scientists-space-invisible-walls.jpg

Současné nejlepší teorie vědců o uspořádání vesmíru naznačují, že malé galaxie by měly být rozmístěny kolem svých hostitelských galaxií na zdánlivě náhodných oběžných drahách.

Pozorování však ukázala, že tyto menší galaxie se kolem svých hostitelských galaxií uspořádávají do tenkých disků, které se příliš neliší například od prstenců Saturnu, uvádí Vice. Není třeba dodávat, že to představuje poměrně záhadnou mezeru mezi našimi poznatky a teorií.

Vědci se nyní pokoušejí tuto mezeru překlenout a navrhují, že menší galaxie se mohou přizpůsobovat neviditelným "stěnám", které vytváří nová třída částic zvaných symetrony - což je fascinující nápad, který by mohl přepsat zákony astrofyziky.

Standardní teorie, známá jako model Lambda studené temné hmoty (Lambda-CDM), předpokládá, že vesmír se skládá ze tří klíčových složek: kosmologické konstanty, což je koeficient přidaný Einsteinem k vysvětlení jeho rovnic obecné relativity, studené temné hmoty, což jsou pomalu se pohybující částice, které nevyzařují záření, a běžné hmoty, se kterou jsme v každodenním kontaktu.

Tato teorie předpokládá, že menší galaxie by měly být zachyceny gravitační přitažlivostí větších hostitelských galaxií a nuceny k pohybu po chaotických oběžných drahách, což se ale v reálných pozorováních neprojevilo.

Nyní dva vědci z Nottinghamské univerzity možná přišli s vysvětlením, jak je podrobně popsáno v nové, dosud nerecenzované studii.

Navrhují, že "pátá síla" by mohla uspořádat galaxie do tvaru disku, přičemž stále uvažují o existenci temné hmoty, záhadné látky, která zřejmě tvoří převážnou většinu hmoty vesmíru.

Podle jejich teorie by tuto "sílu" mohly vytvářet spekulativní částice známé jako symetrony, kterými vědci vysvětlují mezery v našich znalostech o vesmíru, a které tvoří "doménové stěny" neboli hranice ve vesmíru.

"Víme, že potřebujeme nové částice, protože máme temnou hmotu a temnou energii, a tak předpokládáme, že budeme muset přidat nové částice do našeho standardního modelu, abychom tyto věci zohlednili," řekl Aneesh Naik, výzkumný pracovník na Nottinghamské univerzitě a hlavní autor preprintu, časopisu Vice.

"To je kontext, v němž lidé studují teorie, jako je symetronová teorie - je to nový kandidát na částici temné energie a/nebo temné hmoty," dodal.

Tyto částice by mohly existovat ve skupinách různých polárních stavů a vytvářet mezi nimi neviditelné stěny. Tyto stěny by zase mohly vyvolat vznik disků menších galaxií kolem mnohem větších hostitelských galaxií.

Mnoho otázek však zůstává a Naik a jeho kolegyně, fyzička Clare Burrageová z Nottinghamské univerzity, mají před sebou ještě spoustu práce, aby teorii upevnili a prokázali její správnost.