v extrémních prostředích, jak na Zemi, tak mimo ni, které nám pomůže plně pochopit, jaké jsou hranice pro existenci života."

Už víme, že povrch Marsu je vlhký, díky solance tvoření chloristany rozpuštěnými ve vodě, což značně snižuje její bod zamrzání.

Vozítko Curiosity na základně měření provedených v kráteru Gale prokázalo, že během zimních nocí, krátce po úsvitu, jsou teploty a vlhkost ideální pro tvorbu těchto solných roztoků.

Pokud se pak takový roztok smísí s vodou, zůstane voda tekutá až do teploty okolo -70°C.

Soli v půdě Marsu navíc vysávají vlhkost z atmosféry, což udržuje planetu vlhkou. Pozorování také odhalila, že ionty vodíku se ve slaných roztocích volně pohybují, což může být další faktor přispívající k velice nízkému bodu zamrzání vody na Marsu.